Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Danh mục đề tài khoa học cấp ĐHQGHN năm 2017

 

STT

Mã số đề tài

Tên nhiệm vụ

Chủ trì/Đơn vị

Đơn vị

Kết quả khoa học

1

QG.17.31

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị tinh gọn tại các trường đại học Việt Nam

TS. Nguyễn Đăng Minh/Trường ĐHKT

Trường ĐHKT

Mô hình, giải pháp Quản trị tinh gọn cho một số trường đại học Việt Nam

2

QG.17.32

Nghiên cứu giải pháp điều hành tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

TS. Nguyễn Cẩm Nhung/Trường ĐHKT

Trường ĐHKT

- Mô hình điều hành tỉ giá hối đoái của VN phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay;
- Đề xuất các giải pháp trong việc điều hành chính sách tỷ giá hối đoái nhằm đạt được cân đối bên trong và cân đối bền ngoài cho VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế QT giai đoạn 2016-2020

3

QG.17.33

Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc

PGS.TS. Trần Anh Tài/Trường ĐHKT

Trường ĐHKT

- Bộ dữ liệu nguồn nhân lực nông thôn tại 3 tỉnh miền núi phí Bắc (Hà Giang; Tuyên Quang; Lào Cai);
- Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo sinh kế gắn với vị trí việc làm của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với khả năng địa phương.

4

QG.17.34

Nghiên cứu đánh giá tác động của hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn/Trường ĐHKT

Trường ĐHKT

- Khung phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại VN;
- Mô hình nghiên cứu tác động của hội nhập KTQT, tập trung vào các ảnh hưởng của hội nhập AEC đến năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTMVN-tập trung vào năng lực tài chính và cung cấp các dịch vụ tài chính

5

QG.17.35

Đánh giá hiệu quả kinh tế về sử dụng tài nguyên hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam

TS. Nguyễn Viết Thành/Trường ĐHKT

Trường ĐHKT

- Thực trạng sử dụng, hiệu quả kinh tế và các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng tài nguyên các tỉnh tại VN;
- Báo cáo kiến nghị về hiện trạng, các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp chính sách sử dụng hiệu quả tài nguyên các tỉnh hướng tới tăng trưởng xanh.

6

QG.17.01

Đồng bộ hóa luật tư trong bối cảnh nền xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

TS. Nguyễn Mạnh Thắng, Khoa Luật, ĐHQGHN

Khoa Luật

Mô hình, chủ thuyết và nền tảng lý luận, phân tích thực tiễn cũng như cách thức, giải pháp cụ thể đồng bố hóa luật tư để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thị trường ở VN hiện any

7

QG.17.30

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu, Khoa Luật, ĐHQGHN

Khoa Luật

- Sự tác động pháp lý của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đối với khung pháp luật kinh doanh của VN trong thời gian tới;
- Các nội dung tương thích và không tương thích giữa một số hiệp định thương mại tự do và các lĩnh vực pháp luật về thương mại, đầu tư, thuế, lao động, SHTT;
- Đề xuất các giải pháp chính sách cho viện hoàn thiện khung pháp luật về kinh doanh ở VN.

8

QG.17.49

Nhận thức khoa học về Phần chung của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015

GS. TSKH. Lê Văn Cảm, Khoa Luật, ĐHQGHN

Khoa Luật

Mô hình lập pháp (MHLP) của các kiến giải lập pháp (KGLP) cụ thể tương ứng với các quy định của Phần chung BLHS Việt Nam trong tương lai.

9

QG.17.36

Xấp xi Diophantine và lý thuyết số siêu việt trên trường P-adic

TS. Phạm Đức Hiệp/Trường ĐHGD

Trường ĐHGD

Thiết lập một số kết quả mới về chặn dưới effective cho các tuyến tính trên một lớp các nhóm đại số giao hoán và các siêu việt trên trường p-adic

10

QG.17.37

Nghiên cứu khả năng tạo phức và tham gia phản ứng của các hợp chất beta – diketone, piperidine bằng các phương pháp hóa tính toán, nhiễu xạ khí điện tử, khối phổ

PGS.TS. Lê Kim Long/Trường ĐHGD

Trường ĐHGD

Cấu trúc của các chất besta-diketone, pyridine-N-Oxide, khả năng tạo phức và tham gia phản ứng nhằm giải thích hoạt tính sinh học của một số chất tự nhiên như curcumin và dược tính của các chất acaloid chó chứa nhân pyrol

11

QG.17.38

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lượng tử hóa do giảm kích thước lên hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều

TS. Lê Thái Hưng/Trường ĐHGD

Trường ĐHGD

 

12

QG.17.51

Xây dựng tiêu chuẩn cho các cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ

TS. Trần Văn Công, Trường ĐHGD

Trường ĐHGD

- Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ, dùng cho các cá nhân và tổ chức có làm việc gián tiếp hoặc trực tiếp với trẻ tự kỷ.
- Các tiêu chuẩn cơ bản cho các cơ sở can thiệp cho trẻ tự kỷ (như cơ sở vật chất và kỹ thuật, thiết bị và đồ dùng học tập, cơ cấu và yêu cầu về mặt nhân sự, các chương trình và phương pháp can thiệp.
- Báo cáo tư vấn chính sách và luật phục vụ cho việc quản lý nhà nước các cơ sở can thiệp, giáo dục cho trẻ tự kỷ (được Bộ Y tế xác nhận sử dụng).

13

QG.17.52

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục theo chuẩn quốc tế

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa, Trường ĐHGD

Trường ĐHGD

- Cơ sở khoa học cho việc ban hành quy định về nội dung và hình thức của các ấn phẩm khoa học ngành khoa học xã hội và nhân văn tại ĐHQGHN.
- Xây dựng và đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục cho Việt Nam. Những tiêu chí này sẽ phục vụ cho các nghiên cứu khoa học được thực hiện sau này và kết quả cũng là cơ sở hỗ trợ nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong việc phản biện, công bố, xác định chính xác chất lượng của một công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục theo chuẩn quốc tế.
- Dự thảo văn bản quy định về nội dung và hình thức của các ấn phẩm khoa học ngành khoa học xã hội và nhân văn tại ĐHQGHN và hệ thống các biểu mẫu cho các loại hình luận văn, luận án, sách chuyên khảo, giáo trình và sách tham khảo.

14

QG.17.44

Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển đu lịch cộng đồng

TS. Vũ Thị Thanh Nhã, Trường ĐHNN

Trường ĐHNN

 

15

QG.17.50

Nghiên cứu thực trạng và xu hướng hội nhập quốc tế trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam: trường hợp sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu và giảng dạy tại ĐHQGHN

TS. Đỗ Thị Thanh Hà, Trường ĐHNN

Trường ĐHNN

- Báo cáo đề xuất nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn về nghiên cứu và giảng dạy tại ĐHQGHN.
- Báo cáo thực trạng số lượng các công trình khoa học do nhà khoa học của ĐHQGHN thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn; thực trạng cán bộ khoa học đi công tác quốc tế và sản phẩm mang lại; số lượng cán bộ quốc tế vào làm việc với ĐHQGHN và sản phẩm mang lại.

16

QG.17.48

Nghiên cứu nhu cầu và giải pháp đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học của cán bộ, giảng viên và người học tại ĐHQGHN

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Trung tâm Thư viện

Trung tâm TT Thư viện

- Báo cáo nhu cầu nguồn thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu và đào tạo ở ĐHQGHN.
- Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu, đào tạo ở ĐHQGHN.
- Báo cáo đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học của cán bộ, giảng viên và người học tại ĐHQGHN.
- Báo cáo đề xuất hệ thống sản phẩm, dịch vụ để triển khai hiệu quả hoạt động phục vụ thông tin của Trung tâm Thông tin-Thư viện.
- Báo cáo giải pháp truyền thông, quảng bá và cơ chế nhằm thu hút người dùng tin và làm giàu nguồn thông tin khoa học ở ĐHQGHN. 

17

QG.17.29

Nghiên cứu mức độ đáp ứng thuốc chống đông acennocounarlo trong bệnh nhân sau thay van tim

PGS.TS. Phạm Trung Kiên, Khoa Y Dược

Khoa Y Dược

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus hoặc đăng ký giải pháp hữu ích;
- 02 bài đăng tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 quy trình xác định nhanh đột biến gen CYP2C9, VKORC1 hỗ trợ xác định liều điều trị chống đông acenocoumarol cho bệnh nhân thay van tim;
- 01 NCS; 01 ThS.

18

QG.17.28

Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu chuẩn và nguyên liệu làm thuốc nhỏ mắt từ cây thuốc thuộc chi Dicliptera

TS. Nguyễn Hữu Tùng, Khoa Y Dược

Khoa Y Dược

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bộ quy trình trồng, chế biến tạo dược liệu chuẩn từ cây gan heo;
- 01 quy trình chiết suất, phân lập một số hợp chất nhóm terpenoid/flavonoid;
- 01 bảng kết quả đánh giá độc tính cấp của dịch chiết/phân đoạn dịch chiết;
- Bảng kết quả đánh giá tác dụng chống viêm trên invitro và invivo;
- 500 g cao dược liệu;
- 01 bộ tiêu chuẩn của dược liệu, cao dược liệu

19

QG.17.27

Nghiên cứu hạn chế quá trình lan truyền của các hóa chất bảo vệ thực vật từ đất mặt ra môi trường nước sử dụng khoáng sét tự nhiên biến tính bởi oxit kim loại

TS. Nguyễn Minh Phương

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo thuộc hệ thống ISI/SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

20

QG.17.26

Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite cơ kim halogen trên cơ sở các cation hữu cơ khác nhau ứng dụng cho pin năng lượng mặt trời

TS. Trương Thanh Tú

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo thuộc hệ thống ISI/SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

21

QG.17.25

Nghiên cứu xử lý và ổn định bùn thải sinh hoạt đô thị và tái sử dụng đất trong nông nghiệp

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo thuộc hệ thống ISI/SCOPUS
- 01 giải pháp hữu ích

22

QG.17.24

Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên nước biển sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh mắt, xoang, miệng.

TS. Nguyễn Đình Nguyên

Trường ĐHKHTN

- Vùng nguồn nước biển sâu với  nguồn gốc theo thành phần đồng vị và tốc độ dòng dưới 05cm/s và đặc trưng thành phần lý - hóa - sinh làm nguyên liệu bào chế thuốc xịt mũi, nước rửa vết thương, nước xúc miệng.
- Đặc điểm thành phần  hóa - lý - sinh nước biển nguyên liệu tại vùng nguồn từ mặt xuống dưới sâu theo T, độ muối khoáng hóa và thang độ sâu(theo tiêu chí của ngành dược).
- 1 giải pháp hữu ích.
- 01 bài báo trong nước, 01 ThS

23

QG.17.23

Nghiên cứu đặc điểm hình thành và phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Luận cứ khoa học về điều kiện hình thành, phát triển và tiêu chí, dấu hiệu cho việc xác định quy luật phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ;
- Sơ đồ phân bố hang động núi lửa khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tỉ lệ 1/250.000 và một số khu vực trọng điểm tỉ lệ 1/25.000;
- Định hướng và giải pháp bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái trong vùng phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ;
- 01 NCS; 01 ThS.

24

QG.17.22

Nghiên cứu tương tác giữa Phytolith và cacbon hữu cơ trong đất lúa đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp ứng dụng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Trường ĐHKHTN

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- Báo cáo khoa học về mức độ tích lũy phytolith, hệ số tương quan giữa phytolith và cacbon hữu cơ trong môi trường đất lúa Đồng bằng Sông Hồng;
- Bộ số liệu về hàm lượng các khoáng chất dinh dưỡng chứa trong phytolith và tốc độ giải phóng nguồn dinh dưỡng này dưới tác động của cacbon hữu cơ trong đất lúa đồng bằng Sông Hồng;
- Quy trình phân tách cacbon hữu cơ nhằm nâng cao khả năng hòa tann khoáng phytolith và giải phóng các chất dinh dưỡng làm tăng độ phì nhiêu cho đất trồng lúa đồng bằng sông Hồng;
- 01 NCS; 01 ThS.

25

QG.17.21

Nghiên cứu phát triển giá thể mang vi sinh vật dạng chuyển động ứng dụng xử lý nước thải sinh hoạt mô hình pilot

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 Giải pháp hữu ích;
- Quy trình công nghệ xử lý bậc 2,3 dùng để xử lý chất thải chứa chất hữu cơ bằng kỹ thuật màng vi sinh chuyển động;
- Quy trình chế tạo vật liệu màng vi sinh chuyển động và 3kg vật liệu;
- Mô hình pilot đồng bộ xử lý nước thải sinh học có sử dụng màng vi sinh trôi nổi công suất 5m3/ngày đêm phục vụ đào tạo, lắp đặt tại 334 Nguyễn Trãi, Thanh XUân, Hà Nội;
- 01 NCS; 01 ThS.

26

QG.17.20

Nghiên cứu tích hợp viễn thám, hệ thông tin địa lý và mô hình khai phá dữ liệu trong đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tại tỉnh Đăk Nông

TS. Bùi Quang Thành

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Mô hình tích hợp viễn thám, GIS với mô hình khai phá dữ liệu phục vụ đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tỉnh Đăk Nông;
- Kết quả phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của chúng tới nguy cơ mắc bệnh sốt rét ở tỉnh Đăk Nông;
- Kết quả đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tỉnh Đăk Nông;
- Bản đồ nguy cơ mắc bệnh sốt rét tỉnh Đăk Nông tỷ lệ 1/100.000;
- Các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sốt rét tại tỉnh Đăk Nông;
- 01 NCS; 01 ThS.

27

QG.17.19

Phân tích hệ gên các chủng viruts HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Sáng

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Phân lập được 2-3 chủng virut HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam;
- Các dẫn liệu phân tích hệ gen của 2-3 chủng HAdV chính gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam trong đó chỉ ra được tốc độ tiến hóa của HAdV ở Việt Nam so với chủng gốc;
- 01 ThS.

28

QG.17.18

Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị đo pH trong dung dịch thải và tiềm năng sinh khí metan từ chất thải công nghiệp chế biến thực phẩm

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Trường ĐHKHTN

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hệ thiết bị đo pH/đo hô hấp;
- Thiết bị kiểm tra BMP;
- Bảng danh sách về tiềm năng sinh khí metan của các nguồn thải khác nhau từ ngành công nghiệp thực phẩm;
- 01 NCS; 01 ThS.

29

QG.17.17

Nghiên cứu phương pháp xác định lượng vết một số dạng asen trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp ghép nối HPLC-ICPMS

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Trường ĐHKHTN

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Các điều kiện tách và xác định một số dạng asen trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp HPLC-ICP/MS;
- Phương pháp xác định lượng vết một số dạng của asen trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp HPLC-ICP/MS;
- Đào tạo 01 ThS.

30

QG.17.16

Nghiên cứu khả năng kiểm soát đường huyết từ dịch chiết cây lô hội qua hình thức dung nạp thức ăn trong điều trị bệnh tiểu đường

TS. Đỗ Thị Việt Hương

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Quy trình điều chế các cặn chiết từ cây lô hội nhằm thu được hiệu suất sản phẩm tối đa;
- Quy trình phân lập các hợp chất tinh khiết có hoạt tính sinh học;
- Báo cáo kết quả nghiên cứu thu được từ đề tài trên mô hình chuột tiểu đường type II;
- Đào tạo 01 ThS.

31

QG.17.15

Chế tạo cảm biến sinh học glucose thế hệ mới không sử dụng enzyme trên nền vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại Au, Cu, Ni

TS. Nguyễn Xuân Viết

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hệ vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại Au, Cu, Ni ứng dụng trong cảm biến sinh học glycose thế hệ mới không sử dụng enzyme;
- Quy trình chế tạo đầu đo cảm biến glucose không sử dụng enzyme thế hệ mới trên nền vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại Au, Cu, Ni. Thu được đầu đo hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc xác định đường huyết;
- Cảm biến sinh học glucose không sử dụng enzyme;
- Đào tạo 01 ThS.

32

QG.17.14

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và định hướng ứng dụng của màng trao đổi Anion Hydroxyl

TS. Nguyễn Văn Thức

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI (SCIE);
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Quy trình chế tạo màng trao đổi anion hydroxyl quy mô phòng thí nghiệm;
- 02 tấm màng trao đổi anion hydroxyl;
- Đào tạo 01 ThS

33

QG.17.13

Tổng hợp thư viện các hợp chất peptidomimetic phục vụ tìm kiếm thuốc mới chữa Parkinson và alzheimer

TS. Mạc Đình Hùng

Trường ĐHKHTN

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 02 thư viện peptidomimetics mới (10 chất thư viện 1; 30 chất thư viện 2);
- Bộ dữ liệu phổ 1H; 13C NMR của các chất tổng hợp được;
- Hồ sơ hoạt tính sinh học thử nghiệm trên tế bào;
- Hỗ trợ đào tạo 1 NCS; đào tạo 01 ThS.

34

QG.17.12

Nghiên cứu mở và điều khiển khe năng lượng của kênh dẫn grapheme để thiết kế linh kiện nano

TS. Nguyễn Tiến Cường

Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Kênh dẫn dạng dải grapheme lai hóa Armchair-Zigzag trong cảm biến hấp thụ khú/transistor;
- Bộ hồ sơ thiết kế cảm biến sử dụng kênh dẫn grapheme trên để phát hiện các loại khí (CO, CO2, NH3);
- Đào tạo 01 Thạc sĩ

35

QG.17.11

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và chế tạo vật liệu perovskite nhằm ứng dụng cho pin nhiên liệu rắn

TS. Nguyễn Việt Tuyên

Trường ĐHKHTN

- Qui trình công nghệ tối ưu để thu được màng mỏng pervskite có độ dẫn tốt và độ xốp cao để có thể ứng dụng trong pin nhiên liệu;
- Màng mỏng nano tinh thể của
- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- Đào tạo 01 ThS.

36

QG.17.10

Nghiên cứu cấu trúc điện tử của các vật liệu có cấu trúc lớp

TS. Bạch Hương Giang

Trường ĐHKHTN

- Mô hình vật liệu có cấu trúc lớp;
- Bộ thông số các tính chất điện tử của vật liệu có cấu trúc lớp;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

37

QG.17.09

Phát triển hệ thống tưới nước thông minh sử dụng năng lượng mặt trời và mạng cảm biến không dây kết hợp công nghệ IoT

TS. Lê Quang Thảo

Trường ĐHKHTN

- 01 giải pháp hữu ích về “Hệ thống tưới nước tự động sử dụng năng lượng mặt trời có kết nối Internet vạn vật IoT”;
- 01 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ chế tạo hệ thống tưới nước tiết kiệm cho quy mô vườn cây trồng lâu năm có diện tích 360 m2.
- 01 một hệ thống tưới nước thông minh gồm 4 trạm con quan trắc giám các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của cây;
- 01 trạm chính xử lý các thông số của trạm con để điều khiển việc phân phối nước công suất 600 l/h;
- Đào tạo 01 ThS

38

QG.17.07

Động lực của dòng chất lỏng nhớt không nén

TS. Trịnh Viết Dược

Trường ĐHKHTN

02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
 Đào tạo 01 ThS

39

QG.17.08

Quá trình phân nhánh cạnh tranh và quá trình Brown phản xạ với dịch chuyển phụ thuộc vào thời gian địa phương

TS. Lê Vĩ

Trường ĐHKHTN

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
'- Đào tạo 01 ThS

40

QG.17.39

“Giải pháp hỗ trợ người tham gia giao thông dựa trên dữ liệu hành vi di chuyển của người dùng điện thoại thông minh”

TS. Nguyễn Thị Hậu, Trường ĐHCN

Trường ĐHCN

01 phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh

41

QG.17.40

 “Thiết kế và chế tạo modem thủy âm điều chế ghép theo tần số trực giao dùng công nghệ mạch tích hợp”

TS. Trần Cao Quyền, Trường ĐHCN

Trường ĐHCN

01 mẫu modem phát và 01 mẫu modem thu thủy âm điều chế phát triển cảm biến thủy âm phát hiện vật thể ngầm di động

42

QG.17.41

 “Xây dựng hệ thống theo dõi định kỳ về biến động trong sản xuất lúa trên vùng Đồng bằng sông Hồng”

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, Trường ĐHCN

Trường ĐHCN

Hệ thống trực tuyết theo dõi biến động diện tích sản xuất lúa trên vùng Đồng bằng sông Hồng sử dụng công nghệ viễn thám (quang học và radar
Báo cáo định kỳ về biến động diện tích sản xuất lúa trên vùng đồng bằng sông Hồng

43

QG.17.42

 “Phát triển bộ mã hóa nén/giải nén video phân tán DVC, tối ưu hóa hiệu năng của bộ mã hóa DVC ứng dụng trong các hệ thống mạng cảm biến hình ảnh/camera không dây”

TS. Đinh Triều Dương, Trường ĐHCN

Trường ĐHCN

01 bộ phần mềm hoàn chỉnh mã hóa nén và giải nén video dựa trên kỹ thuật DVC
01 SHTT

44

QG.17.45

 “Lý thuyết Phase – Field trong nghiên cứu tính ổn định và dao động tự do của tấm FGM có vết nứt”

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, trường ĐHCN

Trường ĐHCN

- Xây dựng mô hình, phương trình cơ bản và code tính toán cho bài toán về ổn định và dao động tự do của tấm có vết nứt trên cơ sở số liệu thực nghiệm.
- Lý thuyết Phase-field trong nghiên cứu ổn định, dao động tự do của tấm FGM có thêm gân gia cường, bị nứt với  cấu trúc gân và nứt đan xen nhau phức tạp. Các ảnh hưởng của vết nứt và gân gia cường đến các dạng dao động và mất ổn định của tấm FGM.

45

QG.17.46

 “Khai thác điện năng từ dao động của môi trường xung quanh phục vụ cho thiết bị cảm biến không dây và MEMS bằng cách sử dụng vật liệu áp điện”

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng, Trường ĐHCN

Trường ĐHCN

- Các mô hình cơ học mô tả các dạng năng lượng dao động khác nhau của môi trường xung quanh và sự chuyển đổi sang năng lượng khác thông qua vật liệu áp điện.
- Các bộ áp điện khai thác năng lượng dao động của môi trường xung quanh một cách hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu công nghệ khác nhau.

46

QG.17.47

 Cải biến di truyền để tăng khả năng sinh tổng hợp Rapamycin của chủng Streptomyces rapamycinius

TS. Nguyễn Hồng Minh

Viện VSV&CNSH

- Chủng S.rapamycinius đột biến có khả năng tổng hợp rapamycin cao hơn chủng hoang dại
- Quy trình sản xuất rapamycin ở quy mô phòng thí nghiệm

47

QG.17.43

 Phát triển các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ, trạng thái khuôn mặt 3D phục vụ cho bài toán xây dựng tiếp viên ảo

TS. Vũ Việt Vũ

Viện CNTT

01 mô hình mẫu đầu mặt người 3D
Phần mềm tiếp viên ảo 3D dựa trên các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ khuôn mặt. Phần mềm có thể biểu diễn một số cử chỉ trạng thái cảm xúc đặc trưng của khuôn mặt tiếp viên ảo 3D phù hợp với lời thoại

48

QG.17.02

Nghiên cứu định vị tư tưởng Triết học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Trường ĐHKHXH&NV

 

49

QG.17.04

Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng giá trị và cảm nhận hạnh phúc của người Việt Nam

PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

Trường ĐHKHXH&NV

 

50

QG.17.05

Nghiên cứu đánh giá tác động xã hội của hiện tượng người chuyển giới thực hành trình diễn trong tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trường ĐHKHXH&NV

 

51

QG.17.06

Nghiên cứu bản sắc tộc người Ngái ở Việt Nam

Nguyễn Văn Chính

Trường ĐHKHXH&NV

 

52

QG.17.53

Nghiên cứu giải pháp tiếp nhận kịch Pháp trong văn học Việt Nam

TS. Nguyễn Thùy Linh, Trường ĐHNV

Trường ĐHKHXH&NV

- Báo cáo (có minh chứng) về quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt – Pháp thông qua phân tích tiếp nhận và ảnh hưởng của kịch Pháp trong văn học và kịch Việt Nam
- Giải pháp tiếp nhận văn học Pháp phục vụ hội nhập quốc tế về văn hóa của Việt Nam

53

QG.17.54

Nghiên cứu triết học sinh thái và ứng dụng trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Phạm Công Nhất, Trường ĐHNV

Trường ĐHKHXH&NV

- Báo cáo về hiện trạng phát triển xã hội của Việt Nam;
- Báo cáo về mô hình và giải pháp thực hiện mô hình phát triển xã hội Việt Nam theo triết học sinh thái.

54

QG.17.55

Tôn giáo và chính trị quốc tế (nghiên cứu chủ nghĩa khủng bố từ Al-Qaeda đến nhà nước IS)

GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường ĐHNV

Trường ĐHKHXH&NV

- Báo cáo về hiện trạng và dự báo nhận diện các dự kiến của chủ nghĩa khủng bố (IS) tới Việt Nam;
- Đề xuất các giải pháp hoạch định chính sách thích ứng với chủ nghĩa khủng bố.

55

QG.17.56

Đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ về Trung Quốc ở Việt Nam và đề xuất giải pháp tiếp cận, khai thác, sử dụng

TS. Đào Đức Thuận, Trường ĐHNV

Trường ĐHKHXH&NV

 

56

QG.17.57

Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của trường ca Đam San

GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Trường ĐHNV

Trường ĐHKHXH&NV

Cơ sở khoa học đề xuất những chính sách hợp tác giữa các tỉnh thuộc lưu vực của Việt Nam với tỉnh Vân Nam phục vụ nhiệm vụ phát triển bền vững giữa hai vùng lãnh thổ.

 

 PV - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   |