Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Ngày 16/6/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 25/2011/TT-BGDĐT quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

Hội đồng Hiệu trưởng là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng. Việc trưởng khoa của các đại học, cao đẳng tham gia vào Hội đồng Hiệu trưởng do Hội đồng xem xét quyết định.

Chức năng của Hội đồng Hiệu trưởng hỗ trợ, phối hợp với các trường thành viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.

Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT các vấn đề về giáo dục nói chung, các vấn đề liên quan đến giáo dục về khối ngành hoặc thuộc khu vực địa lí nói riêng.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau; họp Hội đồng ít nhất mỗi năm một lần; hội nghị toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng được tổ chức trên cơ sở thống nhất của các thành viên và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập;…

>>Xem chi tiết tại đây

 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :