Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Danh sách sinh viên được nhận học bổng Lawrence S.Ting 2014 - 2015

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về danh sách và giấy chứng nhận của sinh viên ĐHQGHN được nhận học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting năm học 2014 - 2015.
ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị danh sách và gửi giấy chứng nhận của sinh viên được nhận học bổng năm học 2014 - 2015.
Đề nghị các đơn vị thông báo và phát giấy chứng nhận tới từng sinh viên của đơn vị mình.
Danh sách sinh viên được nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2014 – 2015
TT
Họ và tên
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Khóa học
 Ngành học
Điểm trung bình học tập
Xếp loại rèn luyện
Hoàn cảnh
gia đình
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nữ
1/7/1992
QH-2011-T
Công nghệ Sinh học
3.20
Xuất sắc
Hoàn cảnh khó khăn
2
Vũ Việt Hùng
Nam
20/12/1995
QH-2013-T
Khoa học Vật liệu
3.29
Xuất sắc
Hộ nghèo
3
Nguyễn Ngọc Quang
Nam
5/6/1995
QH-2013-T
Hóa học
3.68
Xuất sắc
 
4
Trần Quốc Toản
Nam
19/6/1993
QH-2011-T
Công nghệ Hóa học
3.13
Xuất sắc
Hộ cận nghèo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
5
Vũ Thị Lan Anh
Nữ
11/15/1992
QH-2011-X
Khoa học quản lý
3.55
Xuất sắc
 
6
Phạm Diệu Linh
Nữ
9/16/1993
QH-2011-X
Xã hội học
3.61
Xuất sắc
 
7
Ngô Thị Mỹ Hảo
Nữ
1/23/1994
QH-2013-X
Văn học Chất lượng cao
3.63
Xuất sắc
Hoàn cảnh khó khăn, Bố bị ung thư
Trường Đại học Ngoại ngữ
8
Ngô Đỗ Trâm Anh
Nữ
25/12/1993
QH-2011-F
Tiếng Anh
3.67
Xuất sắc
 
9
Đào Hải Hà
Nữ
7/2/1993
QH-2011-F
Tiếng Đức
3.88
Xuất sắc
 
10
Nguyễn Thị Thu Trang
Nữ
26/10/1995
QH-2013-F
Tiếng Trung
3.91
Xuất sắc
 
11
Triệu Thị Thêu
Nữ
27/5/1995
QH-2012-F
Tiếng Pháp
3.52
Xuất sắc
Hộ nghèo
12
Nguyễn Đăng Phương Anh
Nữ
07/05/1995
QH-2013-F
Tiếng Anh
3.58
Xuất sắc
 
Trường Đại học Công nghệ
13
Vũ Thị Thanh Hải
Nữ
6/10/1994
QH-2012-I
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
3.05
Xuất sắc
Hộ nghèo
14
Nguyễn Thanh Toàn
Nam
9/29/1993
QH-2011-I
Khoa học Máy tính
3.4
Tốt
Hộ nghèo
15
Nguyễn Huy Hoàng
Nam
9/1/1993
QH-2011-I
Công nghệ Cơ điện tử
3.37
Tốt
 
Trường Đại học Kinh tế
16
Lê Thị Minh Phương
Nữ
16/07/1994
QH-2012-E
TCNH
3.59
Tốt
 
Khoa Luật
17
Đinh Thị Hương
Nữ
21/10/1995
QH-2013-L
Luật học
2.7
Tốt
Người dân tộc, hộ nghèo, mồ côi cha mẹ
18
Phạm Thị Vân
Nữ
23/11/1994
QH-2012-L
Luật học
3.43
Xuất sắc
 
Đại học Giáo dục
19
Phan Thị Thảo
Nữ
08/04/1993
QH-2011-S
Sư phạm Lịch sử
3.47
Xuất sắc
Bố mất sớm, mẹ có tiền sử bệnh tâm thần
20
Phạm Thị Hồng Huế
Nữ
16/04/1993
QH-2011-S
Sư phạm Vật lý
3.92
Xuất sắc
 
 

 Ban CT&CT HSSV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :