TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Trường Đại học Kinh tế
TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.42
Phân tích các yếu tố quyết định đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội.
TS. Nhâm Phong Tuân, Trường ĐHKT
-01 bài báo trên tạp chí quốc tế; 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 01 ThS, 01CN
4/2014-4/2016
2
QG.14.43
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lch giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập WTO
PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên, Trường ĐHKT
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 02 ThS, 02CN
4/2014-4/2016
3
QG.14.44
Đánh giá khả năng đem lại lợi ích kinh tế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU.
ThS. Vũ Thanh Hương, Trường ĐHKT
 
- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế ; 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 báo cáo tại hội nghị quốc tế;
- Hỗ trợ 01 ThS, 02CN
4/2014-4/2016
4
QG.14.45
Nghiên cứu tác động của thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn Hà Nội.
TS. Nguyễn Ngọc Thắng, Trường ĐHKT
- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế; 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 báo cáo tại hội nghị quốc tế
- Hỗ trợ 01 ThS
4/2014-4/2016
 MP - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược