TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 10:56:16 Ngày 29/07/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đỗ Quang Lộc
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, phát triển hệ thống vi lỏng thao tác và cảm biến tế bào ung thư

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Quang Lộc                             

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     07/11/1992                                                                   

4. Nơi sinh: TP. Lạng Sơn

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 4860 / QĐ-ĐHKHTN ngày 24 / 11 / 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

Quyết đinh số 4727/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh đến ngày 31/12/2019.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, phát triển hệ thống vi lỏng thao tác và cảm biến tế bào ung thư

8. Chuyên ngành: Vật lí Vô tuyến Điện tử           

9. Mã số: 9440130.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Chử Đức Trình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã nghiên cứu, đề xuất thiết kế hai cấu trúc vi lỏng trong đó gồm cấu trúc buồng lỏng và cấu trúc kênh dẫn vi lỏng. Cấu trúc buồng lỏng có khả năng thao tác, làm giàu, phát hiện và đếm tế bào ung thư. Cấu trúc kênh dẫn vi lỏng cho phép đếm tế bào ung thư phổi đi qua kênh dẫn vi lỏng. Các cấu trúc đề xuất được thiết kế và chế tạo thành công dựa trên công nghệ vi chế tạo tiêu chuẩn. Hoạt động của mô hình các cấu trúc đề xuất đã được thực hiện mô phỏng và tính toán thành công.

- Luận án cũng thực hiện thiết kế và chế tạo thành công mô-đun điện tử ứng dụng trong việc điều khiển hệ thống điện cực thao tác, làm giàu tế bào ung thư trong buồng lỏng và mô-đun điện tử thu thập và xử lý tín hiệu nhằm mục đích phát hiện và đếm tế bào sinh học trong buồng lỏng và trong kênh dẫn vi lỏng.

- Luận án tích hợp thành công mô-đun mạch điện với hai cấu trúc đề xuất để thao tác, làm giàu phát hiện và đếm tế bào. Các kết quả thu nhận từ các thí nghiệm thể hiện sự tương đồng cao so với kết quả mô phỏng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: ứng dụng trong các thiết bị chẩn đoán nhanh, phát hiện nhanh bệnh trong các ứng dụng y sinh.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Phát triển hệ thống ứng dụng trong các dòng tế bào khác nhau.

- Tích hợp với các cấu trúc tách lọc đặc hiệu dựa trên các tương tác sinh học để có thể xác định số lượng cũng như nồng độ tế bào đích trong các dịch và hỗn dịch tế bào.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Loc Quang Do, Tung Thanh Bui, Ha Thuy Thi Tran, Katsuya Kikuchi, Masahiro Aoyagi, and Trinh Chu Duc (2018) “Fluidic platform with embedded differential capacitively coupled contactless conductivity detector for micro-object sensing,” International Journal of Nanotechnology 15(1/2/3), p. 24. (SCIE)

[2]  Loc Quang Do, Ha Tran Thi Thuy, Tung Thanh Bui, Van Thanh Dau, Ngoc-Viet Nguyen, Trinh Chu Duc, Chun-Ping Jen (2018), “Dielectrophoresis Microfluidic Enrichment Platform with Built-In Capacitive Sensor for Rare Tumor Cell Detection,” BioChip Journal 12(2), pp. 114–122. (SCIE)

[3]  Loc Do Quang, Tung Thanh Bui, Anh Bao Hoang, Thanh Pham Van, Chun-Ping Jen, Trinh Chu Duc (2019), “Development of a Passive Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection (PC4D) Sensor System for Fluidic Channel Analysis Toward Point-of-Care Applications,” IEEE Sensors Journal DOI: 10.1109/JSEN.2019.2908179 (SCIE)

[4]  Do Quang Loc, Nguyen Thu Trang, Vo Thi Thuong Lan, Hoang Thi My Nhung, Tran Thi Thuy Ha, Le Van Chieu, Nguyen Ngoc Viet, Chun-Ping Jen, Bui Thanh Tung, Trinh Chu Duc (2018), “Circular Electrodes Stepping Manipulation Platform for A549 Cancer Cell Detection”, International Journal of Nanotechnology 15(11/12), p. 983-996. (SCIE)

[5]  Quang Loc Do, Tung Thanh Bui, Katsuya Kikuchi, Masahiro Aoyagi, and Trinh Chu Duc (2015), “Micro fluidic platform for living cell detection,” in The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, no. November, pp. 11–14.

[6]  Quang Loc Do, Tung Thanh Bui, Tran Thi Thuy Ha, Katsuya Kikuchi, Masahiro Aoyagi, and Trinh Chu Duc 92015), “Differential capacitively coupled contactless conductivity detection (DC 4 D) sensor for detection of object in microfluidic channel,” 14th IEEE SENSORS Conf., pp. 1–4.

[7]  Loc Do Quang, Tung Thanh Bui, Tuan Vu Quoc, Luan Pham Thanh, Ha Tran Thi Thuy, Van Thanh Dau, Chun-Ping Jen, and Trinh Chu Duc (2017), “Dielectrophoresis enrichment with built-in capacitive sensor microfluidic platform for tumor rare cell detection,” TRANSDUCERS 2017 - 19th Int. Conf. Solid-State Sensors, Actuators Microsystems, pp. 484–487.

[8]  Quang Loc Do, Thu Trang Nguyen, Tung Thanh Bui, Thi Thuy Ha Tran, Chieu Van Le, Thi Thuong Lan Vo, Thi My Nhung Hoang, Chun-Ping Jen, Trinh Chu Duc (2017), “Circular Electrodes Stepping Manipulation Platform For A549 Cancer Cell Detection,” in The 6th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2017, no. November, pp. 649–652.

[9]  Loc Quang Do, Tung Thanh Bui, Thanh Van Pham, Chun-Ping Jen, and Trinh Chu Duc (2018), “Design And Implementation Of A Passive C4D Sensor For Microfluidic Channel,” in 22nd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, pp. 734–737.

 

 Chu Đức - VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược