TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Viện Quốc tế Pháp ngữ

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1

QG.15.30

Nghiên cứu, thiết kế cảm biến y sinh quang tích hợp sử dụng cấu trúc vi cộng hưởng trên ống dẫn sóng nano silic

PGS.TS. Lê Trung Thành

Viện Tin học Pháp ngữ

- Cấu trúc, sơ đồ thiết kế cảm biến y sinh sử dụng cộng hưởng Fano và EIT

- Cấu trúc, sơ đồ thiết kế cảm biến y sinh sử dụng cấu trúc 2*2 MMI và vi cộng hưởng

- Cấu trúc, sơ đồ thiết kế cảm biến y sinh sử dụng cấu trúc 4*4 MMI và vi cộng hưởng

Bài báo: 02 bài báo quốc tế ISI; 01 bài báo trong nước

Báo cáo: 02 báo cáo khoa học, hội nghị khoa học quốc tế

Sở hữu trí tuệ: 01 đăng ký bảo hộ quyền sở hữu/giải pháp hữu ích cho cụm chi tiết hoặc thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng.

Đào tạo: Hỗ trợ 01 NCS; 02 thạc sĩ

1/2015-1/2017

2

QG.15.31

Phương pháp và công cụ mô phỏng ứng dụng trong việc tổ chức cứu hộ khi có sự cố cháy tại các địa điểm đông người (siêu thị, trung tâm mua sắm)

TS. Hồ Tường Vinh

Viện Tin học Pháp ngữ

- 01 phương pháp luận xây dựng hệ thống mô phỏng liên quan đến phòng chống và cứu hộ khi có sự cố cháy ở các nơi tập trung đông người

- 01 Bộ công cụ mô phỏng cho phép thử nghiệm và nghiên cứu kịch bản phòng chống và cứu hộ khi có sự cố cháy tại các trung tâm đông người.

- 01 giải pháp và công cụ phần mềm đưa các chương trình mô phỏng lê hệ thống tính toán hiệu năng cao

Bài báo: 01 bài báo quốc tế ISI;  01 bài báo trong nước;

Báo cáo hội nghị: 03 báo cáo hội nghị quốc tế;  03 báo cáo hội nghị trong nước;

Sản phẩm đào tạo: Hỗ trợ 02 NCS.

1/2015-1/2017

 Ban Khoa học công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược