TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.63
Đô thị hoá tác động đến đời sống sinh kế của cộng đồng dân cư vùng ven đô Hà Nội
NCS. Bùi Văn Tuấn
Viện VNH &KHPT
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 02CN
4/2014-4/2016


 

 MP - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược