TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Viện Công nghệ thông tin

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1.

QG.15.41

Nghiên cứu phát triển một số phương pháp xử lí dữ liệu lớn và ứng dụng trong thương mại điện tử

GS.TS. Vũ Đức Thi

Viện Công nghệ Thông tin

1. Sản phẩm khoa học

- 02 bài báo quốc tế ISI/Scopus

- 03 báo cáo khoa học, hội nghị khoa học trong nước

- Hệ phần mềm thử nghiệm hỗ trợ việc đánh giá xu hướng ưa thích và lựa chọn hàng hóa của khách hàng

2. Sản phẩm đào tạo

- 02 tiến sĩ; 04 thạc sĩ

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược