Tin tức
Trang chủ   >  Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc  >   Tin tức  >  
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội (tờ trình số 90/XDCB ngày 04 tháng 9 năm 2002, kèm theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2001 - 2020), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8110/BKH/VPTĐ ngày 23 tháng 12 năm 2002) về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội với các nội dung sau:

a) Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

b) Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia Hà Nội.

c) Địa điểm: Tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Tây.
Diện tích sử dụng đất: 1.000ha

d) Quy mô đào tạo (quy đổi hệ chính quy):
- Đến năm 2010 là 35.000 sinh viên;
- Đến năm 2020 là 41.000 sinh viên;

đ) Các dự án thành phần:
- Dự án QG-HN 01
Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư;

- Dự án QG-HN 02
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

- Dự án QG-HN 03
Dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Dự án QG-HN 04
Dự án đầu tư Trung tâm Thể dục thê thao và Trung tâm giáo dục quốc phòng;

- Dự án QG-HN 05
Dự án đầu tư xây dựng khu ký túc xá sinh viên;

- Dự án QG-HN 06
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà công vụ;

- Dự án QG-HN 07
Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa (Trường) Sư phạm;

- Dự án QG-HN 08
Dự án đầu tư xây dựng Khoa (Trường) Đại học Công nghệ;

- Dự án QG-HN 09
Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn;

- Dự án QG-HN 10
Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ;

- Dự án QG-HN 11
Dự án đầu tư xây dựng Khoa (Trường) Đại học Kinh tế, QTKD, Luật;

- Dự án QG-HN 12
Dự án đầu tư xây dựng các Viên, Trung tâm nghiên cứu khoa học;

- Dự án QG-HN 13
Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Quốc tế.

e) Tổng nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 7.230,8 tỷ đồng.

g) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

h) Thời gian thực hiện: 2003 – 2015.

Bản đồ phối cảnh Quy hoạch chung ĐHQGHN tại Hòa Lạc do nhà tư vắn thiết kế
HOK (Mỹ) thực hiện

2. Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành lập quy hoạch chi tiết và Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, trình duyệt theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư căn cứ nhu cầu cấp bách và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu hoạt động, phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn 2001 – 2015.

3. Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tái định cư và dự án nhà ở cho cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, trình duyệt theo quy hoạch hiện hành.

4. Cho phép đại học Quốc gia Hà Nội mời tư vấn quốc tế tham gia xem xét thêm về quy hoạch chung để bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa các dự án thành phần quan trọng; tham khảo tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế của các nước trong khu vực để áp dụng trong khi lập nghiên cứu khả thi các dự án thành phần trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quuyết định. Quá trình lập và trình duyệt các dự án thành phần cần lưu ý những ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8110BKH/VPTĐ ngày 23 tháng 12 năm 2002, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11395/TC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2002./.

 VnuNEWS - Ảnh: Tùng Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :