Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Văn học - Báo chí

 

Quyết định số   1839 /KHCN ngày 7  tháng 11 năm 2006
 

TT
 Họ và tên
 Chức danh
1
GS.TS. Lê Chí Quế
Chủ tịch
2
PGS.TS. Đinh Văn Hường
Phó chủ tịch
3
PGS. TS. Hà Văn Đức
Thư ký
4
PGS.TS.Nguyễn Văn Dững
 
5
PGS.TS. Phạm Văn Khoái
Uỷ viên
6
GS.TS. Lê Văn Lân
Uỷ viên
7
PGS.TS. Phạm Gia Lâm
Uỷ viên
8
PGS.TS. Dương Xuân Sơn
Uỷ viên
9
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái
Uỷ viên
10
PGS.TS. Trần Nho Thìn
Uỷ viên
11
GS. Phùng Văn Tửu
Uỷ viên
12
PGS.TS. Phan Trọng Thưởng
Uỷ viên
13
PGS.TS. Trần Ngọc Vương
Uỷ viên

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :