Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ

 

Quyết định số 1839/KHCN ngày 7 tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
GS.TS. Đinh Văn Đức
Chủ tịch
2
GS.TS. Nguyễn Hoà
Phó chủ tịch
3
GS.TS. Hoàng Văn Vân
Thư ký
4
GS.TS. Trần Trí Dõi
Uỷ viên
5
GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp
Uỷ viên
6
ThS. Nguyễn Văn Lợi
Uỷ viên
7
PGS.TS. Nguyễn Quý Mão
Uỷ viên
8
PGS.TS. Vũ Đức Nghiệu
Uỷ viên
9
GS.TS. Dương Đức Niệm
Uỷ viên
10
GS.TS. Nguyễn Văn Khang
Uỷ viên
11
PGS.TS.Nguyễn Lân Trung
Uỷ viên
12
PGS.TS. Đỗ Việt Hùng
Uỷ viên
13
PGS.TS. Vũ Văn Thi
Uỷ viên

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :