Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Các khoa học về Chính trị và Quản lý

 

Quyết định số 1839/KHCN ngày 7 tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS.TS. Phí Mạnh Hồng
Chủ tịch
2
PGS.TS.Lê Mậu Hãn
Uỷ viên
3
PGS.TS. Vũ Hào Quang
Ủy viên
4
GS. TS. Hoàng Chí Bảo
Uỷ viên
5
PGS. TS. Vũ Cao Đàm
Uỷ viên
6
PGS.TSKH. Lương Đình Hải
Uỷ viên
7
PGS. TS. Vũ Văn Hiền
Uỷ viên
8
PGS.TSKH. Đỗ Văn Khang
Uỷ viên
9
PGS.TS. Lê Thị Quý
Uỷ viên
10
GS.TS. Nguyễn Đình Tấn
Uỷ viên
11
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo
Ủy viên
12
GS.TS. Đặng Cảnh Khanh
Ủy viên
13
GS.TS. Nguyễn Hữu Vui
Uỷ viên

 

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :