Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Nguyễn Tuấn Cường

Năm sinh: 25/5/1980 tại Thái Bình

Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

Công tác tại Khoa: từ năm 2004

Các công trình khoa học đã công bố

Bài tạp chí, kỷ yếu:

  1. Chữ huý triều Nguyễn trong bản “Kim Vân Kiều tân truyện” (Liễu Văn đường, 1871) // Kỉ yếu Hội thảo Bảo tồn và phát huy Di sản Hán Nôm Huế, Huế, 2003, tr. 340 - 344.
  2. Hai bài thơ chữ Hán xếp hình ngọn núi (viết chung) // Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 8/2003, trang 19 - 20.
  3. Về chữ “thìn” trong bản Kiều Nôm Liễu Văn đường 1871 // Tạp chí Ngôn ngữ, số 9/2003, trang 44 - 47.
  4. Đi tìm Lâm Nọa Phu (người san cải nên bản Kiều Nôm 1870) // Tạp chí Hán Nôm, số 3/2004, trang 7 - 12.
  5. Sơ bộ khảo sát tác động của các tạo tố ngoại lai tới cấu trúc loại chữ Nôm mượn âm Phi Hán Việt // Kỷ yếu Hội thảo Chữ Nôm quốc tế tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/2004.
  6. Sơ bộ nghiên cứu ván khắc và văn bản bản giải âm “Lí tướng công chép sự minh ty” // Thông báo Hán Nôm học 2004. Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2005.
  7. Thi kinh giải âm” – văn bản sớm nhất hiện còn in theo ván khắc năm Vĩnh Thịnh 1714 (viết chung) // Tạp chí Hán Nôm, số 3/2005, tr. 36 – 52
  8. “Truyện Kiều”: thử tìm hiểu một âm đọc cổ cho chữ Nôm vẫn đọc là dấn/giấn // Tạp chí Hán Nôm, số 5/2005.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   |