GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016 - 2021

>>> Quyết định số 2319/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/08/2016

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong HĐ

1.

Ông Vũ Minh Giang

Chuyên gia cao cấp; Chủ tịch Hội đồng liên ngành Các Khoa học Lịch sử

Chủ tịch

2.

Ông Nguyễn Kim Sơn

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

3.

Ông Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

4.

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

5.

Ông Lê Quân

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

6.

Ông Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

7.

Ông Phạm Quag Minh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

8.

Ông Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

9.

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

10.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; Chủ tịch Hội đồng ngành Kinh tế

Uỷ viên

11.

Ông Lê Kim Long

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Uỷ viên

12.

Ông Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật

Ủy viên

13.

Ông Trịnh Quốc Toản

Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Luật

Uỷ viên

14.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Sau đại học

Uỷ viên

15.

Ông Lê Trung Thành

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

Uỷ viên

16.

Ông Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Y Dược

Uỷ viên

17.

Ông Hoàng Đình Phi

Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh

Uỷ viên

18.

Ông Phạm Hồng Tung

Viện Trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Uỷ viên

19.

Ông Đỗ Năng Toàn

Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin

Uỷ viên

20.

Ông Dương Văn Hợp

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Uỷ viên

21.

Ông Ngô Tự Lập

Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quốc tế Pháp ngữ

Uỷ viên

22.

Ông Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Uỷ viên

23.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Tâm ly – Giáo dục

Uỷ viên

24.

Ông Đặng Hùng Thắng

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Toán – Cơ – Tin học

Uỷ viên

25.

Ông Nguyễn Thanh Thủy

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Công nghệ thông tin và Khoa học tính toán

Uỷ viên

26.

Ông Bạch Thành Công

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Vật lý – Điện tử - Viễn thông

Uỷ viên

27.

Ông Phạm Hùng Việt

Chủ tịch Hội đồng ngành Hóa học

Uỷ viên

28.

Ông Phan Tuấn Nghĩa

Chủ tịch Hội đồng ngành Sinh học

Uỷ viên

29.

Ông Phạm Gia Lâm

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Văn học – Báo chí

Uỷ viên

30.

Ông Phí Mạnh Hồng

Chủ tịch Hội đồng liên ngành các Khoa học Chính trị và Quản lý

Uỷ viên

31.

Ông Phạm Hồng Thái

Chủ tịch Hội đồng ngành Luật học

Uỷ viên

32.

Ông Nguyễn Hòa

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ

Uỷ viên

33.

Ông Mai Trọng Nhuận

Chuyên gia cao cấp; Chủ tịch Hội đồng liên ngành các Khoa học Trái đất – Môi trường

Uỷ viên

34.

Ông Nguyễn Quang Ngọc

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khu vực học – Quốc tế học

Uỷ viên

35.

Ông Đào Trọng Thi

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Uỷ viên

36.

Ông Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo

Thư ký

37.

Ông Vũ Văn Tích

Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ

Thư ký

 

 Khánh Toàn - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :