HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Mạng lưới hợp tác quốc tế  >   UMAP
Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

UMAP là một Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (University Mobility in Asia and the Pacific) được thành lập năm 1993. Hiệp hội là một tổ chức tình nguyện các nhà giáo dục đại học của các nước trong khu vực.
Mục tiêu của UMAP là nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau thông qua việc trao đổi giảng viên và sinh viên.
Các nước là thành viên của UMAP bao gồm: Australia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Canada, Chile, Ecuador, Fiji, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Laos, Macao, Malaysia, Mexico, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Re-union Islands, Russia, Samoa, Singapore, Taiwan, Thailand, Timor - Leste, Trung Quốc, USA, Vietnam.

Các hoạt động của ĐHQGHN tại hiệp hội:

- Năm 2012, ĐHQGHN đăng ký một số môn thuộc Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược để tham gia chương trình trao đổi sinh viên mùa hè, cụ thể là Trường Đại học Công nghệ đã đăng ký ba (03) khóa học hè (15/7/2014 đến 15/8/2014) thuộc chương trình NVCL là: Kỹ thuật điện (Electrical Engineering); Mạng truyền thông máy tính 1 (Computer Communications Networks 1); Khai phá dữ liệu (Data mining).

- Năm 2013, ĐHQGHN đăng ký thêm 13 môn trong chương trình trao đổi sinh viên mùa hè, trong đó có 8 môn cho sinh viên sau đại học: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa chất, Khoa học Máy tính, Điện tử Viễn thông, Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ và 5 môn cho sinh viên đại học: Khoa học Máy tính, Việt Nam học, Lịch sử Việt Nam, Hóa học và Hệ điều khiển số. Thời gian học từ ngày 15/7/2013 đến ngày 15/8/2013.

- Năm 2014, UMAP tổ chức cuộc họp Ban Điều hành và Hội nghị quốc tế với chủ đề “Các xu hướng hiện tại trong chương trình quốc tế hóa và trao đổi sinh viên: những tác động và triển vọng tương lai” được tổ chức tại Osaka (Nhật Bản), từ ngày 05-07/9/2014. Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề về đào tạo bằng kép, các chương trình trao đổi và thực tập ở nước ngoài, quốc tế hóa giáo trình và các chương trình hành động hợp tác trong khu vực.
 

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :