GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Sứ mạng - Tầm nhìn
Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

Tầm nhìn năm 2045

Trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững

Khẩu hiệu hành động

Đạt đỉnh cao dựa vào tri thức (Excellence through Knowledge) 

 Ngọc Ngân
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan