KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Nhóm nghiên cứu
Danh sách nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN

TT

Tên nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm

Đơn vị

 
 

I

Nhóm nghiên cứu mạnh

 

1

Công nghệ môi trường xanh và tái chế chất thải

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

2

Hóa học phức chất và hóa sinh vô cơ

PGS.TS Nguyễn Hùng Huy

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

3

Mô hình hóa khí hậu khu vực và biến đổi khí hậu

GS.TS Phan Văn Tân

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

4

Sóng trong môi trường đàn hồi

GS.TS Phạm Chí Vĩnh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

5

Phương pháp lý thuyết trường lượng tử và áp dụng nghiên cứu lý thuyết các hiện tượng vật lý trong môi trường lượng tử

GS.TS Nguyễn Quang Báu

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

6

Tôpô Đại số

GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

Nguyễn Thế Cường

Phó nhóm

 

7

Công tác xã hội và an sinh xã hội

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

8

Giới, Dân số và Môi trường

GS.TS Hoàng Bá Thịnh

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

9

Biển và Thương mại châu Á

GS.TS Nguyễn Văn Kim

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

10

Chính trị Việt Nam, Pháp quyền và tôn giáo

PGS.TS Phạm Quốc Thành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

11

Vật liệu và kết cấu tiên tiến

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Trường ĐH Công nghệ

 

12

Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vật liệu và linh kiện micro-nano.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Trường ĐH Công nghệ

 

13

Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS Phan Chí Anh

Trường ĐH Kinh tế

 

14

Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam

PGS.TS Nguyễn Đăng Minh

Trường ĐH Kinh tế

 

15

Hội nhập Kinh tế Quốc tế

PGS.TS Nguyễn Anh Thu

Trường ĐH Kinh tế

 

16

Kinh tế phát triển

PGS.TS Nguyễn An Thịnh

Trường ĐH Kinh tế

 

17

Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong kinh tế, quản trị

PGS.TS Lưu Quốc Đạt

Trường ĐH Kinh tế

 

18

Khoa học giáo dục và chính sách

PGS.TS Nguyễn Tiến Trung

Trường ĐH Giáo dục

 

19

Quốc tế hoá khoa học giáo dục trên hệ sinh thái số.

GS.TS Trần Trung

Trường ĐH Giáo dục

 

20

Tâm lí học lâm sàng

PGS.TS Đặng Hoàng Minh

Trường ĐH Giáo dục

 

21

Phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu

PGS.TS Bùi Thanh Tùng

Trường ĐH Y Dược

 

22

Nghiên cứu phát triển thuốc

GS.TS Nguyễn Thanh Hải

Trường ĐH Y Dược

 

23

Khu vực học

GS.TS Phạm Hồng Tung

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

 

24

Ứng dụng AI trong y tế

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

Trường Quốc tế

 

25

Nghiên cứu mô hình và chính sách nông nghiệp thông minh

TS. Trần Nhật Lam Duyên

Khoa Các khoa học liên ngành

 

26

Kỹ thuật hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Trực

Khoa Các khoa học liên ngành

 

27

Kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu môi trường và bảo vệ sức khỏe

TS. Dương Văn Hào

Khoa Các khoa học liên ngành

 

28

Các giải pháp và nền tảng thông minh trong Trí tuệ nhân tạo 4.0

PGS.TS Lê Hoàng Sơn

Viện Công nghệ Thông tin

 

29

Thu hồi tài nguyên và tái tạo năng lượng bền vững

PGS.TS Lưu Thế Anh

Viện Tài nguyên và Môi trường

 

30

Ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản

TS. Trịnh Thành Trung

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

 

II

Nhóm nghiên cứu tiềm năng

 

1

Ứng dụng dược chất thiên nhiên và tổng hợp định hướng hóa dược

TS. Mạc Đình Hùng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

2

Các phương pháp xử lý dữ liệu tiên tiến cho tương tác người máy

PGS.TS Lê Thanh Hà

Trường ĐH Công nghệ

 

3

Vật liệu và linh kiện từ tính nano thấp chiều

PGS.TS Hoàng Nam Nhật

Trường ĐH Công nghệ

 

4

Nghiên cứu Nho học Việt Nam

TS. Nguyễn Thọ Đức

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :