CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

 

Số liệu tính đến ngày 31/01/2021

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức danh PGS

Năm được công nhận /bổ nhiệm PGS

 
 
 

 

1. Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Hường

Nam

1962

1

2005

 

2

Nguyễn Kim Sơn

Nam

1966

1

2005

 

3

Trương Vũ Bằng Giang

Nam

1973

1

2009

 

4

Nguyễn Hoàng Hải

Nam

1973

1

2009

 

5

Lê Thị Thu Thủy

Nữ

1970

1

2009

 

6

Vũ Văn Tích

Nam

1975

1

2009

 

7

Nguyễn Hiệu

Nam

1976

1

2011

 

8

Đinh Văn Dũng

Nam

1969

1

2012

 

9

Phạm Bảo Sơn

Nam

1977

1

2012

 

10

Lê Tuấn Anh

Nam

1978

1

2015

 

11

Phạm Xuân Hoan

Nam

1971

1

2016

 

12

Nguyễn Tiến Vinh

Nam

1974

1

2018/2018

 

 

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên