GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2023

>>> Quyết định thành lập Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (12/07/2018)

>>> Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN (24/10/2014)

 

1.

 

Ông Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN
Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

2.

 

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

 

Ông Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

 

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN - Thư ký Hội đồng

5.

 

Ông Trương Ngọc Kiểm

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

6.

 

Ông Vũ Hoàng Linh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Tự nhiên

6.

 

Ông Phạm Quang Minh

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

7.

 

Ông Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

8.

 

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

9.

 

Ông Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

10

 

Ông Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

11.

 

Ông Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

12.

Ông Lê Ngọc Thành

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược

12.

 

Ông Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

13.

 

Ông Trịnh Thành Trung

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

14.

 

Ông Trần Xuân Tú

Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin

15.

 

Ông Lưu Thế Anh

Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

16.

 

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

17.

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội

18.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 19.   

 

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

 

Phó Trường Ban Kinh tế Trung ương

 20.

 

Ông Nguyễn Hữu Đức

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

21.

 

Ông Đào Trọng Thi

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội

22.

 

Ông Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

23.

 

Ông Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN

 

 

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :