GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

>>> Quyết định thành lập Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (4/07/2018)

>>> Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN (24/10/2014)

 

THÀNH VIÊN ĐƯƠNG NHIÊN CỦA HỘI ĐỒNG

1.

 

Ông Lê Quân

Giám đốc ĐHQGHN - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN

2.

 

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

3.

 

Ông Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

 

Ông Nguyễn Hiệu

Phó Giám đốc ĐHQGHN - Thư ký Hội đồng

5.

 

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

6.

 

Ông Vũ Hoàng Linh

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Tự nhiên

7.

 

Ông Hoàng Anh Tuấn

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

8.

 

Ông Đỗ Tuấn Minh

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ

9.

 

Ông Chử Đức Trình

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

10.

 

Ông Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

11.

 

Ông Nguyễn Trúc Lê

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế

12.

 

Ông Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

13.

 

 

Ông Lê Ngọc Thành

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược

14.

 

Bà Nguyễn Thị Quế Anh

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật

15.

 

Ông Trịnh Thành Trung

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

16.

 

Ông Trần Xuân Tú

Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin

17.

 

Ông Lưu Thế Anh

Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

18.

 

Ông Nguyễn Tiến Vinh

Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

 

19.

 

 

 

 

Ông Phạm Đức Anh

 

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

 

20.

 

 

 

Bà Hứa Thanh Hoa

 

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

 

THÀNH VIÊN MỜI CỦA HỘI ĐỒNG

21.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

22.

 

Ông Trần Hồng Thái

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

23.

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

24.

 

Ông Đào Trọng Thi

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

25.

 

Ông Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN; nguyên Giám đốc ĐHQGHN

26.

 

Ông Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN; nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

27.

 

Ông Nguyễn Hữu Đức

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

28.

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :