GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (2022 - 2027)

Địa chỉ: Phòng 605 - Nhà điều hành ĐHQGHN
Số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37547670 - máy lẻ: 605, 615
1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) thành lập theo QĐ số 02 QĐ/TNHN ngày 16/3/1996 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Đoàn ĐHQGHN là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Hiện nay tổ chức Đoàn ĐHQGHN gồm có 22 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm khoảng 25.500 đoàn viên.
TT
Tên đơn vị
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
 
2. Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập tháng 9 năm 2002 là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Hiện nay tổ chức Hội Sinh viên ĐHQGHN gồm có 6 cơ sở Hội trực thuộc.
TT
Tên đơn vị
1.
Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2.
Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3.
Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ
4.
Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ 
5.
Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế
6.
Hội Sinh viên Khoa Luật
 
3. Danh sách liên lạc của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc ĐHQGHN
 

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(04) 37547210

 

E-mail: 

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trương Ngọc Kiểm

 

ĐT: (04) 37547210

 

E-mail: kiemtn@vnu.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên:

Vũ Văn Hải

 

ĐT: (04) 37547210

 

E-mail: hai32n@vnu.edu.vn

 

1. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Điện thoại Văn phòng:

(04) 35580853

 

E-mail: 

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Hoàng Nam

 

0913020286

 

E-mail: namnh@hus.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Thị Kim Anh

 

ĐT: 01687420508

 

E-mail: 

 

2. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điện thoại Văn phòng:

(04) 35588052

 

 Email:

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trần Bách Hiếu

 

ĐT: 0902240021

 

E-mail: 

Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Thị Mai Lan

 

ĐT: 0915592889

 

E-mail:lanntm@vnu.edu.vn

  

3. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ

Điện thoại Văn phòng:

(04) 37548874 (Máy lẻ 232)

 

 E-mail: 

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Vũ Văn Hải

 

ĐT: 0913012192

 

E-mail:  hai32n@vnu.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Minh Quân

 

ĐT: 0936609193

 

E-mail: 

 

4. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ

Điện thoại Văn phòng:

(04) 37547528

 

E-mail: doandaihoccongnghe@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Tô Văn Khánh

 

ĐT: 0985435604

 

E-mail: 

Chủ tịch Hội sinh viên:

Đỗ Nam

 

ĐT: 0978406357

 

E-mail: namd@vnu.edu.vn

  

5. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Điện thoại Văn phòng:

(04) 39956897

 

 E-mail: 

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Trung Phong

 

ĐT: 0912312386

 

E-mail: phongnt@vnu.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Ngọc Quân

 

ĐT: 0917760017

 

E-mail:

 

6. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục

Điện thoại Văn phòng:

(04) 35539608 (máy lẻ 208)

 

 E-mail: 

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Lê Thanh Huyền

 

ĐT: 0975450455

 

E-mail: hangttt@vnu.edu.vn

7. Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế

Điện thoại Văn phòng:

(04) 35577275

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Thị Huyền Trang

Điện thoại Văn phòng: 

ĐT: 0904024786

 

E-mail:

 

 

8. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Khoa Luật

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Khuất Quang Phát

 

ĐT: 0982371986

 

E-mail:

Chủ tịch Hội sinh viên:

Lều Vũ Linh

 

ĐT: 0983960863

 

E-mail:

9. Đoàn Khoa Y - Dược

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Thành Trung

 

ĐT: 0984365689

 

E-mail: nttrung@vnu.edu.vn

 

 

10.Chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Hùng Tiến

 

ĐT: 0983213208

 

E-mail: tiennh@hsb.edu.vn

 

11. Chi đoàn Viện Công nghệ thông tin

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Phan Đăng Khoa

 

ĐT: 0976616669

 

E-mail: khoapd@vnu.edu.vn

 

12. Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Dương Chí Công

 

ĐT: 0943705725

 

E-mail: 

  

13. Chi đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Phạm Ngọc Ninh

 

ĐT: 0943686268

 

E-mail: ninhpn@vnu.edu.vn

Phó Bí thư:

Phạm Thu Thủy

 

ĐT: 0914945696

 

E-mail: phamthuthuy@vnu.edu.vn

 

14. Chi đoàn Trung tâm Thông tin - Thư viện

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trần Thanh Nga

 

ĐT: 01235944386

 

E-mail: tranthanhnga@vnu.edu.vn

 

15. Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Văn Trọng

 

ĐT: 0915961819

 

E-mail:

 

16. Chi đoàn Trung tâm Phát triển

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Trọng Trâm

 

ĐT: 0986588787

 

E-mail: tram.nt@vnu.edu.vn

 

17. Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Võ Quang Hưng

 

ĐT: 0989337783

 

E-mail:  voquanghung@vnu.edu.vn

 

18. Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Thị Thư

 

ĐT: 0934227228

 

E-mail: 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Trần Hải

 

ĐT: 0912469966

 

E-mail: 

 

19. Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Bùi Bảo Trung

 

ĐT: 01689938396

 

E-mail: trungbb@vnu.edu.vn

 

 

20. Chi đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng

Bí thư Đoàn Thanh niên

Ngô Hoài Thanh

 

ĐT: 01687413500

 

E-mail: hoaithanh@vnu.edu.vn

Phó Bí thư

Lê Thị Thương

 

ĐT: 0977037785

 

E-mail: thuonglt@vnu.edu.vn

 

21. Chi đoàn Ban Quản lý các dự án

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Hoàng Thị Hà

 

ĐT: 0973187536

 

E-mail: hahoang@vnu.edu.vn

Phó Bí thư

Trần Công

 

ĐT: 0919012799

 

E-mail: trancong@vnu.edu.vn

 

>>> Tra cứu các văn bản của Đoàn, Hội (Chọn "Lĩnh vực" là "Đoàn thanh niên, Hội sinh viên" để tìm văn bản. Đang cập nhật)

 Đoàn Thanh niên ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :