SINH VIÊN
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Văn bản - Biểu mẫu
Văn bản liên quan

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

TT

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

1

430/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế công tác sinh viên nội trú tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 16/2/202

 

2

5248/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN, ban hành ngày 27/12/2014

 

3

5249/QĐ-ĐHQGHN

Quy định Quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN, ban hành ngày 27/12/2014

 

4

3134/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn quản lý và sử dụng thẻ sinh viên tại ĐHQGHN, ban hành ngày 09/09/2014

 

5

3925/QĐ-ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn quản lý lưu học sinh ở ĐHQGHN, ban hành ngày 27/12/2011

 

6

 

Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN

 

7

3738/ĐHQGHN-CTHSSV

Quy định về mã số sinh viên, ban hành ngày 14/12/2011

 

8

3763/QĐ-ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại ĐHQGHN, ban hành ngày 07/11/2012

 

9

1615/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về nghi thức tổ chức lễ mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ khai giảng, bế giảng, lễ đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, lễ trao tặng các danh hiệu khen thưởng tại ĐHQGHN, ban hành ngày 01/06/2010

 

10

32/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN

 

 

 

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

54/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt TĐKT tại ĐHQGHN, ban ngày 06/01/2015

 

2

572/QĐ-ĐHQGHN

Quy định Quỹ TĐKT tại ĐHQGHN, ban hành ngày 25/02/2014

 

3

03/CT-HSSV

Quy định về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN”, ban hành ngày 06/02/2006

 

4

1044/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế về văn hóa công sở ở Cơ quan ĐHQGHN, ban hành ngày 08/04/2011

 

5

4441/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn Tổ chức ĐH Thi đua ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới ĐH Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

 

6

1100/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn Kế hoạch tổ chức ĐH Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở (Hướng dẫn số 2)

 

7

35/2015/TT-BGDĐT

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục

 

 

 

 Ban CT & CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: