Các Phó giáo sư
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
Danh sách các Phó Giáo sư

Số liệu tính đến ngày 31/12/2016

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận PGS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Đinh Văn Hường

1962

 

2005

2

Phùng Xuân Nhạ

1963

 

2005

3

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

2005

4

Trương Vũ Bằng Giang

1973

 

2009

5

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

2009

6

Lê Quân

1974

 

2009

7

Lê Thị Thu Thủy

 

1970

2009

8

Vũ Văn Tích

1975

 

2009

9

Nguyễn Hiệu

1976

 

2011

10

Đinh Văn Dũng

1969

 

2012

11

Nguyễn Mạnh Tuân

1962

 

2012

12

Lê Tuấn Anh

1978

 

2015

13

Nguyễn Tiến Thảo

1977

 

2015

14

Phạm Xuân Hoan

1971

 

2016

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

15

Đinh Văn Thanh

1949

 

1992

16

Phạm Văn Cự

1949

 

1996

17

Cao Thế Hà

1952

 

1996

18

Nguyễn Chu Hồi

1952

 

1996

19

Phạm Trọng Quát

1951

 

1996

20

Đoàn Văn Bộ

1952

 

2002

21

Tạ Đình Cảnh

1949

 

2002

22

Trần Hồng Côn

1950

 

2002

23

Nguyễn Đình Dũng

1952

 

2002

24

Nguyễn Văn Đậu

1951

 

2002

25

Lưu Đức Hải

1953

 

2002

26

Nguyễn Đình Hoè

1950

 

2002

27

Phạm Văn Huấn

1949

 

2002

28

Đỗ Quang  Huy

1953

 

2002

29

Trần Thị Như Mai

 

1956

2002

30

Nguyễn Ngọc Thạch

1950

 

2002

31

Phạm Quốc Triệu

1953

 

2002

32

Trần Thạch Văn

1951

 

2002

33

Bùi Duy Cam

1953

 

2003

34

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

2003

35

Vũ Văn Phái

1952

 

2003

36

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

2003

37

Phùng Quốc Bảo

1952

 

2004

38

Đặng Văn Bào

1956

 

2004

39

Nguyễn Xuân Huấn

1952

 

2004

40

Nhữ Thị Xuân

 

1954

2004

41

Trịnh Hồng Thái

1957

 

2004

42

Nguyễn Thế Bình

1954

 

2005

43

Lê Thị Thanh Bình

 

1954

2005

44

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

2005

45

Ngô Sĩ Lương

1952

 

2005

46

Vũ Đức Minh

1953

 

2005

47

Nguyễn Văn Ri

1952

 

2005

48

Lê Như Thanh

1953

 

2005

49

Lê Văn Vũ

1956

 

2005

50

Đặng Đình Châu

1949

 

2006

51

Nguyễn Xuân Cự

1952

 

2006

52

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

2006

53

Nguyễn Thị Loan

 

1955

2006

54

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

2006

55

Nguyễn Văn Nội

1959

 

2006

56

Đỗ Đức Thanh

1956

 

2006

57

Nghiêm Xuân Thung

1950

 

2006

58

Trần Quốc Bình

1969

 

2007

59

Phan Minh Giang

1971

 

2007

60

Nguyễn Thị Hà

 

1968

2007

61

Nguyễn Xuân Hải

1971

 

2007

62

Phạm Ngọc Lân

1949

 

2007

63

Trần Mạnh Liểu

1957

 

2007

64

Vũ Hoàng Linh

1968

 

2007

65

Nguyễn Vũ Lương

1951

 

2007

66

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

2007

67

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

2007

68

Lê Thanh Sơn

1970

 

2007

69

Phạm Quang Tuấn

1962

 

2007

70

Phan Viết Thư

1949

 

2007

71

Trần Văn Trản

1951

 

2007

72

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

2007

73

Phạm Văn Bền

1951

 

2009

74

Trần Văn Cúc

1950

 

2009

75

Nguyễn Hữu Điển

1951

 

2009

76

Đỗ Minh Đức

1974

 

2009

77

Trần Thị Hồng

 

1964

2009

78

Ngô Thu Hương

 

1966

2009

79

Võ Thị Thương Lan

 

1961

2009

80

Đồng Kim Loan

 

1955

2009

81

Bùi Văn Loát

1958

 

2009

82

Nguyễn Đình Minh

1959

 

2009

83

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

2009

84

Trần Văn Tuấn

1968

 

2009

85

Tạ Thị Thảo

 

1973

2009

86

Lê Văn Thiện

1971

 

2009

87

Trần Văn Thụy

1958

 

2009

88

Đỗ Quang Trung

1962

 

2009

89

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

2009

90

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

2010

91

Trần Ngọc Anh

1975

 

2011

92

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

2011

93

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

2011

94

Lê Minh Hà

1973

 

2011

95

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

2011

96

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

2011

97

Vũ Đỗ Long

1971

 

2011

98

Nguyễn Trung Thành

1968

 

2011

99

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

2012

100

Trần Thị Dung

 

1966

2012

101

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

2012

102

Lê Thu Hà

 

1971

2012

103

Phùng Đăng Hiếu

1969

 

2012

104

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

2012

105

Nguyễn Quang Huy

1974

 

2012

106

Vũ Văn Mạnh

1974

 

2012

107

Trần Văn Quy

1960

 

2012

108

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

2012

109

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

2013

110

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

2013

111

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

2013

112

Đoàn Hương Mai

 

1975

2013

113

Từ Bình Minh

1972

 

2013

114

Nguyễn Minh Trường

1968

 

2013

115

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

2013

116

Ngô Thị Tường Châu

 

1973

2015

117

Nguyễn Mậu Chung

1957

 

2015

118

Nguyễn Kiên Dũng

1958

 

2015

119

Trần Quang Đức

1965

 

2015

120

Lê Thị Hồng Hảo

 

1976

2015

121

Vũ Thanh Hằng

 

1978

2015

122

Đinh Thị Bảo Hoa

 

1965

2015

123

Nguyễn Đăng Hội

1971

 

2015

124

Phạm Thị Ngọc Mai

 

1977

2015

125

Nguyễn Ngọc Minh

1979

 

2015

126

Hoàng Thị Mỹ Nhung

 

1978

2015

127

Nguyễn Kiều Băng Tâm

 

1972

2015

128

Ngô Đức Thành

1979

 

2015

129

Nguyễn Lai Thành

1968

 

2015

130

Hoàng Thị Minh Thảo

 

1979

2015

131

Dương Hồng Anh

1973

 

2016

132

Chu Ngọc Châu

 

1979

2016

133

Trần Anh Đức

1979

 

2016

134

Trần Văn Hiếu

1981

 

2016

135

Nguyễn Thị Hoàng Liên

 

1974

2016

136

Nguyễn Hoàng Nam

1979

 

2016

137

Phó Đức Tài

1972

 

2016

138

Phạm Xuân Thạch

1976

 

2016

139

Nguyễn Thế Toàn

1973

 

2016

140

Nguyễn Hữu Thọ

1979

 

2016

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

141

Lê Sĩ Giáo

1949

 

1992

142

Vũ Quang Hào

1955

 

1996

143

Phạm Xuân Hằng

1950

 

1996

144

Nguyễn Tương Lai

1950

 

1996

145

Phạm Gia Lâm

1953

 

1996

146

Phạm Quang Long

1953

 

1996

147

Nguyễn Bá Thành

1951

 

1996

148

Trần Kim Đỉnh

1952

 

2002

149

Đào Thanh Lan

 

1955

2002

150

Nguyễn Đình Lê

1952

 

2002

151

Vũ Ngọc Loãn

1951

 

2002

152

Lâm Bá Nam

1954

 

2002

153

Ngô Đăng Tri

1953

 

2002

154

Hà Văn Đức

1954

 

2003

155

Phạm Văn Khoái

1956

 

2003

156

Dương Xuân Sơn

1954

 

2003

157

Trần Đức Thanh

1951

 

2003

158

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

2004

159

Trần Khánh Thành

1957

 

2004

160

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

2005

161

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

2005

162

Vũ Quang Hiển

1951

 

2005

163

Vũ Thị Phụng

 

1959

2005

164

Lâm Thị Mỹ Dung

 

1959

2006

165

Đỗ Thu Hà

 

1961

2006

166

Hoàng Hồng

1953

 

2006

167

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

2006

168

Đoàn Đức Phương

1954

 

2006

169

Vũ Văn Quân

1963

 

2006

170

Nguyễn Hồi Loan

1953

 

2006

171

Vũ Văn Thi

1954

 

2006

172

Nguyễn Văn Chính

1956

 

2007

173

Đinh Xuân Lý

1957

 

2007

174

Nguyễn Vũ Hảo

1958

 

2007

175

Trịnh Đức Hiển

1951

 

2007

176

Trần Thị Minh Hòa

 

1966

2007

177

Đỗ Thị Hòa Hới

 

1958

2007

178

Nguyễn Quang Hưng

1961

 

2007

179

Phạm Thành Hưng

1953

 

2007

180

Trần Thị Quý

 

1957

2007

181

Phạm Văn Quyết

1956

 

2007

182

Phạm Ngọc Thanh

1952

 

2007

183

Dương Văn Thịnh

1950

 

2007

184

Lê Đình Chỉnh

1954

 

2009

185

Đào Duy Hiệp

1953

 

2009

186

Nguyễn Văn Hiệu

1973

 

2009

187

Đặng Xuân Kháng

1954

 

2009

188

Hoàng Mộc Lan

 

1956

2009

189

Hoàng Khắc Nam

1962

 

2009

190

Phạm Công Nhất

1963

 

2009

191

Phan Phương Thảo

 

1962

2009

192

Hoàng Anh Thi

 

1963

2009

193

Nguyễn Anh Tuấn

1962

 

2009

194

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

1962

2009

195

Nguyễn Văn Chính

1960

 

2010

196

Trương Thị Khánh Hà

 

1967

2010

197

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

1970

2010

198

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

1963

2010

199

Trịnh Cẩm Lan

 

1970

2010

200

Lê Thị Minh Loan

 

1973

2010

201

Nguyễn Thiện Nam

1960

 

2010

202

Nguyễn Văn Phúc

1959

 

2010

203

Đặng Thị Lan

 

1961

2011

204

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

1957

2011

205

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

2012

206

Trần Thu Hương

 

1975

2012

207

Lại Quốc Khánh

1976

 

2012

208

Nguyễn Thị Nguyệt

 

1958

2012

209

Nguyễn Văn Sửu

1973

 

2012

210

Hoàng Anh Tuấn

1976

 

2012

211

Trịnh Văn Tùng

1969

 

2012

212

Nguyễn Tuấn Anh

1976

 

2013

213

Nguyễn Thanh Bình

1956

 

2013

214

Trần Văn Hải

1957

 

2013

215

Nguyễn Thị Mai Hoa

 

1965

2013

216

Đặng Thị Thu Hương

 

1975

2013

217

Hoàng Thu Hương

 

1979

2013

218

Trần Thị Kim Oanh

 

1968

2013

219

Lê Văn Thịnh

1955

 

2013

220

Trần Thúy Anh

 

1964

2015

221

Bùi Hồng Hạnh

 

1976

2015

222

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

1974

2015

223

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

1965

2015

224

Phan Hải Linh

 

1970

2015

225

Trần Ngọc Liêu

1960

 

2015

226

Bùi Thành Nam

1971

 

2015

227

Trần Viết Nghĩa

1977

 

2015

228

Ngô Thị Phượng

 

1962

2015

229

Trần Thiện Thanh

 

1976

2015

230

Nguyễn Thị Phương Thùy

 

1981

2015

231

Triệu Thế Việt

1973

 

2015

232

Đinh Hồng Hải

1970

 

2016

233

Phạm Thị Thu Hoa

 

1967

2016

234

Hoàng Văn Luân

1962

 

2016

235

Đỗ Thúy Nhung

 

1967

2016

236

Phạm Thị Thu Hoa

 

1967

2016

237

Bùi Thị Hồng Thái

 

1983

2016

238

Phạm Xuân Thạch

1976

 

2016

239

Đào Thanh Trường

1980

 

2016

IV. Trường Đại học Ngoại ngữ

240

Nguyễn Quý Mão

1951

 

2003

241

Nguyễn Lân Trung

1955

 

2003

242

Lê Hùng Tiến

1956

 

2004

243

Nguyễn Quang Thuấn

1952