Nhóm nghiên cứu
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Nhóm nghiên cứu  >  
Danh sách nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN năm 2015

>>> Quyết định 2921/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận “Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội”

STT

Tên nhóm

Trưởng nhóm

Đơn vị

1.             

Topo đại số

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Trường ĐHKHTN

2.             

Phương pháp lý thuyết trường lượng tử 

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Trường ĐHKHTN

3.             

Khoa học vật liệu tính toán

GS.TS. Bạch Thành Công

Trường ĐHKHTN

4.             

Sóng trong môi trường đàn hồi

PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Trường ĐHKHTN

5.             

Khoa học phân tích trong môi trường, y-sinh, thực phẩm và ứng dụng

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Trường ĐHKHTN

6.             

Công nghệ hóa học vật liệu và năng lượng sạch

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Trường ĐHKHTN

7.             

Công nghệ Enzym và Protein

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Trường ĐHKHTN

8.             

Vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường và Phát triển xanh

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Trường ĐHKHTN

9.             

Nghiên cứu lịch sử và quan hệ thương mại châu Á

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

Trường ĐHKHXH&NV

10.           

Công tác xã hội và An sinh xã hội

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Trường ĐHKHXH&NV

11.           

Ngôn ngữ học ứng dụng và Ngôn ngữ học đối chiếu

GS.TS. Đinh Văn Đức

Trường ĐHKHXH&NV

12.           

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý

Đồng Trưởng nhóm: PGS.TS. Vũ Cao Đàm và TS.  Đào Thanh Trường

Trường ĐHKHXH&NV

13.           

Vật lý và công nghệ tổ hợp nano hữu cơ 

GS.TS. Nguyễn Năng Định

Trường ĐHCN

14.           

Vật liệu và linh kiện micro-nano

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức

Trường ĐHCN

15.           

Tâm lý học Lâm sàng

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Trường ĐHGD

16.           

 Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Thành

Trường ĐHKT

17.           

Hội nhập kinh tế quốc tế

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Trường ĐHKT

18.           

Nghiên cứu về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

TS. Phan Chí Anh

 

Trường ĐHKT

19.           

Nghiên cứu về Luật Hiến pháp – Hành chính

GS.TS Nguyễn Đăng Dung

Khoa Luật - ĐHQGHN

20.           

Nghiên cứu về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tư pháp

PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí

Khoa Luật - ĐHQGHN

21.           

Nghiên cứu Khu vực học

GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH&KHPT

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :