Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tiếng Nga
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT vừa công bố cấu trúc đề thi các môn trắc nghiệm. VNUnews xin giới thiệu cấu trúc đề thi trắc nghiệm tiếng Nga.

1. Đề thi tốt nghiệp THPT

1. Ngữ pháp [15]
- Giới từ
- Danh từ
- Động từ
- Tính từ
- Đại từ
- Số từ
- Liên từ

2. Từ vựng [5]

3. Tìm lỗi [5]
- Đổi cách
- Thể động từ
- Chia động từ
- Giới từ
- Từ vựng

4. Tình huống [5]

5. Điền từ/cụm từ [5]
- Giới từ
- Ý nghĩa từ vựng
- Thể động từ
- Liên từ
- Tính từ/đại từ

6. Đọc hiểu (bài khoá khoảng 150 từ) [5]

7. Câu [10]
- Kết thúc câu
- Câu đồng nghĩa
- Dựa vào từ gợi ý viết câu

Ghi chú: Hai loại đề thi cho thí sinh các chương trình THPT phân ban và không phân ban có cấu trúc tương tự, nhưng khác nhau về mức độ.

2. Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

1. Ngữ pháp [30]
- Giới từ
- Danh từ
- Động từ
- Tính từ
- Đại từ
- Số từ
- Liên từ

2. Từ vựng [5]

3. Tìm lỗi [10]
- Đổi cách
- Thể động từ
- Chia động từ
- Giới từ
- Từ vựng

4. Tình huống [5]

5. Điền từ/cụm từ [10]
- Giới từ
- Ý nghĩa từ vựng
- Thể động từ
- Liên từ
- Tính từ/đại từ

6. Đọc hiểu (bài khoá khoảng 150 từ) [5]

7. Câu [15]
- Kết thúc câu
- Câu đồng nghĩa
- Dựa vào từ gợi ý viết câu

Ghi chú: Không phân biệt đối tượng thí sinh.

 Nguồn: Bộ GD&ĐT & Vnexpress - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   |