Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Thông báo tuyển sinh chương trình phối hợp đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUỐC

TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc (GIST) thực hiện chương trình phối hợp đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường từ năm 2004.

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2009-2010 cho chương trình phối hợp đào tạo sau đại học nói trên theo kế hoạch như sau:

1. Chương trình đào tạo

Thực hiện theo chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ của Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc .

2. Thời gian đào tạo

-         Đào tạo thạc sỹ: 2 năm (năm đầu học tại Việt Nam do các giáo sư Hàn Quốc và Việt Nam giảng dạy, năm thứ hai học tại Viện GIST)

-         Đào tạo tiến sỹ: 4 năm (năm đầu học tại Việt Nam do các giáo sư Hàn Quốc và Việt Nam giảng dạy, năm thứ hai học tại Viện GIST, nửa năm tiếp theo thực hiện nghiên cứu thực tế tại Việt Nam, một năm rưỡi tiếp theo học tại Viện GIST)

3. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập

Ngôn ngữ dùng trong giảng dạy và học tập là tiếng Anh

4. Cấp bằng tốt nghiệp

-         Học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được Viện GIST cấp bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

-         Học viên tốt nghiệp thạc sỹ tại GIST loại giỏi và xuất sắc sẽ được xem xét làm chuyển tiếp sinh và nhận học bổng của GIST.

-         Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại GIST loại giỏi và xuất sắc sẽ được xem xét làm post-doc tại Mỹ hoặc Anh do các giáo sư GIST giới thiệu.


5. Thời gian thi tuyển

Phỏng vấn đánh giá trình độ Tiếng Anh: ngày 24-25 tháng 11 năm 2009

Thi viết: Ngày 18-19 tháng 12 năm 2009

6. Đối tượng và điều kiện tuyển chọn

6.1. Điều kiện chung: có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn giỏi; đủ sức khỏe để học tập; cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và sau khi kết thúc quá trình đào tạo ở nước ngoài sẽ trở về phục vụ tại các trường đại học hoặc cao đẳng như đã cam kết, nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước phục vụ sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước. Cam kết phải được bảo lãnh của cơ quan cử đi đào tạo.

6.2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với các trình độ đào tạo

6.2.1. Đào tạo Tiến sỹ:

a)     Có bằng Thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo Tiến sỹ.

b)     Tốt nghiệp xuất sắc hệ đào tạo đại học, cử nhân tài năng đã có quyết định chuyển tiếp sinh trong nước được dự thi và được chiếu cố miễn điều kiện về thâm niên công tác và bảo hiểm xã hội.

c)     Có ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại 1 hội nghị khoa học được đăng trong kỷ yếu của hội nghị, hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu.

d)     Tuổi dưới 40 (sinh từ năm 1970 trở lại đây).

e)     Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi.

f)       Có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng trong học tập tại Hàn Quốc (có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0, hoặc TOEFL 500 điểm trở lên còn giá trị trong vòng 2 năm tính đến ngày dự thi chương trình này).

g)     Có đề cương nghiên cứu chi tiết.

6.2.2. Đào tạo Thạc sỹ:

a)     Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo thạc sỹ

b)     Tuổi dưới 35 (sinh từ năm 1975 trở lại đây).

c)     Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi.

Sinh viên mới tốt nghiệp phải có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ trở về phục vụ tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các viện nghiên cứu, được một trong số các cơ quan xác nhận sẽ tiếp nhận sau khi đào tạo.

d)     Có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng trong học tập tại Hàn Quốc (có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0, hoặc TOEFL 500 điểm trở lên còn giá trị trong vòng 2 năm tính đến ngày dự thi chương trình này).

6.2.3. Điều kiện về văn bằng:

Điều kiện về văn bằng đối với các lĩnh vực chuyên môn như sau:

-         Quan trắc và Đánh giá Môi trường (Environmental Assessment and Monitoring): Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học (hoặc Thạc sỹ) các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học.

-         Độc học và Hóa học Môi trường (Environmental Chemistry and Toxicology): Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học (hoặc Thạc sỹ) các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học.

-         Mô hình hóa Môi trường (Environmental Modeling): Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học (hoặc Thạc sỹ) các ngành: Môi trường, Hóa học, Toán học, Công nghệ thông tin.

-         Nghiên cứu Môi trường cho Phát triển bền vững (Environmental Research for Sustainability): Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học (hoặc Thạc sỹ) các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học, Địa chất, Địa lý, Hải dương học.

-         Khoa học vật liệu (Material Science): Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học (hoặc Thạc sỹ) các ngành: Vật lý, Toán học, Hóa học, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học.

7. Số lượng tuyển sinh

-         Đào tạo Tiến sỹ: dự kiến tuyển sinh 10 nghiên cứu sinh.

-         Đào tạo Thạc sỹ: dự kiến tuyển sinh 10 học viên cao học.

8. Thi tuyển

-         Thí sinh dự thi tuyển đào tạo thạc sĩ phải làm 1 bài thi toán cao cấp, 1 bài thi về khoa học công nghệ môi trường và 1 bài thi tiếng Anh TOEFL nội bộ (do Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ – IIE thực hiện). Đề thi và chấm thi sẽ do Viện GIST chịu trách nhiệm.

-         Thí sinh dự thi tuyển đào tạo tiến sĩ phải làm 1 bài thi về khoa học công nghệ môi trường và 1 bài thi tiếng Anh TOEFL nội bộ (do Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ – IIE thực hiện). Đề thi và chấm thi sẽ do Viện GIST chịu trách nhiệm.

-         Riêng đối với đào tạo Tiến sỹ: Bảo vệ đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh trước một Tiểu ban chấm đề cương theo từng chuyên ngành (bao gồm các Giáo sư Hàn Quốc và Việt Nam), kết hợp với phỏng vấn và đánh giá công trình, thành tích khoa học và công tác.

-         Điều kiện trúng tuyển là các môn thi phải đạt điểm tối thiểu, cụ thể như sau: tiếng Anh 500 điểm (TOEFL), môn chuyên ngành 7/10 và đề cương nghiên cứu 7/10 (riêng đối với NCS). Hội đồng tuyển sinh tuyển chọn những người kết quả thi từ cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu quy định.

9. Học bổng

-         Trong thời gian học tại Việt Nam, 10 nghiên cứu sinh và 10 học viên cao học có điểm thi tuyển sinh cao nhất đồng thời đạt điểm ngoại ngữ từ 500 điểm TOEFL trở lên sẽ được nhận học bổng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và học bổng của Viện GIST.

-         Để được học tiếp 1 năm (đối với Thạc sỹ) 2,5 năm (đối với Tiến sỹ) tại Hàn Quốc, các học viên phải đạt được điểm thi TOEFL tối thiểu là 500 điểm và phải đạt điểm trên trung bình ở tất cả các môn học chuyên đề. 

Trong thời gian tại Hàn Quốc:

§         Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 10 học bổng (đối với Tiến sỹ) và 10 học bổng (đối với Thạc sỹ) theo qui định hiện tại của Nhà nước về việc đào tạo tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

§         Ngoài ra, các Giáo sư Hàn Quốc sẽ trợ cấp một khoản kinh phí nhất định tùy thuộc vào các đề tài, dự án nghiên cứu (nếu có điều kiện tham gia).

 


10. Hồ sơ dự tuyển gồm có

a)         Phiếu đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo), có xác nhận của cơ quan chủ quản.

b)         04 ảnh thí sinh 4 x 6 cm mới nhất, trong đó 01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi.

c)         Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:

§         Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khóa học (đối với chương trình đào tạo thạc sỹ).

§         Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học toàn khóa học, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (đối với chương trình đào tạo tiến sỹ).

d)         Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.

e)         Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, công tác của một bệnh viện đa khoa.

f)           Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định nhân sự.

g)         Bản sao có công chứng tất cả các hợp đồng lao động đã có, các quyết định tuyển dụng biên chế.

h)         Bản cam kết trở về phục vụ cơ quan cử đi học, có xác nhận bảo lãnh của cơ quan.

i)            Bản kê danh mục các công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học kèm bản photocopy các công trình đó (gồm toàn bộ bài viết của tác giả, trang bìa, trang mục lục của tạp chí).

j)           Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương.

k)          Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh được đóng thành quyển bìa mềm và 1 đĩa CD  copy nội dung (đối với chương trình đào tạo Tiến sỹ).

11. Địa chỉ nộp hồ sơ và liên hệ

-         Nhận đăng ký phỏng vấn từ ngày 16 đến ngày 22/11/2009

-         Nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày 20/11 đến ngày 12/12/2009

-         Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Cô Nguyễn Thị Lụa, Phòng 303 (DĐ: 01699196958). Cô Trần Thị Vân, Phòng 305 (DĐ: 0977244550). Tầng 3, Nhà T3, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04-38587964. E-mail: luacetasd@yahoo.com, hoặc:

TS. Lê Văn Chiều, Thư ký Ban Điều hành “Đề án Phối hợp Đào tạo Sau Đại học” giữa Trường ĐHKHTN và Viện KH&CN Gwangju, Hàn Quốc. ĐT: 04-38588241

Email: lechieu@vnu.edu.vn  / lvchieu@yahoo.com

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :