Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Một số điều cần biết về công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2005 ở ĐHQGHN

CÔNG TÁC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2005

1. Thời gian thi  

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2005 của ĐHQGHN được tổ chức thành 2 đợt thi. Tuy nhiên các đơn vị đào tạo SĐH có thể đề nghị ĐHQGHN cho phép tổ chức tuyển sinh chỉ trong một đợt nhưng phải theo lịch thi được ĐHQGHN quy định cho mỗi đợt. Các đề nghị về kế hoạch tuyển sinh hàng năm phải được các đơn vị đào tạo SĐH báo cáo ĐHQGHN trước ngày 10 tháng 01.

            - Đợt 1: Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ học trong nước và học      nước ngoài.

              Thời gian: Các ngày 06, 07 và 08 tháng 5 năm 2005.

            - Đợt 2: Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ học trong nước.

              Thời gian: Các ngày 16, 17 và 18 tháng 9 năm 2005.

2. Lịch thi

      Đợt 1: (Trừ các thí sinh thi vào Khoa Quản trị kinh doanh, ĐHQGHN)

Sáng thứ Sáu, 06/5/2005:                       Tập trung thí sinh.

Sáng thứ Bảy, 07/5/2005:                       Thi môn Cơ bản.

Chiều thứ Bảy, 07/5/2005:             Thi môn Ngoại ngữ.

Sáng Chủ nhật, 08/5/2005:            Thi môn Cơ sở.

Chiều Chủ nhật, 08/5/2005:           Thi môn Chuyên ngành.

      Đợt 2: (Trừ các thí sinh thi vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)

Sáng thứ Sáu, 16/9/2005:             Tập trung thí sinh

Sáng thứ Bảy, 17/9/2005:             Thi môn Cơ bản.

Chiều thứ Bảy, 17/9/2005:   Thi môn Ngoại ngữ.

Sáng Chủ nhật, 18/9/2005:  Thi môn Cơ sở.

          Riêng các chuyên ngành ngoại ngữ (kể cả thi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ) thực hiện theo lịch sau:

      Đợt 1:

Sáng thứ Sáu, 06/5/2005:             Tập trung thí sinh.

Sáng thứ Bảy, 07/5/2005:             Thi môn Triết học.

Chiều thứ Bảy, 07/5/2005:   Thi môn Ngoại ngữ 2.

Sáng Chủ nhật, 08/5/2005   Thi môn Thực hành tiếng

                                                (kỹ năng nghe, đọc, viết).

Chiều Chủ nhật, 08/5/2005:

          - Đối với thi đào tạo thạc sĩ:          Thi môn Thực hành tiếng (kỹ năng nói)

- Đối với thi đào tạo tiến sĩ:           Thi môn chuyên ngành.

                                                Nếu thí sinh chưa có bằng thạc sĩ, sau khi thi môn chuyên ngành sẽ thi môn thực hành tiếng (phần kỹ năng nói).

Chú ý: Năm 2005, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN chỉ tổ chức tuyển sinh vào đợt 1;  Khoa Quản trị kinh doanh, ĐHQGHN chỉ tổ chức tuyển sinh vào đợt 2.

3. Chuyển tiếp sinh

            Số lượng chuyển tiếp sinh được tính vào chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị đào tạo SĐH.

          Theo Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN, sinh viên và học viên cao học được xét chuyển tiếp sinh trong năm tốt nghiệp và hàng năm, việc xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 7. Vì vậy các đơn vị đào tạo SĐH phải gửi danh sách đề nghị xét chuyển tiếp sinh cho ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học) trước ngày 20 tháng 3 năm 2005 đối với học viên cao học tốt nghiệp năm 2004, trước ngày 20 tháng 7 năm 2005 đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2005. Danh sách đề nghị xét chuyển tiếp sinh gửi lên ĐHQGHN muộn hơn các thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.  

4. Công tác coi thi

          HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN có trách nhiệm tổ chức coi thi theo đúng Quy chế tuyển sinh SĐH hiện hành của Bộ GD&ĐT.

 Giờ thực hiện các công việc chính trong các buổi thi

          Sáng:           07 h 00:                   Gọi thí sinh vào phòng thi

                             07 h 20:                   Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh

                             07 h 30:                   Làm bài

                             10 h30:                   Thu bài

          Chiều:           13 h 00:                   Gọi thí sinh vào phòng thi

                             13 h 20:                   Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh

                             13 h 30:                   Làm bài

                             16 h 30:                   Thu bài

          Riêng chiều ngày 07/5/2005 (đợt 1) và chiều ngày 17/9/2005 (đợt 2), thời gian làm bài: 13 h 30; thu bài: 15 h 30.        

 

5. Bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

 

          HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH tổ chức cho thí sinh bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh theo đúng Quy chế tuyển sinh SĐH hiện hành của Bộ GD&ĐT và nộp kết quả cho ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trước ngày 31 tháng 5 năm 2005.

 

6. các khoản lệ phí tuyển sinh thực hiện như sau:

6.1. Lệ phí đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ học trong nước và học nước ngoài             

          - Đào tạo thạc sĩ:                        50.000 đ/hồ sơ/thí sinh

          - Đào tạo tiến sĩ:                         50.000 đ/hồ sơ/thí sinh

          - Thực tập sinh khoa học:             50.000 đ/hồ sơ/thí sinh

          Khoản lệ phí đăng ký dự thi do HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH thu để sử dụng cho công tác thu nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi, lập danh sách thí sinh dự thi, giới thiệu nội dung đề cương các môn thi, gửi giấy báo dự thi, kết quả thi cho thí sinh và các hoạt động của HĐTS SĐH.

6.2. Lệ phí dự thi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ học trong nước (trừ các chuyên ngành về ngoại ngữ)

- Đối với thí sinh dự thi vào các đơn vị đào tạo SĐH thuộc ĐHQGHN:

                   - Đào tạo thạc sĩ:                                           300.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ thạc sĩ:                     250.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ cử nhân:                            500.000 đ/thí sinh

- Đối với thí sinh dự thi vào các đơn vị đào tạo SĐH ngoài ĐHQGHN:

                   - Đào tạo thạc sĩ:                                           350.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ thạc sĩ:                     300.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ cử nhân:                            600.000 đ/thí sinh

                   - Đối với thí sinh chỉ thi môn Ngoại ngữ:     150.000 đ/thí sinh

6.3. Lệ phí dự thi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ học nước ngoài

                   - Đào tạo thạc sĩ:                                           350.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ:                                            300.000 đ/thí sinh

6.4. Lệ phí dự thi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ học trong nước (cho các chuyên ngành ngoại ngữ)

          Vì môn thi Cơ sở (môn Thực hành tiếng) cho các thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành ngoại ngữ phải kéo dài thêm một buổi, nên lệ phí dự thi tăng lên so với các chuyên ngành khác là 80.000 đồng, cụ thể như sau:

- Đối với thí sinh dự thi vào các đơn vị đào tạo SĐH thuộc ĐHQGHN:

                   - Đào tạo thạc sĩ:                                           380.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ thạc sĩ:                     250.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ cử nhân:                            580.000 đ/thí sinh

- Đối với thí sinh dự thi vào các đơn vị đào tạo SĐH ngoài ĐHQGHN:

                   - Đào tạo thạc sĩ:                                           430.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ thạc sĩ:                     300.000 đ/thí sinh

                   - Đào tạo tiến sĩ từ cử nhân:                            680.000 đ/thí sinh

                   - Đối với thí sinh chỉ thi môn Ngoại ngữ:     150.000 đ/thí sinh

          Đối với thí sinh có 2 nguyện vọng thi (trong nước và nước ngoài) phải nộp 2 lần lệ phí đăng kí dự thi và chỉ phải nộp một lần lệ phí dự thi theo mức đi học nước ngoài.

6.5. Lệ phí phúc khảo

          50.000 đ/bài thi (nếu điểm thi thay đổi sẽ trả lại lệ phí cho thí sinh).

 

(Trích Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2005 ở ĐHQGHN)

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :