Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Các hội thảo quốc tế năm 2022 (cập nhật tháng 6/2022)

 

STT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1.      

Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Năng lượng, cơ sở hạ tầng và môi trường

13/01

Trường Đại học Công nghệ

2.      

Hội thảo "Các hợp chất Humic-Sản phẩm chuyển dịch nông nghiệp hữu cơ cho phát triển bền vững"

13/01

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3.      

Khóa học "Chống buôn bán động vật hoang dã trái phép"

13-25/01

Khoa Luật

4.      

Hội thảo "Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á"

14/01

Trường Đại học Ngoại ngữ

5.      

Hội thảo "Máy tính tập lệnh thu gọn thế hệ 5-Việt Nam 2022" (RISC-V)

15/01

Viện Công nghệ Thông tin

6.      

Hội thảo "Đổi mới khoa học trái đất, kinh tế tuần hoàn và tính bền vững"

11-12/02

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7.      

Hội thảo "Tham vấn khung báo cáo bụi PM2.5 và tác động sức khỏe tại Việt Nam năm 2021"

10/3

Trường Đại học Công nghệ

8.      

Tọa đàm công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam "Việt Nam-Một xã hội số"

16/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

9.      

Hội thảo " Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh COVID-19"

21/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10.   

Tọa đàm "Nữ nhà khoa học và kỹ sư tương lai: Nữ tri thưc trẻ hoạt động trong lĩnh vực KHKT"

21/4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

11.   

Tọa đàm "Quan điểm chính sách VEPR: Hỗ trợ và phục hồi kinh tế Việt nam trong điều kiện bình thường mới"

27/4

Trường Đại học Kinh tế

12.   

Hội nghị Analytica Việt Nam 2021

5/12/2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

13.   

Tọa đàm "Mindset in Law 2-Hướng dẫn xây dựng kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên luật"

13/5

Khoa Luật

14.   

Hội thảo Công bố báo cáo thường niên Kinh tế VN 2022

20/5

Trường Đại học Kinh tế

15.   

Hội thảo quốc tế “Hợp tác giáo dục Việt Nam - châu Phi”

02/6

Viện Quốc tế Pháp ngữ

16.   

Hội thảo "Quyền thân nhân và những vấn đề đặt ra đối với các quy định của Phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015"

23-25/6

Khoa Luật

17.   

Hội thảo lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn

7/1/2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

18.   

Tọa đàm "Xây đắp từ quá khứ để hướng tới tương lai"

28/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

19.   

Hội thảo quốc tế “Công nghiệp sáng tạo: Quá khứ, hiện tại và tương lai”

11/8

Viện Quốc tế Pháp ngữ

20.   

Hội thảo "Tiếp cận cảnh quan Việt Nam trong bối cảnh xuyên văn hóa"

25/8

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

21.   

Hội thảo quốc tế Hán ngữ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 "Triết lý, phương pháp và đường hướng dạy học Hán ngữ quốc tế trong thời kỳ mới"

15-16/10

Trường Đại học Ngoại ngữ

22.   

Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ IV-2022, chủ đề “Kinh tế tuần hoàn và cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ”

25/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

23.   

Hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực của các nước phương Nam”

26/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

24.   

Diễn đàn Hà Nội lần thứ 2 về khoa học giáo dục và sư phạm

10/11

Trường Đại học Giáo dục

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :