Các Giáo sư
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Giáo sư
Danh sách các Giáo sư của ĐHQGHN

 
Số liệu tính đến 15/10/2013

STT
Họ và tên
Năm sinh
Năm công nhận GS
Nam
Nữ
I. Cơ quan ĐHQGHN
1
Mai Trọng Nhuận
1952
 
1996
2
Vũ Minh Giang
1951
 
2002
3
Nguyễn Hữu Đức
1958
 
2004
II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
4
Nguyễn Văn Mậu
1949
 
1996
5
Nguyễn Hữu Việt Hưng
1954
 
2002
6
Nguyễn Quang Báu
1954
 
2002
7
Trần Tân Tiến
1949
 
2002
8
Phạm Kỳ Anh
1949
 
2002
9
Nguyễn Xuân Hãn
1948
 
2002
10
Nguyễn Hoàng Lương
1953
 
2002
11
Phạm Hùng Việt
1953
 
2003
12
Đinh Văn Ưu
1950
 
2005
13
Nguyễn Hữu Dư
1954
 
2006
14
Đặng Hùng Thắng
1953
 
2007
15
Bạch Thành Công
1952
 
2007
16
Nguyễn Huy Sinh
1950
 
2007
17
Lưu Tuấn Tài
1950
 
2010
18
Phan Văn Tân
1955
 
2010
19
Hà Huy Bằng
1961
 
2011
20
Nguyễn Cao Huần
1952
 
2005
III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
21
Trần Chí Dõi
1953
 
2005
22
Mai Ngọc Chừ
1950
 
2006
23
Nguyễn Văn Khánh
1955
 
2007
24
Trần Thị Minh Đức
 
1954
2010
25
Vũ Đức Nghiệu
1954
 
2012
IV. Trường Đại học Ngoại Ngữ
26
Nguyễn Hòa
1956
 
2007
27
Nguyễn Văn Quang
1955
 
2009
V. Trường Đại học Công nghệ
28
Nguyễn Năng Định
1950
 
2007
29
Nguyễn Thanh Thủy
1960
 
2010
VI. Trường Đại học Giáo dục
30
Nguyễn Hữu Châu
1948
 
2005
31
Nguyễn Thị Mỹ Lộc
 
1955
2010
VII. Khoa Sau đại học
32
Nguyễn Hữu Công
1949
 
2002
33
Hoàng Văn Vân
1955
 
2007
VIII. Khoa Luật
34
Đào Trí Úc
1948
 
2002
35
Phạm Hồng Thái
1953
 
2007
36
Lê Văn Cảm
1954
 
2009
37
Nguyễn Đăng Dung
1952
 
2009
38
Hoàng Thị Kim Quế
 
1955
2009
IX. Khoa Y dược
39
Trương Việt Dũng
5/5/1905
 
 
IX. Viện Công nghệ Thông tin
40
Đinh Dũng
1951
 
1991
X. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
41
Nguyễn Quang Ngọc
1952
 
2007
42
Trương Quang Hải
1952
 
2007
 
Tổng
39
3
 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: