Trang chủ   >   >    >  
Ngành Khoa học Vật liệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Khoa học Vật liệu được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến những hướng quan trọng nhất của khoa học và công nghệ hiện đại của vật liệu phù hợp với chiến lược công nghệ vật liệu trọng điểm của Nhà nước. Chương trình đào tạo đáp ứng trình độ của cử nhân Khoa học Vật liệu tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình được thiết kế theo diện rộng với số môn tự chọn phong phú: trang bị cơ sở về Toán học, Vật lý, Tin học để sinh viên có thể đi sâu vào khoa học cơ bản cũng như có thể áp dụng vào thực tiễn công việc sau này. Về chuyên môn, sinh viên sẽ làm quen với những đối tượng cụ thể như: vật liệu hợp kim, vật liệu gốm, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, vật liệu polyme, vật liệu tổ hợp… Sinh viên sẽ được học về phương pháp chế tạo, phương pháp khảo sát cấu trúc và các tính chất lý hóa của vật liệu.

1.3. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Vật liệu, sinh viên có khả năng:

+ Hiểu biết được cơ sở khoa học, giải thích được các tính chất của vật liệu, hiểu biết được các phương pháp xác định các đặc trưng lý hóa của vật liệu; hiểu biết được các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và thành phần pha của vật liệu rắn; hiểu biết về các phương pháp chế tạo các vật liệu bằng các công nghệ gốm và công nghệ sol-gel, công nghệ chế tạo hợp kim và màng mỏng.

+ Hiểu biết về các ứng dụng của vật liệu và biết cách vận dụng chúng vào trong các trường hợp cụ thể.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tự đào tạo trong quá trình hoạt động thực tiễn hoặc nâng cao trình độ theo các bậc học cao học, tiến sĩ, có thể  làm việc tại các trường đại học, làm việc ở các cơ sở nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu, hãng kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp có hoạt động liên quan đến đào tạo cán bộ, chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu. Các kiến thức khoa học, các kỹ năng thực hành sẽ giúp sinh viên dễ dàng chuyển đổi sang các nghề nghiệp khác nếu cần thiết.

Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học Vật liệu có quan tâm thích đáng đến khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và hướng đào tạo này theo thời gian sẽ được điều chỉnh có trọng số tăng dần.

1.4. Về thái độ

Nội dung chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về xã hội và nhân văn, triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để sinh viên phát triển, trưởng thành có đủ đức, trình độ tư tưởng chính trị, kiến thức về Quốc phòng và thể chất tốt.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 137 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                    04 tín chỉ

+ Tự chọn:                          04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 39 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          39 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       20 tín chỉ

+ Bắt buộc:                             11 tín chỉ

+ Tự chọn:                              09 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS. Đàm Trung Đồn, GS.TS Tôn Tích Ái, GS.TS Pierre Darriulat, GS.TS Nguyễn Văn Thoả, GS.TS Nguyễn Quang Báu, GS.TS Nguyễn Châu, GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn, GS.TSKH Nguyễn Văn Liễn, GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng, GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, GS.TSKH Nguyễn Ái Việt, GS.TSKH Đinh Văn Hoàng, GS.TSKH Đào Khắc An, PGS.TS Vũ Thị Bích, PGS.TS Vũ Đức Minh, PGS.TS Vũ Anh Phi, PGS.TS Trương Biên, PGS.TS Tạ Đình Cảnh, PGS.TS Phạm Văn Nho, PGS.TS Phạm Quốc Triệu, PGS.TS Phạm Quốc Hùng, PGS.TS Nguyễn Văn Giảng, PGS.TS Nguyễn Triệu Tú, PGS.TS Nguyễn Thị Thục Hiền, PGS.TS Nguyễn Thế Bình, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long, PGS.TS Nguyễn Huy Sinh, PGS.TS Nguyễn Đình Dũng, PGS.TS Lưu Tuấn Tài, PGS.TS Lê Viết Dư Khương, PGS.TS Lê Văn Vũ, PGS.TS Lê Văn Trực, PGS.TS Lê Thị Thanh Bình, PGS.TS Lê Thanh Hoạch, PGS.TS Lê Hồng Hà, PGS.TS Hoàng Nam Nhật, PGS.TS Hà Huy Bằng, PGS.TS Đỗ Đức Thanh, PGS.TS Đặng Lê Minh, PGS.TS Đặng Huy Uyên, PGS.TS Cao Đình Triều, PGS.TS Bạch Thành Công, PGS.TSKH Phạm Đình Khang, PGS.TS Bùi Văn Loát.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: