Đào tạo liên kết
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Đào tạo liên kết  >  
Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội

 

TT
Đơn vị đào tạo
Đơn vị đào tạo nước ngoài
Quốc gia
Trình độ đào tạo
Chuyên ngành đào tạo
Ghi chú
1
Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Đại học Troy
Hoa Kỳ
Cử nhân
Quản trị Kinh doanh
 
2
Đại học Massey - New Zealand
New zealand
Cử nhân
Kinh tế - Tài chính
 
3
Trường Đại học Benedictine
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
 
4
Đại học Troy
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
 
5
Đại học Uppsala
Thụy Điển
Thạc sĩ
Quản lý công
 
6
ĐH North Central
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh
7
Hoa Kỳ
Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh
8
Đại học Massey - New Zealand
New zealand
Tiến sĩ
Kinh tế, Tài chính
Dừng tuyển sinh
9
ĐH Paris 12 _Pháp
CH Pháp
Thạc sĩ
Thẩm định kinh tế và Quản lý dự án quốc tế
Dừng tuyển sinh
10
Trường Đại học Benedictine
Hoa Kỳ
Cử nhân
Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Dừng tuyển sinh
11
 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Đại học Picardie Jules Verne
Pháp
Cử nhân
 Kinh tế - Quản lý
 
12
Đại học Southern New Hampshire
Hoa Kỳ
Cử nhân
 Kinh tế -Tài chính,        Kế toán - Tài chính
 
13
Đại học SP Thiểm Tây
Trung Quốc
Cử nhân
Tiếng Hán
 
14
Đại học SP Hoa Đông
Trung Quốc
Cử nhân
 Tiếng Hán-Thương mại
 
15
Trường ĐH tổng hợp Southern New Hampshire
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
 
16
Trường ĐH KHXN&NV
Trường Đại học Quảng Tây
Trung Quốc
Cử nhân
Quản lý Du lịch
 
17
Trường Đại học Quảng Tây
Trung Quốc
Cử nhân
Quản lý Hành chính công
 
18
Trường Đại học Quảng Tây
Trung Quốc
Cử nhân
Hán ngữ
 
19
Trường Đại học Quảng Tây
Trung Quốc
Cử nhân
Báo chí và phát thanh truyền hình
 
20
Trường Đại học Quảng Tây
Trung Quốc
Cử nhân
Ngôn ngữ học
 
21
Đại học Toulouse II – le Mirail
CH Pháp
Thạc sĩ
 Xã hội học về Quản lí chính sách công và doanh nghiệp (MAPE)
 
22
Đại học Toulouse II – le Mirail
CH Pháp
Thạc sĩ
Tâm lý học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên.
 
23
Đại học Toulouse II – le Mirail
CH Pháp
Thạc sĩ
Quản lý khách sạn
Dừng tuyển sinh
24
Viện NC chính sách, ĐH Lund
Thụy Điển
Thạc sĩ
Quản lý Khoa học và Công nghệ
Đề án 165
25
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Trường ĐH Kỹ thuật Dresden
CHLB Đức
Thạc sĩ
Quản lý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm
Chưa phê duyệt chỉ tiêu cho năm học 2013-2014
26
ĐH Nam Toulon – Var (CH Pháp) /SUD TOULONVAR
CH Pháp
Thạc sĩ
Vật liệu tiên tiến và môi trường
27
Trường Đại học Tổng hợp Bordeaux 1
CH Pháp
Thạc sĩ
Vật lý hạt nhân và ứng dụng
28
Khoa Địa thông tin và Quan trắc trái đất (ITC), ĐH Twente
Hà Lan
Thạc sĩ
Quản lý đất đai
29
Viện KH CNTT Nhật Bản (JAIST)
Nhật Bản
Thạc sĩ
Khoa học và Công nghệ Nanô
Dừng tuyển sinh
30
Viện KH CNTT Nhật Bản (JAIST)
Nhật Bản
Tiến sĩ
Khoa học và Công nghệ Nanô
Dừng tuyển sinh
31
Viện KH&CN Gwangju       (Hàn Quốc) GIST
Hàn Quốc
Thạc sĩ
 Khoa học công nghệ môi trường
Dừng tuyển sinh
32
Viện KH&CN Gwangju       (Hàn Quốc) GIST
Hàn Quốc
Tiến sĩ
 Khoa học công nghệ môi trường
Dừng tuyển sinh
33
ĐHTH Greifswald (CHLB Đức / JGEP
Đức
Tiến sĩ
 Toán , Lý, Hóa, Sinh, Địa học và Môi trường
Dừng tuyển sinh
34
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Đại học Troy - Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Cử nhân
 Khoa học Máy tính ứng dụng
Dừng tuyển sinh từ năm 2011
35
Đại học New South Wales(UNSW)
Úc
Cử nhân
Công nghệ
Dừng tuyển sinh
36
Đại học Claude Bernard Lyon1
Pháp
Thạc sĩ
 CNTT, chuyên ngành “IT&Web"
Dừng tuyển sinh từ năm 2011
37
Đại học Claude Bernard Lyon1
Pháp
Thạc sĩ
 CNTT, chuyên ngành “Xử lý ảnh"
Chưa tuyển sinh
38
Đại học Paris – Sud 11
Pháp
Thạc sĩ
Mạng và Truyền thông
Chưa phê duyệt chỉ tiêu cho năm học 2013-2014
39
Đại học Paris – Sud 11
Pháp
Thạc sĩ
Micro - Nano
Dừng tuyển sinh từ năm 2008
40
Đại học Paris – Sud 11
Pháp
Tiến sĩ
Khoa học và Công nghệ Nanô, CNTT và truyền thông, tự động hóa
 
41
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
ĐH Dalarna, Thụy Điển
Thụy Điển
Thạc sĩ
 Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Dừng tuyển sinh từ năm 2010
42
ĐH Dalarna, Thụy Điển
Thụy Điển
Thạc sĩ
Thạc sĩ Quản lí và Lãnh đạo trong giáo dục
Dừng tuyển sinh từ năm 2011
43
ĐH Shu Te
Đài Loan
Thạc sĩ
Thạc sĩ Quản lí hệ thống Thông tin
Dừng tuyển sinh từ tháng 6/2012
44
ĐH Shu Te
Đài Loan
Thạc sĩ
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ tháng 6/2012
45
ĐHSP Đông Bắc
Trung Quốc
Thạc sĩ
Thạc sĩ Quản lí xã hội
Đề án 165
46
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
ĐHTH Kỹ thuật Quốc gia Tambov, CHLB Nga
Nga
Cử nhân
 Kế toán - phân tích & Kiểm toán
ĐHQGHN         cấp bằng
47
ĐH Illinois State, HK
Hoa Kỳ
Cử nhân
Kinh doanh quốc tế
48
Đại học HELP
Malaysia
Cử nhân
Kinh doanh             chuyên ngành Kế toán                    
 
49
Đại học Edit Cowan
Úc
Cử nhân
Kế toán
Dừng tuyển sinh
50
ĐH Paris Sud
CH Pháp
Cử nhân
Kinh tế - Quản lý
 
51
Đại học East London
Anh
Cử nhân
Kế toán và tài chính
 
52
Đại học Keuka
Hoa Kỳ
Cử nhân
Quản lý
 
54
Đại học HELP
Malaysia
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
 
55
Đại học Nantes
CH Pháp
Thạc sĩ
Tài chính, Ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam và Đông Nam Á
 
56
Đại học Nantes
CH Pháp
Thạc sĩ
Nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing
Dừng tuyển sinh
 
Đại học Nantes
Pháp
Bác sĩ
Nha khoa
Dừng tuyển sinh
57
Đại học HELP và Đại học    Edith Cowan
Malaysia - Australia
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh quốc tế
Dừng tuyển sinh
58
ĐH Khoa học & Công nghệ Lunghwa
Đài Loan
Thạc sĩ
Quản trị Kinh Doanh
Chưa phê duyệt chỉ tiêu cho năm học 2013-2014
59
ĐH Khoa học & Công nghệ Lunghwa
Đài Loan
Thạc sĩ
Khoa học Quản lý Thông tin
60
 
ĐHSP Quảng Tây, TQ
Trung Quốc
Cử nhân
ĐH. Ngôn ngữ và Văn học Hán
 
61
 
ĐHSP Nam Kinh, TQ
Trung Quốc
Cử nhân
ĐH. Ngôn ngữ và Văn học Hán
 
62
Viện tin học Pháp ngữ - ĐHQGHN
ĐH Montesquieu Bordeaux IV
CH Pháp
Thạc sĩ
Quản lý Tài chính
 
63
Viện VSV và CNSH - ĐHQGHN
ĐH Liege, Bỉ
Bỉ
Thạc sĩ
Công nghệ sinh học
Dừng tuyển sinh từ năm 2011
64
Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN
ĐH La Trobe
Úc
Thạc sĩ
Ngôn ngữ học ứng dụng
Dừng tuyển sinh từ năm 2009
65
ĐH La Trobe
Úc
Tiến sĩ
Quản lý Giáo dục
66
Khoa Sau đại học, ĐHQGHN
United Business Institutes
Bỉ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ năm 2011
67
Khoa Luật, ĐHQGHN
Văn phòng JICA, Jetro NB
Nhật
Cử nhân
Luật học
Dừng tuyển sinh (ĐHQGHN cấp bằng)
68
ĐH Toulouse 1, Bordeaux 4 và Lyon 3
Pháp
Tiến sĩ
 Luật học
Dừng tuyển sinh
69
ĐH Montesquieu Bordeaux IV, ĐH Jean Moulin Lyon 3, Đh Toulouse 1 Capitole
Pháp
Thạc sĩ
Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế
Chưa phê duyệt chỉ tiêu cho năm học 2013-2014
70
TT CN Đào tạo và Hệ thống việc làm, ĐHQGHN
ĐH Griggs, Hoa kỳ
Hoa Kỳ
Cử nhân
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ tháng 6/2012
71
ĐH Griggs, Hoa kỳ
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ tháng 12/2011
72
ĐH Delaware State,Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ tháng 12/2011
73
Khoa QTKD, ĐHQGHN
The University of Hawai’i at Mānoa
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh
74
Irvine University (IU)
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh
75
School of Business - University of Applied Sciences Northwestern Switzerland
Thụy Sĩ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Chưa phê duyệt chỉ tiêu cho năm học 2013-2014
76
TT Phát triển hệ thống, ĐHQGHN
California Miramar University
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ tháng 5/2012
77
California Miramar University
Hoa Kỳ
Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ tháng 9/2007
78
ĐH Impac, Hoa Kì
Hoa Kỳ
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
Dừng tuyển sinh từ tháng 9/2008

 

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan