Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Tư liệu về Đại học Đông Dương - Cơ sở Hà Nội
Những người dân Á châu muốn được nhận vào học tại trường Đại học Đông Dương phải gửi đơn yêu cầu tới Ban Thư ký Đại học, 40 đại lộ Gia Long, Hà Nội; trong đó có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, công việc hiện nay, các văn bằng đại học đã đạt được, ngày nhận bằng, khoa định ghi danh, các môn học và thực hành định theo học...
(Dưới đây là toàn văn bản dịch)

 

 

HỘI ĐỒNG CẢI TIẾN

Ông Gourdon, Tổng Giám đốc Học chính Đông Dương, Chủ tịch;

Ông Maitre, Giám đốc trường Viễn Đông Bác cổ, Phó Chủ tịch;

Tiến sĩ Cognacq, Giám đốc trường Y Đông Dương;

Ông Boutan, Trưởng Ban Khoa học;

Ông Sesmaisons, Chánh Văn phòng, đại diện của ông Toàn quyền;

Ông Prêtre, Phụ trách Dân sự, thay mặt ngài Công sứ Bắc Bộ;

Ông Michel, Chánh luật sư, thay mặt ông Chánh Thẩm phán, Trưởng Ban Pháp lý Đông Dương;

Ông Desbos, Kỹ sư trưởng các công trình công cộng, thay mặt ông Tổng Giám đốc Sở Công chính Đông Dương.

NỘI QUY

Những người dân Á châu muốn được nhận vào học tại trường Đại học Đông Dương phải gửi đơn yêu cầu tới Ban Thư ký Đại học, 40 đại lộ Gia Long, Hà Nội; trong đó có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, công việc hiện nay, các văn bằng đại học đã đạt được, ngày nhận bằng, khoa định ghi danh, các môn học và thực hành định theo học.

Những người đã có bằng tốt nghiệp trường Chasseloup-Laubat hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc sẽ được nhập học; những người đã có bằng nội địa như Cử nhân hoặc Tú tài sẽ được nhận nếu họ có đủ khả năng về tiếng Pháp; những ứng cử viên không có bất cứ loại bằng cấp nào sẽ được nhận nếu có ý kiến ủng hộ của Hội đồng Đại học.

Các khoá học được chia làm ba lĩnh vực: Văn học, Luật học và khoa học.

Những sinh viên ghi danh ở khoa Văn học phải theo ít nhất 5 môn học văn học. Những sinh viên ghi danh tại khoa Khoa học phải theo học ít nhất 5 môn học khoa học. Những sinh viên ghi danh tại khoa Luật học phải theo tất cả các môn học luật và ít nhất một môn văn học. Các khoá học ngôn ngữ tiếng Pháp là bắt buộc đối với tất cả các sinh viên, trừ trường hợp đặc biệt được Hội đồng cho phép. Ngoài ra, các sinh viên có thể ghi tên theo học các môn học khác, ngay cả các môn của một khoa khác, cộng thêm một số môn tối thiểu theo yêu cầu.

Các môn thực hành được dành cho sinh viên khoa Khoa học. Thẻ dự thính tự do đối với một số môn học có thể được cấp miễn phí cho những người đăng ký yêu cầu tại Ban thư ký đại học. Những sinh viên dự thính tự do không có quyền mượn sách thư viện cũng không được tham gia các môn thực hành.

Sinh viên có quyền làm việc tại thư viện buổi sáng từ 9 giờ 30 tới 11 giờ 30 và buổi chiều từ 3 giờ đến 7 giờ.

Các sinh viên được nhận học phải trả phí đăng ký, thư viện và các môn thực hành là 2 $; thẻ sinh viên được giao ở Ban thư ký.

Các sinh viên theo học tại trường Y và trường Hâu-bô sẽ được miễn phí ghi danh.

Bắt đầu mỗi khoá học, các sinh viên phải ghi tên mình trên phiếu ghi danh. Tất cả những người vắng mặt phải gửi thư xin phép tới Ban thư ký của trường đại học.

Những sinh viên thiếu siêng năng, hạnh kiểm xấu hoặc học lực kém có thể bị Hội đồng Đại học gạch tên.

Kỳ thi lên năm thứ hai cho các môn học của sinh viên sẽ được tổ chức vào cuối năm thứ nhất; kết thúc khoá học, sau kỳ thi công khai, bằng tốt nghiệp sẽ được cấp trong mỗi lĩnh vực cho những sinh viên đủ điều kiện vượt qua kỳ thi này.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC NĂM HỌC 1907-1908

KHOA KHOA HỌC

Toán học

Ông Rieus, kỹ sư nghệ thuật và chế tạo, giáo sư trường Công chính, giảng viên, sẽ giảng dạy đại số, hình học và trình bày về các yếu tố hình học mô tả và lượng giác.

Cơ học

Ông Rieus, giảng viên, sẽ trình bày về các yếu tố cơ học trên góc độ ứng dụng công nghiệp.

Vật lý

Ông Tiến sĩ Audhuy, bác sĩ quân đội thuộc địa, nguyên điều chế viên vật lý Đại học Bordeaux, giảng viên, sẽ giảng dạy về điện, nhiệt, quang học, âm học, chủ yếu về mặt ứng dụng và sẽ chỉ đạo các môn thực hành ở phòng thí nghiệm vật lý.

Hoá học đại cương

Ông Bloch, dược sĩ trong quân đội thuộc địa, tiến sĩ dược khoa, nguyên điều chế viên hoá học tại Đại học Nancy, giảng viên, sẽ trình bày các nguyên tắc cơ bản của hoá học và sẽ nghiên cứu về hoá vô cơ: á kim và kim loại; ông sẽ chỉ đạo các công việc thực hành tại phòng thí nghiệm hoá đại cương.

Hoá công nghiệp và công nghệ

Ông Barbotin, kỹ sư nghệ thuật và chế tạo, Giám đốc trường đào tạo nghề Hà Nội, giảng viên, sẽ giảng dạy các ngành công nghiệp khai thác và luyện kim.

Thực vật học

Ông Eberhardt, tiến sĩ khoa học, thanh tra nông nghiệp, nguyên điều chế viên thực vật học tại Đại học Paris, giảng viên, sẽ xử lý vấn đề tổ chức và sinh sản thực vật, và sẽ nghiên cứu đặc biệt về các họ thực vật Đông á bao gồm các loại cây có ích cho công nghiệp, thực phẩm hay cho y tế.

Động vật học

Ông Eberhardt, giảng viên, sẽ đề cập đến cơ thể người, các nhánh khác nhau của động vật nhấn mạnh vào các loài động vật có ích cho nông nghiệp. Ngoài ra, ông Eberhardt sẽ chỉ đạo các công việc thực hành thực vật học và động vật học tại phòng thí nghiệp khoa học thiên nhiên.

Sinh lý học

Ông Tiến sĩ Dumas, bác sĩ quân đội thuộc địa, giảng viên, sẽ giảng dạy về những điều kiện chung và những hiện tượng chính của cuộc sống: các chức năng dinh dưỡng, quan hệ và sinh sản.

 

KHOA VĂN HỌC

Tiếng Pháp

Ông Péri, thành viên trường Viễn đông Bác cổ, giảng viên, sẽ nghiên cứu các văn bản của các tác giả hiện đại về mặt ngữ pháp và phong cách, sẽ hướng dẫn bài tập viết và bài nói.

Văn học Pháp

Ông Péri, giảng viên, sẽ giới thiệu bản tổng hợp văn học của thế kỷ 19: các trường phái và hướng phát triển chung; các tác giả và các thể loại.

Sư phạm đại cương

Ông Gourdon, Tổng Giám đốc Học chính, giảng viên, sẽ trình bầy các khái niệm chủ yếu về tâm lý học và thần học ứng dụng trong giáo dục, các học thuyết sư phạm cơ bản và việc áp dụng chúng trong giảng dạy bản xứ.

Lịch sử so sánh triết học

Ông Maitre, Thạc sĩ Triết học, Giám đốc trường Viễn đông Bác cổ, giảng viên, sẽ trình bày các vấn đề triết học cơ bản đồng thời nhấn mạnh về sự khác biệt giữa quan điểm phương Tây và phương Đông.

Lịch sử đại cương

Ông Russier, Tiến sĩ văn chương, trưởng phòng Thư ký Học chính, sẽ trình bày về lịch sử văn minh Pháp từ đầu đến Cách mạng.

Lịch sử Đông Dương và Viễn Đông

Ông Maybon, phụ trách môn học tại trường Viễn đông Bác cổ, Giám đốc trường Pavie, giảng viên, sẽ trình bày về lịch sử các mối liên hệ giữa Trung Hoa và An Nam từ năm 257 trước công nguyên tới năm 968 sau công nguyên theo biên niên sử An Nam và Trung Hoa.

Địa lý đại cương

Ông Russier, giảng viên, sẽ trình bày mục tiêu, phương pháp và các vấn đề cơ bản của địa vật lý.

 

KHOA LUẬT

Luật pháp

Ông Dartiguenave, Chánh án Toà Dân sự Hà Nội, giảng viên, sẽ trình bầy các nguyên tắc của luật dân sự, luật hình sự Pháp và mối liên hệ với luật An Nam.

Kinh tế chính trị và luật thương mại

Ông Delestrée, Thẩm phán thay thế Tổng Chưởng lý Đông Dương, giảng viên, sẽ giảng dạy các vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị và luật thương mại.

Tổ chức hành chính Đông Dương

Ông Prêtre, quản lý cơ quan dân sự, sẽ trình bày các nguyên tắc của tổ chức này trong mối liên hệ với sự phát triển kinh tế và chính trị của đất nước, và các nguyên tắc của luật hành chính Pháp.

*

Các môn học về địa lý Đông Dương và Viễn Đông, sư phạm thực hành và luật An Nam sẽ được tổ chức sau;

Các môn học bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 1907, tại Đại học

Đăng ký tại Ban Thư ký, 40 đại lộ Gia Long, Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1907

TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC CHÍNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CẢI TIẾN ĐẠI HỌC

Henri Gourdon

 Người cung cấp tư liệu: Đào Thị Diến, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
Người dịch: Nguyễn Anh Thu, Ban QHQT - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :