Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Chủ trương của Đảng , Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đào tạo theo học chế tín chỉ (*)
(*) Phụ lục 1 trong báo cáo đề dẫn của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Phó Giám đốc ĐHQGHN, tại buổi toạ đàm về việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ tại ĐHQGHN

+ Chủ trương của Đảng và Nhà nước

- Luật Giáo dục sửa đổi (được Quốc hội thông qua 20/5/2005): "Về chương trình giáo dục: Đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có thể được tiến hành theo hình thức tích luỹ tín chỉ hay theo niên chế" (GD&TĐ ngày 18/6/2005)

- Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020: "Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và ở nước ngoài".

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

- Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học (ban hành theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 2/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo): Tiêu chuẩn 4, tiêu chí 2: "Thực hiện chế độ công nhận kết quả học tập của người học (tích luỹ theo học phần); chuyển quy trình tổ chức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ".

Sinh viên trường ĐHKHTN. Ảnh: buituan

Mức 1: Thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo từng học phần. Có kế hoạch tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ.

Mức 2: Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đi vào ổn định.

+ Chủ trương của ĐHQGHN

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ ĐHQGHN về lộ trình đưa chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực, từng bước đạt chuẩn quốc tế, ban hành theo quyết định số 192/ĐT ngày 10/7/2003 của Giám đốc ĐHQGHN: " Các nội dung và giải pháp chính: …6. Đổi mới công tác quản lý đào tạo: … 6.3. Thí điểm và từng bước mở rộng đào tạo theo hệ thống tín chỉ";

c) Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ ĐHQGHN tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III (25/10/2005): "Chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án đào tạo theo học chế tín chỉ, triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, tài liệu, giảng đường, phần mềm quản lý đào tạo … trước khi nhân rộng";

d) Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định của Giám dốc ĐHQGHN số 05/QĐ-KĐCL ký ngày 13/12/2005: Tiêu chẩn 4, tiêu chí 2 quy định “chuyển quy trình tổ chức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ”; có 4 mức, trong đó mức 1 và mức 2 như quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; mức 3 và mức 4 là quy định riêng của ĐHQGHN (để đạt mức 3 đơn vị đào tạo phải “tham gia các cam kết về chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khối ASEAN” và để đạt mức 4 đơn vị đào tạo phải “có quan hệ công nhận chuyển đổi tín chỉ với một số trường đại học uy tín trên thế giới”);

- Kết luận của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN (khoá III) về các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo (số 57/KL- ĐU, ngày 13/1/2006): "Đồng thời với việc ưu tiên áp dụng các giải pháp đột phá … vẫn phải từng bước thực hiện các biên pháp cơ bản, có tính thường xuyên, lâu dài sau đây: …. * Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp theo hướng từng bước áp dụng phương thức đào tạo theo hình thức tích luỹ tín chỉ và tiếp cận các chuẩn khu vực, quốc tế".

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |