Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. Chu Xuân Diên

Năm sinh: 1934 tại Bắc Ninh

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư

Công tác tại khoa: từ 1960 đến 1986

I. Quá trình đào tạo

Đại học: Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1959

II. Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

  1. Văn học dân gian Việt Nam (viết chung với Đinh Gia Khánh). NXB Giáo dục, Hà Nội, 1962.
  2. Văn học dân gian (hai tập, cùng viết với Đinh Gia Khánh). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1972 - 1973.
  3. Tập nghị luận và phê bình văn học chọn lọc (viết chung). NXB Giáo dục, Hà Nội, 1973.
  4. Tục ngữ Việt Nam (viết chung). NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1975.
  5. Từ điển văn học (hai tập, Đỗ Đức Hiểu chủ biên). NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1983 - 1984.
  6. Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam (biên soạn cùng Lê Chí Quế). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1987.

Bài tạp chí tiêu biểu:

  1. Tìm hiểu giá trị Bài ca chàng Đam San // NCVH, số 3/1960.
  2. Nhà văn và sáng tác dân gian // TCVH, số 1/1966.
  3. Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian hiện đại // TCVH, số 4/1969.
  4. Về việc nghiên cứu thi pháp văn học dân gian // TCVH, số 5/1981.

Thống kê tới năm 1981 (Ban biên soạn)

 St - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   |