Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS.TS Lê Chí Quế

Năm sinh: 1945 tại Quảng Trị

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Công tác tại Khoa: từ 1966

Quá trình đào tạo

Đại học: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn ĐH Tổng hợp Hà Nội 1966.

Tiến sĩ: 1983 tại Trường ĐH Tổng hợp Matxcơva.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

Tục ngữ, ca dao, dân ca Hà Tây (đồng tác giả). Sở Văn hoá Thông tin Hà Tây, 1975, tái bản 1993.

Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam (đồng soạn giả). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1977.

Vùng ven sông Nhị (đồng tác giả). Hội Văn nghệ HN, 1979.

Tuyển tập truyện Cổ tích Việt Nam (đồng soạn giả). NXB ĐH&THCN 1987. NXB ĐHQG HN in lại 1996, 1999, 2001.

Dân ca Nùng (đồng soạn giả). NXB Văn hoá dân tộc, 1992.

Để đẩy mạnh hoạt động văn nghệ dân gian (đồng soạn giả). Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 1976.

Vì một nền múa rối Việt Nam xã hội chủ nghĩa (đồng tác giả). Viện Sân khấu, 1977.

Mấy vấn đề Then Việt Bắc (đồng tác giả). NXB Văn hoá dân tộc, 1987.

Văn xuôi hiện thực xã hội chủ nghĩa ngày nay (đồng tác giả, tiếng Nga) Mosow, 1986.

Tuyển tập luận văn xuôi hội nghị khoa học xứ Lạng (đồng tác giả). Lạng Sơn, 1988.

Văn hoá dân gian: Những phương pháp nghiên cứu (đồng tác giả). NXB Khoa học Xã hội, 1990.

Văn học dân gian Việt Nam (chủ biên). NXB ĐH&GDCN, 1990. NXB ĐHQG HN in lại 1996, 1998, 1999, 2001, 2004.

Các tác giả nghiên cứu văn hóa dân gian (đồng tác giả). NXB KHXH, 1995.

Tương đồng văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc (đồng tác giả). NXB VHTT, 1996.

50 năm sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian (đồng tác giả). NXB KHXH, 1998.

Văn hoá dân gian - khảo sát và nghiên cứu. NXB ĐHQG Hà Nội 2001.

Văn hóa dân gian so sánh (đồng tác giả, tiếng Hàn Quốc). Hội Folklore so sánh Châu Á, Seoul, 2002.

Kỷ yếu hội thảo Việt Nam học năm 2004 (đồng tác giả, tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc). Hội Việt Nam học, Seoul, 2004.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

Việc phân loại dân ca các dân tộc ở miền Bắc nước ta // TCVH, 1975, số 6.

Bước đầu tìm hiểu những yếu tố hiện thực sinh hoạt và tín ngưỡng - nghi lễ trong quá trình hình thành “Then” // TCVH, số 4/1976.

Trường phái văn học dân gian Phần Lan - những nguyên tắc lý luận và khả năng ứng dụng // TCVH, số 5/1994.

* Ban biên soạn xin phép không thống kê hết các bài báo khoa học

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   |