Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2005

CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

* Chỉ tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 là: 15 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 5 thực tập sinh.

* Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học trong nước gồm 175 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 1.800 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ - tăng 15% so với chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2004. Cụ thể như sau:
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 70 tiến sĩ, 400 sĩ thạc;
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 30 tiến sĩ, 370 thạc sĩ;
- Trường Đại học Ngoại ngữ: 15 tiến sĩ, 200 thạc sĩ;

- Trường Đại học Công nghệ: 15 tiến sĩ, 200 thạc sĩ;
- Khoa Luật: 16 tiến sĩ, 190 thạc sĩ;
- Khoa Kinh tế: 6 tiến sĩ, 140 thạc sĩ;
- Khoa Sư phạm:
20 tiến sĩ, 90 thạc sĩ;
- Khoa Quản trị Kinh doanh: 30 thạc sĩ;
- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị: 50 thạc sĩ;
- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục: 30 thạc sĩ;
- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển: 30 thạc sĩ;
- Đào tạo liên kết: 50 thạc sĩ.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :