Sự kiện
Trang chủ   >  Sự kiện  >   Sự kiện  >  
5 công trình của các nhà khoa học thuộc ĐHQGHN được tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2005
Ngày 30/8/2005, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 971/2005/QĐ-CTN và Quyết định số 972/2005/QĐ-CTN về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 công trình và cụm công trình và tặng Giải thưởng Nhà nước cho 41 công trình và cụm công trình thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ðây là những công trình và cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ đã được công bố, sử dụng kể từ Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ... trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong số này, có 5 công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ của các nhà khoa học thuộc ĐHQGHN và do ĐHQGHN đề nghị xét giải thưởng.

 

1. Một số thành tựu tiêu biểu trong nghiên cứu vật liệu từ tính: ferit, perovskit, vật liệu từ vô định hình và vật liệu từ có cấu trúc nano.

Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Châu, PGS.TS. Bạch Thành Công, PGS.TS. Đặng Lê Minh.

Cơ quan đề nghị Giải thưởng: Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

2. Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam

GS. Phan Hữu Dật

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,  Hà Nội, 1998.

Tác giả:  GS. TS. Phan Hữu Dật.

Cơ quan đề nghị Giải thưởng: Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

3. Tiếng Việt trên các miền đất nước.

NXB Khoa học xã hội, Hà nội, 1989

Tác giả:  GS.TS. Hoàng Thị Châu.

Cơ quan đề nghị Giải thưởng: Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

4. Khảo và luận một số thể laọi, tác gia, tác phẩm văn học trung đại Việt Nam

 Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999;

Tập 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001.

Tác giả:  PGS. Bùi Duy Tân.

Cơ quan đề nghị Giải thưởng: Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5. Làng xã Việt Nam - một số vấn đề kinh tế - văn hoá - xã hội.

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.

Tác giả:  GS. Phan Đại Doãn.

Cơ quan đề nghị Giải thưởng: Đại học Quốc gia Hà Nội.

 P.V - Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :