Công đoàn
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Công đoàn
Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2007 - 2012

Văn phòng
ĐT (04) 37547197 - Email: vpcd@vnu.edu.vn
 
Chủ tịch:
 
PGS.TS Trần Kim Đỉnh 
  
ĐT (04) 37547197 - Email: dinhtk@vnu.edu.vn
Các Phó chủ tịch:
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
  
PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân
  
Ông Nguyễn Đức Duyên 
 

1. Ban thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2007 – 2012: 
1
Đ/c Trần Kim Đỉnh
Chủ tịch
2
Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa
Phó chủ tịch
3
Đ/c Nguyễn Hữu Nhân
Phó chủ tịch
4
Đ/c Nguyễn Đức Duyên
Phó chủ tịch
5
Đ/c Lê Yên Dung
Ủy viên thường vụ
6
Đ/c Đào Kiến Quốc
Ủy viên thường vụ
7
Đ/c Nguyễn Thị Thảo
Ủy viên thường vụ
 
 
2. Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2007 – 2012:
STT
Họ và tên
Đơn vị công tác
1
Trịnh Thanh Ba
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển Đô thị đại học
2
Vũ Viết Bình
Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
3
Lê Yên Dung
Cơ quan ĐHQGHN
4
Nguyễn Đức Duyên
Trường Đại học Ngoại ngữ
5
Trần Kim Đỉnh
Trung tâm Bồi dưỡng Giảng viên lý luận Chính trị
6
Nguyễn Minh Đức
Trường Đại học Kinh tế
7
Trịnh Thị Thuý Giang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
8
Phan Thị Hà
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
9
Vũ Đức Hảo
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển Đô thị đại học
10
Nguyễn Thị Kim Hoa
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
11
Đặng Xuân Kháng
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
12
Nguyễn Bảo Lập
Trường Đại học Ngoại ngữ
13
Đinh Thị Tuyết Mai
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
14
Phạm Tuyết Mai
Trường Đại học Công nghệ
15
Trịnh Thị Hoa Mai
Trường Đại học Kinh tế
16
Nguyễn Hữu Nhân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
17
Trần Văn Phong
Trường Đại học Giáo dục
18
Đào Kiến Quốc
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin
19
Võ Thanh Quỳnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
20
Đoàn Thị Thái
Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
21
Phạm Kim Thanh
Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
22
Nguyễn Thị Thảo (Vân)
Cơ quan ĐHQGHN
23
Nguyễn Xuân Thiên
Trường Đại học Kinh tế
24
Hoàng Văn Vân
Khoa Sau đại học
 
3. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2007 - 2012:
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
Nguyễn Bảo Lập
Chủ nhiệm
2
Nguyễn Minh Đức
Ủy viên
3
Võ Thanh Quỳnh
Ủy viên
4
Đoàn Thị Thái
Ủy viên
5
Phạm Kim Thanh
Ủy viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: