Luận án tiến sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Luận án tiến sĩ  >  
Danh mục các ngành/chuyên ngành đào tạo được cấp bằng thạc sĩ

DANH MỤC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

 ĐƯỢC CẤP BẰNG THẠC SĨ

 

Stt

Ngành/chuyên ngành khoa học

Tên tiếng Anh

Ghi chú

01

Toán học

Mathematics

 

02

Cơ học

Mechanics

 

03

Vật lí

Physics

 

04

Hoá học

Chemistry

 

05

Công nghệ hóa học

Chemical Engineering

 

06

Sinh học

Biology

 

07

Địa lí

Geography

 

08

Địa chất

Geology

 

09

Địa chính

Land Administration

 

10

Hải dương học

Oceanography

 

11

Khí tượng học

Meteorology 

 

12

Thuỷ văn học

Hydrology

 

13

Khoa học môi trường

Environmental Sciences

 

14

Thổ nhưỡng học

Soil Sciences

 

15

Khoa học vật liệu

Materials Science

 

16

Văn học

Literature

 

17

Ngôn ngữ học

Linguistics 

 

18

Lịch sử

History

 

19

Triết học

Philosophy

 

20

Xã hội học

Sociology

 

21

Báo chí

Journalism

 

22

Tâm lí học

Psychology

 

23

Lưu trữ và Quản trị văn phòng

Archival Science and Office Management

 

24

Quản lý khoa học và công nghệ

Science and Technology Management

Chuyên ngành

25

Đông phương học

Oriental Studies

 

26

Quốc tế học

International Studies

 

27

Du lịch

Tourism

 

28

Thông tin - Thư viện

Library and Information Science

 

29

Hán Nôm

Sino - Nom

 

30

Chính sách khoa học và công nghệ

Science and Technology Policy

Chuyên ngành

31

Tiếng Anh

English

 

32

Tiếng Nga

Russian

 

33

Tiếng Pháp

French

 

34

Tiếng Trung Quốc

Chinese

 

35

Công nghệ thông tin

Information Technology

 

36

Công nghệ điện tử - viễn thông

Electronics-Telecommunication Technology

 

37

Vật liệu và linh kiện nanô

Nanomaterials and Nanodevices

Chuyên ngành

38

Luật học

Law

 

39

Kinh tế chính trị

Politicoeconomics

 

40

Kinh tế đối ngoại

International Economics

 

41

Chính trị học

Politics Science

 

42

Quản trị kinh doanh

Business Administration

 

43

Quản lí giáo dục

Education Management

 

44

Sư phạm Toán

Mathematics Teacher Education

 

45

Sư phạm Vật lí

Physics Teacher Education

 

46

Sư phạm Hóa học

Chemistry Teacher Education

 

47

Sư phạm Sinh học

Biology Teacher Education

 

48

Việt Nam học

Vietnamese Studies

Chuyên ngành

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :