Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2011

>>> Giải thưởng các năm: 2006-2010; 2011; 2012; 2013

 

TT
Tên công trình/cụm công trình
Tác giả/đơn vị
Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu năm 2011
1
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và tập thể tác giả, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
2
PGS.TS. Hoàng Khắc Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.
3
GS.TS. Trần Thị Minh Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.
4
Tập thể tác giả: TS. Lenny H.E Winkel, TS. Phạm Thị Kim Trang, ThS. Vi Mai Lan, Caroline Stengel, TS. Manouchehr Amini, TS. Nguyễn Thị Hạ, GS.TS. Phạm Hùng Việt, TS. Michael Berg, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

 

 VNU Media - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :