TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG
Trường Quốc tế, ĐHQGHN tuyển dụng nhiều giảng viên
Trường Quốc tế, ĐHQGHN mong muốn thu hút, tuyển dụng và hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trình độ tiến sĩ (trở lên) ở trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của Nhà trường.

Thực hiện Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2025, tầm nhìn năm 2035, Trường Quốc tế thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ do ĐHQGHN giao nhằm thu hút các cán bộ khoa học có trình độ cao để trở thành 1 "hub" quốc tế trong ĐHQGHN. Trường Quốc tế mong muốn thu hút, tuyển dụng và hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trình độ tiến sĩ (trở lên) ở trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của Nhà trường, nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

Giảng viên là tiến sĩ có chuyên môn liên quan đến các ngành/chuyên ngành, lĩnh vực:

Stt

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan

1

Khoa Kinh tế và Quản lý

1.1

Giảng viên ngành Kế toán

- Kiểm toán

02

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán; Kế toán hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

1.2

Giảng viên ngành

Tài chính

- ngân hàng

02

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Bảo hiểm hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

1.3

Giảng viên ngành

Kinh doanh Quốc tế

02

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Luật kinh tế; Luật quốc tế hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

2

Khoa Các khoa học ứng dụng

2.1

Giảng viên ngành

Hệ thống

thông tin quản lý

02

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Hệ thống thông tin; Quản lý hệ thống thông tin; Hệ thống thông tin quản lý; Máy tính; Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

2.2

Giảng viên ngành phân tích dữ liệu

kinh doanh

02

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; Toán tin; Toán ứng dụng hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

2.3

Giảng viên ngành Tin học

và Kỹ thuật máy tính

02

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện tử hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

2.4

Giảng viên ngành

Công nghệ

tài chính và kinh doanh số

03

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Toán ứng dụng hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

2.5

Giảng viên ngành

Công nghệ thông tin

ứng dụng

02

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnhvực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

2.6

Giảng viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

03

- Có học vị tiến sĩ ngành/chuyên ngành Quản lý công nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; hoặc các lĩnh vực/ngành/chuyên ngành liên quan phù hợp.

2. Tiêu chí tuyển dụng:

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, ứng viên cần đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh để làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi khoa học.

- Trung thực, đam mê công việc, có động lực giảng dạy, nghiên cứu, có mong muốn tạo giá trị.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn khác đối với giảng viên đại học theo quy định.

- Khuyến khích ứng viên có trình độ là giáo sư, phó giáo sư có chuyên môn liên quan đến các ngành, lĩnh vực thuộc vị trí tuyển dụng và những ứng viên đã học tập, công tác ở nước ngoài.

3. Chế độ công tác:

3.1. Môi trường làm việc:

- Tham gia cộng đồng làm việc, hợp tác đào tạo, nghiên cứu, phát triển quan hệ với các nhà khoa học trong ĐHQGHN cùng các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước.

- Tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường Quốc tế.

- Tham gia công tác lãnh đạo, quản lý tại Trường và hưởng các chế độ, chính sách, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của ĐHQGHN và Trường Quốc tế.

- Làm việc trong môi trường “Liên hợp quốc thu nhỏ” (100% giảng viên hiện tại đã từng làm việc, tốt nghiệp ở nước ngoài), khuyến khích phát triển cá nhân, thúc đẩy sáng tạo, coi trọng tạo giá trị, không hành chính hóa, nói tiếng Anh (các chương trình đào tạo của Trường Quốc tế sử dụng toàn bộ tiếng Anh).

3.2. Chế độ làm việc:

- Thực hiện chế độ hợp đồng linh hoạt như hợp đồng lao động đối với tuyển dụng; tiếp nhận chuyển công tác và kí hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

- Thực hiện chế độ làm việc và hưởng các chế độ vượt định mức giờ giảng, số giờ NCKH theo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của ĐHQGHN và quy định của Trường Quốc tế.

- Được đăng kí chuyên sâu giảng dạy hoặc chuyên sâu nghiên cứu để tạo các kết quả giá trị, đặc sắc theo đặt hàng của Trường và chương trình công tác của cá nhân.

3.3. Chế độ tài chính:

- Mức lương và thu nhập bình quân tháng từ 30 triệu đồng/tháng (có thể cao hơn theo đánh giá kết quả công tác hằng năm).

- Được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ (dành cho các nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi) giai đoạn 2022-2025 của ĐHQGHN.

- Hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước và các phúc lợi, chính sách thưởng, đãi ngộ theo quy định của Trường Quốc tế.

3.4. Các hình thức hỗ trợ khác:

- Được hưởng các chế độ chung trong cộng đồng của ĐHQGHN như: chế độ thu hút các nhà khoa học xuất sắc; chế độ cho thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc, đặc biệt được hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe (CSSK) dành cho đội ngũ Giáo sư (GS) và các nhà khoa học xuất sắc đang làm việc tại ĐHQGHN[1].

- Được thành lập nhóm nghiên cứu và xây dựng cộng đồng nghiên cứu trong và ngoài Trường Quốc tế; phối hợp với các nhà khoa học ở nước ngoài công bố, triển khai các dự án chung.

- Được đăng ký đề tài cấp cơ sở không hạn chế số lượng, thời gian, có thể đăng ký bất kỳ lúc nào trong năm học; được đăng kí và hỗ trợ để chủ trì các đề tài các cấp.

- Hưởng cơ chế hỗ trợ công bố, hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo uy tín của ngành, lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài nước.

- Được hỗ trợ đăng kí sáng chế, xuất bản sách, giáo trình.

4. Hồ sơ dự tuyển: Đơn đăng ký dự tuyển nêu rõ lý do và nguyện vọng làm giảng viên tại Trường Quốc tế; Lý lịch thể hiện quá trình học tập, kinh nghiệm, năng lực công tác; Lý lịch khoa học; Bản scan văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm bậc đại học và sau đại học.

5. Hình thức nộp hồ sơ và xét tuyển:

- Truy cập webiste Trường Quốc tế tại địa chỉ https://www.is.vnu.edu.vn, mục Tuyển dụng và làm theo hướng dẫn; hoặc truy cập địa chỉ tuyendung.vnuis.edu.vn/giangvien/ để nhập thông tin và gửi hồ sơ (bản scan) hoặc gửi hồ sơ (bản scan) qua địa chỉ email tuyendung@vnuis.edu.vn

- Trường Quốc tế tiến hành sơ tuyển trên cơ sở hồ sơ điện tử của ứng viên. Ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham dự phỏng vấn, đánh giá năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng sư phạm.

- Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính; điện thoại: 024.35575994 máy lẻ: 42 hoặc 0243.5577899; website: https://www.is.vnu.edu.vn.

 [1] Nhà khoa học được xếp hạng cao trên thế giới (trong TOP 100.000 nhà khoa học);

- Nhà khoa học có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín thuộc TOP 5% của ngành, lĩnh vực;

- Nhà khoa học có tối thiểu 06 công trình được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục WoS và Scopus (trong đó phải là tác giả chính của ít nhất 01 công trình);

- Nhà khoa học có bằng độc quyền sáng chế, độc quyền giải pháp hữu ích hoặc bằng độc quyền sở hữu công nghiệp khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc quốc tế cấp.

 Trường Quốc tế - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :