Liên hệ
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Tra cứu nhanh A-Z
Tra cứu nhanh về ĐHQGHN

A, B, C, D, E, F, G, H, I , K, L ,M , N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

  

TT

Tên đơn vị thành viên, trực thuộc (chi tiết theo tên A, B, C)

1.

Ban Quản lý các Dự án

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Phát triển và quản lý dự án

2.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

3.

Cơ quan ĐHQGHN

Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên

Ban Đào tạo

Ban Kế hoạch - Tài chính

Ban Khoa học - Công nghệ

Ban Hợp tác và Phát triển

Ban Thanh tra và Pháp chế

Ban Tổ chức Cán bộ

Ban Xây dựng

Văn phòng ĐHQGHN (Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Hành chính, Phòng Thư ký tổng hợp, Phòng Thông tin và Quản trị thương hiệu, Đội xe)

Văn phòng Công đoàn

Văn phòng Đảng ủy

Văn phòng Đoàn thanh niên

4.

CLB Nhà khoa học ĐHQGHN

5.

Khoa Luật

5.1

Các phòng ban chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác phát triển

5.2

Các bộ phận thuộc Khoa

Ban Thanh tra Khoa

Bộ phận Công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ phận Thư viện, học liệu và xuất bản

5.3

Các bộ môn

Bộ môn Hành chính - Hiến pháp

Bộ môn Luật Dân sự

Bộ môn Luật Kinh doanh 

Bộ môn Luật Quốc tế

Bộ môn Lý luận - Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Bộ môn Tư pháp hình sự

5.4

Các Trung tâm

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ pháp lý

Trung tâm Nghiên cứu Luật biển và Hàng hải quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu Luật so sánh

Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền công dân

Trung tâm Nghiên cứu Luật hình sự - Tội phạm học

6.

Khoa Quản trị Kinh doanh

6.1

Các phòng ban chức năng

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Đào tạo

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Hành chính Quản trị

Trung tâm Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp (HCC)

Phòng Nghiên cứu và Hợp tác phát triển

6.2

Các bộ môn

Bộ môn Quản trị An ninh phi truyền thống

Bộ môn Quản trị Chiến lược và Kế hoạch

Bộ môn Quản trị Công nghệ và Sáng tạo

Bộ môn Quản trị Nhân lực và Nhân tài

Bộ môn Quản trị Thông tin và Tri thức

Bộ môn Marketing và Thương hiệu

Bộ môn Văn hóa và Lãnh đạo

Bộ môn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán

7.

Khoa Quốc tế

7.1

Các bộ phận, phòng ban chức năng

Bộ phận Đảm bảo chất lượng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Bộ phận Thư viện

Bộ phận Thanh pháp chế

Bộ Kỹ thuật

Bộ phận TCCB

Bộ phận Kế hoạch Tài chính

Bộ phận phục vụ

Phòng Hợp tác và Truyền thông

Bộ phận đối ngoại

Bộ phận tuyển sinh

Bộ phận truyền thông

Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Bộ phận Đào tạo Đại học

Bộ phận Đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu khoa học

Bộ phận Công tác Học sinh sinh viên

Bộ phận đào tạo ngắn hạn

7.2

Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Bộ môn Khoa học Xã hội - Nhân văn và Kinh tế

Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề toàn cầu hóa

8.

Khoa Các Khoa học liên ngành

Phòng Đào tạo Quốc tế

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Quản lý đào tạo và khoa học

Trung tâm Bồi dưỡng Nguồn đào tạo tiến sĩ

9.

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

Phòng Biên tập

Phòng Hành chính – Tổ chức

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Kỹ thuật xuất bản

Phòng Quản lý xuất bản

Trung tâm Dịch vụ In ấn

Trung tâm Hợp tác Quốc tế và xuất bản ngoại văn

Trung tâm Kinh doanh xuất bản và phát hành sách

10.

Quỹ phát triển ĐHQGHN

11.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 

Phòng Biên tập

Chuyên san Các Khoa học trái đất và môi trường

Chuyên san Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chuyên san Nghiên cứu giáo dục

Chuyên san Khoa học sự sống

Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Chuyên san Hóa học

 Chuyên san Kinh tế - Luật

 Chuyên san Luật học

 Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài

 Chuyên san Toán - Lý

 Chuyên san Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nanô

 Bản tin ĐHQGHN

 Website tiếng Anh của ĐHQGHN

12.

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực

13.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh

13.1

Các Khoa trực thuộc

Khoa Chính trị

Khoa Quân sự

13.2

Các phòng ban chức năng

Ban Thanh tra

Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Hậu cần,Tài chính, Kỹ thuật

14.

Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao

Phòng Đào tạo

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Thể thao

Bộ môn Lý luận và Các môn Thể thao cá nhân

Bộ môn Các môn Thể thao tập thể

15.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Ban Quản lý Ký túc xá Mễ Trì

Ban Quản lý Ký túc xá Ngoại ngữ

Phòng Quản trị

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tổ chức - Hành chính và Công tác sinh viên

16.

Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Đào tạo - Tư vấn

Phòng Hợp tác doanh nghiệp và nghiên cứu phát triển

17.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

Ban Giám đốc

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Đánh giá chất lượng giáo dục đại học

Phòng Đánh giá chất lượng Trung cấp chuyên nghiệp

Phòng Hợp tác - Phát triển

18.

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Quản lý và Phát triển đô thị

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo

Phòng Bảo vệ

19.

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Phòng Bảo tồn và Phát triển bền vững

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn

Phòng Nghiên cứu miền núi và nông thôn

Phòng Nghiên cứu môi trường và đánh giá tác động môi trường

Phòng Nghiên cứu và phục hồi Đất ngập nước

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo

Phòng Viễn thám – GIS và nghiên cứu biến đổi toàn cầu

20.

Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

- Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc

- Trung tâm thực nghiệp sinh thái Ba Vì

21.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Ban Thanh tra

Phòng Bổ sung - Trao đổi

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Phân loại - Biên muc

Phòng Phát triển tài nguyên số

Phòng Phục vụ bạn đọc chung

Phòng Phục vụ bạn đọc Mễ Trì

Phòng Phục vụ bạn đọc Ngoại ngữ

Phòng Phục vụ bạn đọc Thượng Đình

Phòng Thông tin – Nghiệp vụ

22.

Trường Đại học Công nghệ

22.1

Khoa/Bộ môn

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện tử Viễn thông

Khoa Vật lý Kỹ thuật & Công nghệ Nanô

Khoa Cơ học Kỹ thuật & Tự động hóa

Khoa Công nghệ nông nghiệp

Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ

Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông

22.2

Các phòng ban chức năng

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Đào tạo

Phòng Hành chính - Quản trị

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Thanh tra & Pháp chế

22.3

Viện, Trung tâm, Phòng Thí nghiệm

Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Trung tâm Máy tính

Trung tâm Nghiên cứu Điện tử-Viễn thông

Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường.

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ micro và nano 

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (Phòng Thí nghiệm SIS)

23.

Trường Đại học Giáo dục

23.1

Khoa/Bộ môn

Khoa các Khoa học Giáo dục

Khoa Quản lý giáo dục

Khoa Sư phạm

Bộ môn Đo lường và Đánh giá

23.2

Các phòng ban chức năng

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

5. Phòng Khoa học - Quan hệ Quốc tế

6. Phòng Tổ chức - Cán bộ

23.3

Các Trung tâm trực thuộc

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Trung tâm Hợp tác và Đào tạo,Bồi dưỡng

Trung tâm Nhân chủng học và Phát triển trí tuệ

Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Giáo dục

Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng Tâm lý

Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục 

24.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

24.1

Khoa/Bộ môn/Trường THPT

Khoa Địa chất

Khoa Địa lý

Khoa Hóa học

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

Khoa Môi trường

Khoa Sinh học

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Khoa Vật lý

Trường Trung học Phổ thông chuyên KHTN

24.2

Các Phòng ban chức năng

Ban quản lý các dự án xây dựng

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Phòng Đào tạo

Phòng Hành chính - Đối ngoại

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Khoa học - Công nghệ

Phòng Quản trị - Bảo vệ

Phòng Sau đại học

Phòng Tổ chức Cán bộ

 Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

24.3

Các Trung tâm, Phòng thí nghiệm trực thuộc

Phòng thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein.

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững

Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao

Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

Trung tâm Động lực học Thủy Khí Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Biển, Đảo

Trung tâm Nano và Năng lượng

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng khoa học phân tích

24.4

Đơn vị dịch vụ

Công ty TNHH Khoa học tự nhiên

25.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

25.1

Khoa/Bộ môn

1. Khoa Báo chí và Truyền thông

2. Khoa Du lịch học

3. Khoa Đông phương học

4. Khoa Khoa học Quản lý

5. Khoa Khoa học Chính trị

6. Khoa Lịch sử

7. Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

8. Khoa Ngôn ngữ học

9. Khoa Quốc tế học

10. Khoa Tâm lý học

11. Khoa Thông tin - Thư viện

12. Khoa Triết học

13. Khoa Văn học

14. Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

15. Khoa Xã hội học

16. Bộ môn Nhân học

25.2

Các Phòng ban chức năng

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo Sau đại học

Phòng Đối ngoại và Hợp tác Đào tạo quốc tế

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Thanh tra và Pháp chế

Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo

25.3

Các Viện/Trung tâm trực thuộc

Viện Chính sách và Quản lý

Bảo tàng Nhân học

Trung tâm Giáo dục Đài Loan

Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội

Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn tâm lý

Trung tâm Liên kết Đào tạo Tiến sĩ Quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương và các vấn đề quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Dân số, Môi trường và các vấn đề xã hội

Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Nghệ thuật

Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển các Dân tộc thiểu số - miền núi và lưu vực sông Hồng

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

Trung tâm Ngoại ngữ và xúc tiến trao đổi giáo dục quốc tế

25.4

Đơn vị dịch vụ

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khoa học và Du lịch

26.

Trường Đại học Kinh tế

26.1

Khoa/Bộ môn

Khoa Kế toán – Kiểm toán

Khoa Kinh tế Chính trị

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Khoa Kinh tế Phát triển

Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Tài chính Ngân hàng

26.2

Các phòng ban chức năng

Phòng Đào tạo

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

Phòng Tổ chức Nhân sự

Phòng Thanh tra và Pháp chế

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

Bộ phận Truyền thông

26.3

Viện/Trung tâm

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trung tâm Hệ thống thông tin và quản lý

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

27.

Trường Đại học Ngoại ngữ

27.1

Khoa/Bộ môn/Trường THPT

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Khoa Sau đại học

Khoa Sư phạm tiếng Anh

Khoa Tại chức

Khoa Tiếng Anh

Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ

27.2

Các phòng ban chức năng

Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên

Phòng Đào tạo

Phòng Hành chính –Tổng hợp

Phòng Hợp tác Quốc tế

Phòng Khoa học – Công nghệ

Phòng Quản trị

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Thanh tra và Pháp chế

27.3

Các trung tâm

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Trung tâm Giáo dục quốc tế

Trung tâm Khảo thí

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng

Trung tâm Ngôn ngữ và Quốc tế học

28.

Trường Đại học Việt Nhật

Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật

29.

Trường Đại học Y - Dược

29.1

Các phòng chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên

29.2

Các bộ môn thuộc khoa

Bộ môn Y Dược học cơ sở

Bộ môn Y Dược cộng đồng và Y học dự phòng

Bộ môn Nội

Bộ môn Ngoại

Bộ môn Sản phụ khoa

Bộ môn Nhi

Bộ môn Liên chuyênkhoa

Bộ môn Mắt và Tai Mũi Họng

Bộ môn Răng Hàm Mặt

Bộ môn Kỹ thuật Y học

Bộ môn Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

Bộ môn Bào chế và Công nghệ Dược phẩm

Bộ môn Dược lý và Dược lâm sang

Bộ môn Dược liệu và Dược học cổ truyền

Bộ môn Hoá dược và Kiểm nghiệm thuốc

29.3

Trung tâm thuộc Khoa

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

30.

Viện Công nghệ Thông tin

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo

Phòng Nghiên cứu xử lý nội dung số

Phòng Nghiên cứu Tính toán hiệu năng cao

Phòng Nghiên cứu Hệ thống thông tin

Trung tâm Phát triển và Chuyển giao công nghệ

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin

31.

Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển

Phòng Nghiên cứu và quản lý đảm bảo chất lượng

Phòng Nghiên cứu quản trị đại học và đánh giá chất lượng

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

32.

Viện Quốc tế Pháp ngữ

Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển

Phòng Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống phức tạp (MSI)

Phòng Nghiên cứu Điện tử, Truyền thông và Kỹ thuật máy tính (ECCE)

Trung tâm Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng

Trung tâm dịch vụ và tư vấn khoa học công nghệ

33.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

33.1

Các phòng ban chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Phòng Quản lý Đào tạo và Thông tin - Tư liệu

33.2

Các phòng chuyên môn

Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật

Phòng Công nghệ Enzyme và Protein

Phòng Sinh thái Vi sinh vật

Phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao

Phòng Nghiên cứu nấm và các chất có hoạt tính sinh học

Phòng Nghiên cứu Sinh học tảo

Phòng Công nghệ Lên men và Phát triển Sinh phẩm

34.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Phòng Hành chính – Tổ chức – Đối ngoại

Phòng Nghiên cứu khu vực học

Phòng Nghiên cứu khoa học và phát triển

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô

Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Thiết bị kỹ thuật

 


 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :