Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Danh sách Hội thảo quốc tế dự kiến trong năm 2022 của ĐHQGHN

STT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Năng lượng, cơ sở hạ tầng và môi trường

13/01

Trường Đại học Công nghệ

 2

Hội thảo "Các hợp chất Humic-Sản phẩm chuyển dịch nông nghiệp hữu cơ cho phát triển bền vững"

13/01

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khóa học "Chống buôn bán động vật hoang dã trái phép"

13-25/01

Khoa Luật

Hội thảo "Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á"

14/01

Trường Đại học Ngoại ngữ

Hội thảo "Máy tính tập lệnh thu gọn thế hệ 5-Việt Nam 2022" (RISC-V)

15/01

Viện Công nghệ Thông tin

Hội thảo "Đổi mới khoa học trái đất, kinh tế tuần hoàn và tính bền vững"

11-12/02

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hội thảo "Tham vấn khung báo cáo bụi PM2.5 và tác động sức khỏe tại Việt Nam năm 2021"

10/3

Trường Đại học Công nghệ

Tọa đàm công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam "Việt Nam-Một xã hội số"

16/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hội thảo " Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh COVID-19"

21/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10 

Tọa đàm "Nữ nhà khoa học và kỹ sư tương lai: Nữ tri thưc trẻ hoạt động trong lĩnh vực KHKT"

21/4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 11

Tọa đàm "Quan điểm chính sách VEPR: Hỗ trợ và phục hồi kinh tế Việt nam trong điều kiện bình thường mới"

27/4

Trường Đại học Kinh tế

 12

Hội nghị Analytica Việt Nam 2021

05/12/2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 13

Tọa đàm "Mindset in Law 2-Hướng dẫn xây dựng kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên luật"

13/5

Khoa Luật

14 

Hội thảo Công bố báo cáo thường niên Kinh tế VN 2022

20/5

Trường Đại học Kinh tế

 15

Hội thảo quốc tế “Hợp tác giáo dục Việt Nam - châu Phi”

02/6

Viện Quốc tế Pháp ngữ

 16

Hội thảo "Quyền thân nhân và những vấn đề đặt ra đối với các quy định của Phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015"

23-25/6

Khoa Luật

 17

Hội thảo "Giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản"

25/6

Viện Quốc tế Pháp ngữ

 18

Hội thảo "Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về quản lý đất đai bền vững và công nghệ thông tin địa không gian năm 2022"

29/6

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 19

Hội thảo lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn

07/01/2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

20 

Hội thảo "Đảm bảo anh ninh sinh kế trong và sau đại dịch COVID-19"

13-16/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 21

Tọa đàm "Bền vững, hoạt động công và phúc lợi cá nhân"

18-19/7

Trường Đại học Kinh tế

 22

Tọa đàm "Giáo dục không biên giới - Những thách thức toàn cầu"

21/7

Trường Đại học Giáo dục

 23

Tọa đàm quốc tế "Hòa nhập kinh tế xã hội của lao động di cư từ nông thôn vào Hà Nội"

22-23/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

24 

Tọa đàm "Xây đắp từ quá khứ để hướng tới tương lai"

28/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

25 

Hội thảo tham vấn khung báo cáo "Bụi PM2.5 và tác động đến sức khỏe tại Việt Nam năm 2021"

28/7

Trường Đại học Công nghệ

 26

Hội thảo "Nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam - Triển vọng hợp tác và chia sẻ"

28/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 27

Tọa đàm "Sốc dầu lửa: Tác động và các chiến lược giảm thiểu rủi ro - Hàm ý chính sách cho Việt Nam"

11/8

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 28

Hội thảo quốc tế “Công nghiệp sáng tạo: Quá khứ, hiện tại và tương lai”

11/8

Viện Quốc tế Pháp ngữ

29 

Hội thảo "Tiếp cận cảnh quan Việt Nam trong bối cảnh xuyên văn hóa"

25/8

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

30 

Hội thảo "Công nghệ thiết kế vi mạch"

21-23/9

Viện Công nghệ Thông tin

31 

Hội thảo quốc tế Hán ngữ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 "Triết lý, phương pháp và đường hướng dạy học Hán ngữ quốc tế trong thời kỳ mới"

15-16/10

Trường Đại học Ngoại ngữ

 32

Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ IV-2022, chủ đề “Kinh tế tuần hoàn và cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ”

25/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

 33

Hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực của các nước phương Nam”

26/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

 34

Diễn đàn Hà Nội lần thứ 2 về khoa học giáo dục và sư phạm

10/11

Trường Đại học Giáo dục

 35

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Khoa học vật liệu tiên tiến

21-23/11

Trường Đại học Công nghệ

 36

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 "Ứng dụng CNTT trong Nông nghiệp khu vực châu Á-TBD"

24-26/11

Trường Đại học Công nghệ

  

 Ban HT&PT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :