Trong nước
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Học bổng  >   Trong nước
Học bổng của Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức

Tên học bổng
Học bổng Minh Đức
Giới thiệu chung
- Học bổng này do Hội Sự nghiệp từ thiện Minh Đức tài trợ.
- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2009-2010.
Đối tượng/Tiêu chuẩn
- Là sinh viên đại học đang học năm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba hệ chính quy.
- Kết quả học tập học kỳ I của năm học gần nhất: đạt từ khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.
Ghi chú: đối với sinh viên bản thân bị tàn tật, mất sức lao động chỉ yêu cầu học lực đạt trung bình trở lên, rèn luyện loại tốt trở lên (không yêu cầu chứng minh hoàn cảnh kinh tế).
Giá trị/Số lượng
- 1.500.000 đồng/suất
- 20 - 30 suất
Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)
Tháng 10 hàng năm
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)
Tháng 11 hàng năm
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
- Bảng điểm học kỳ I năm học gần nhất, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Hồ sơ xin cấp học bổng (theo mẫu);
- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);
- Các giấy tờ liên quan khác (hộ nghèo, đối tượng ưu tiên...);
Thông tin liên quan

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :