Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Vật lý nhiệt

Mó số: 60 44 09

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4179 /SĐH, ngày…06 tháng…11…năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Bổ sung và nâng cao một số kiến thức cơ bản ở bậc đại học.Tăng cường kiến thức chuyên ngành và liên ngành, nắm chắc hơn về lý thuyết và có trình độ cao về thực hành. Biết liên hệ lý thuyết với thực tiễn.

2. Về kỹ năng:

Có kỹ năng sử dụng một số thiết bị nghiên cứu khoa học- đặc biệt là các thiết bị đo đạc và làm việc ở những vùng nhiệt độ thấp hoặc cao.

3. Về năng lực:

Có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và có khả năng phát hiện và vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

4. Về nghiên cứu:

Có khả năng tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý chất rắn,vật lý và kỹ thuật nhiệt độ thấp và cao. Có thể tham gia hướng dẫn sinh viênnghiên cứu Khoa học và có khả năng cộng tác hoặc độc lập giải quyết một vấn đề cụ thể trong nghiên cứu Khoa học, trong một số lĩnh vực như Vật lí Nhiệt độ thấp, Vật lí chất rắn và khoa học vật liệu. 

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Vật lớ.

+ Tiếng Anh: Master in Phisics.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Giải tích cho vật lí.

+  Môn cơ sở: Cơ sở cơ học lượng tử.

+ Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 58 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

37 tín chỉ

- Bắt buộc:

27 tín chỉ

- Lựa chọn:

10 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

10 tín chỉ

 

Chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :