Quy mô
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 1
Quy mô đào tạo

Đảm bảo qui mô, cơ cấu hợp lý đối với các bậc học, loại hình đào tạo: giữ ổn định qui mô đào tạo đại học chính qui các ngành hiện có, giảm qui mô đào tạo các ngành có nhu cầu xã hội thấp và đào tạo không chính qui tối thiểu 10%. Trên cơ sở đảm bảo chất lượng và tỉ lệ sinh viên chính quy/giảng viên là 15,5 tăng qui mô đào tạo đại học chính qui những ngành mới, độc đáo, có tính liên ngành cao và có nhu cầu xã hội; tăng tỉ lệ qui mô đào tạo sau đại học tối thiểu đạt 26% tổng quy mô đào tạo chính quy; sinh viên quốc tế chiếm tối thiểu 3% tổng qui mô đào tạo.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: