Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Hình ảnh tại tiểu ban Vật lý chất rắn, Vật lý ứng dụng, Khoa học trái đất và không gian (Session B)
Tiểu ban Vật lý chất rắn, Vật lý ứng dụng, Khoa học trái đất và không gian do GS Yasuo Nozue - ĐH OSAKA và GS. Nguyễn Châu - ĐHQGHN làm đồng chủ tịch.

 

 

 

 

 Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :