Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Phan Quý Bích

Năm sinh: 1946 tại Sóc Sơn, Hà Nội

Học hàm, học vị: GVC, Thạc sỹ

Công tác tại Khoa: từ 1976

I. Quá trình đào tạo

Đại học: Tốt nghiệp Đại học 1975

DEA (Nghiên cứu chuyên sâu tại Paris VII).

II. Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Từ điển Văn học (đồng tác giả) 2 tập. NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1983 - 1984.
 2. Lịch sử văn học Pháp trung cổ và thế kỷ XVI (chủ biên). NXB Thế giới, Hà Nội, 1993.
 3. Créations littéraires de Dong Kinh Nghia Thuc (Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục), dịch sang tiếng Pháp (đồng dịch giả). NXB Văn hoá, Hà Nội, 1997.
 4. Lịch sử văn học Pháp trung cổ và thế kỷ XVI, Tuyển tác phẩm (chủ biên). NXB Thế giới, Hà Nội, 1999.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Có nên dịch thơ nước ngoài ra thơ lục bát? // Văn học nước ngoài, số 6/1997.
 2. Độ chênh về ngôn ngữ, văn hoá và truyền thống văn học ở một đoạn văn dịch // Văn học nước ngoài, số 4/1998. (In lại trong Những chân trời văn chương, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 1999).
 3. Nhìn lại việc nghiên cứu những ảnh hưởng của văn học Pháp đối với văn học Việt Nam // Tạp chí Văn học, số 6/1998.
 4. Về tính lịch sử của cuộc tiếp xúc văn chương Pháp – Việt // Tạp chí Văn học, số 6/1999.
 5. Với Đỗ Đức Hiểu, chân lí không trừu tượng // Tạp chí Văn học, số 4/2003.
 6. Về tính chất phi ngã của thơ cổ // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 7/2005.
 7. Lí thuyết phương Tây và chúng ta // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 8/2005.
 8. Ngôn ngữ học và nghiên cứu văn học // Tạp chí Ngôn ngữ, số 7/2005.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   |