Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.PGS.TS Nguyễn Ngọc Long, Phó hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Long

Ngày sinh: 16/3/1943

Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây

Địa chỉ hiện tại: Nhà số 11, đường Trung Yên 3, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: ngocnglong@gmail.com

Điện thoại: 0913 038 005

Chức vụ công tác: Phó hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, Giám đốc Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Ngày vào biên chế: 1/1/1968

Thâm niên công tác: 40 năm (1966-2006)

Được nhận học vị tiến sĩ, được phong học hàm Phó giáo sư

I. Quá trình học tập/công tác:

 • 1961-1965: Học tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1969-1972: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Lêningrat (nay là Đại học Tổng hợp Saint-Petersburg).

Đã trải qua các công tác Chính quyền như sau:

 • 1973-1978: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý, Trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên.
 • 1979-1981: Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý, Trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên.
 • 1982-1994: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý đại cương, Trường ĐHTHHN.
 • 1991-1994: Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường ĐHTHHN.
 • 1995-1998: Chủ nhiệm Khoa Vật lý, kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý đại cương, Trường ĐHTHHN (nay là Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN).
 • 1998-2003: Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.
 • 2003-5/2005: Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN.
 • 6/2005 đến nay: Giám đốc Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN.

Đã trải qua các công tác Đảng như sau:

 • 1994-1996: Chi uỷ viên chi bộ 1 Khoa Vật lý, Đảng uỷ viên Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.
 • 1996-1998: Đảng uỷ viên Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.
 • 1999-2005: Uỷ viên thường vụ, Phó bí thư Đảng uỷ Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Đã tham gia các công tác Hội chuyên môn như sau:

2000 đến nay: Uỷ viên Thường vụ Ban Chấp hành, hiện tại là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Đo lường Việt Nam; Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Communications in Physics. Phó Chủ tịch Hội Quang học Quang phổ Việt nam.

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Vật lý đại cương (Cơ, Nhiệt, Điện, Quang); Vật lý chất rắn đại cương; Quang điện tử (cho cao học); Vật lý phổ thông (cho khối chuyên Lý).

- Hướng nghiên cứu khoa học: Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của màng mỏng trên cơ sở các vật liệu bán dẫn, vật liệu quang điện tử; Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu bán dẫn cấu trúc nanô (dây nano, thanh nano, băng nano, ...)

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Phổ vạch cặp donor - acceptor trong tinh thể SiC pha tạp nhôm, Optika i Spectroskopia, T. 29, No. 4, trang 727 - 731 (tiếng Nga). Nguyễn Ngọc Long, D.C. Nedzvetski, N.K. Prokofeva, M.B. Reifman, 1970.
 2. Tái hợp giữa các tạp chất và chuyển dời vùng - tạp chất trong tinh thể SiC pha tạp nhôm, Optika i Spectroskopia, T. 30, No. 2, trang 306 - 312 (tiếng Nga). Nguyễn Ngọc Long, D.C. Nedzvetski, N.K. Prokofeva, M.B. Reifman, 1971,
 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và cường độ kích thích lên bức xạ gần bờ hấp thụ tinh thể SiC pha tạp nhôm, Optika i Spectroskopia, T. 35, No. 6, trang 1111 - 1115 (tiếng Nga). Nguyễn Ngọc Long, D.C. Nedzvetski, 1973.
 4. Phổ huỳnh quang của các tinh thể CdS, Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội, T. 2, trang 41 - 45. Lê Khắc Bình, Lê Thanh Bình, Trần Đình Cường, Nguyễn Thục Hiền, Nguyễn Hưng, Nguyễn Ngọc Long, 1985,
 5. Một số tính chất của lớp chuyển tiếp dị thể n-CdS, p-Cu2S chế tạo trên cơ sở màng mỏng đa tinh thể. Vũ Xuân Xiển, Lê Khắc Bình, Nguyễn Ngọc Long. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Quân sự, T. 7, trang 39 – 41. 1985
 6. Xây dựng hệ đo các phổ biến điệu của phổ quang học. Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Tiến Sơn. Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội, T. 1, trang 13 – 18. 1986.
 7. Cơ chế bức xạ của dải phổ huỳnh quang màu da cam trong đơn tinh thể CdS. Lê Thanh Bình, Nguyễn Hưng, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Thị Xuân Sinh. Tạp chí Vật lý, T. 11, No. 3, trang 30 – 34. 1986.
 8. The photoluminescence due to boron - oxygen complex in Silicon, Comm Nguyen Ngoc Long, A.J. Blaakmer, J.J. Van Ko Ten, C.A.J. Ammerlaan. in Phys. Vol. 2, No. 2, pp. 56 – 60. 1992.
 9. Deposition of ZnxCd1-xS films by spray pyrolysis, Comm. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long. in Phys. Vol.5, No. 4, pp. 10 – 15. 1995.
 10. Preparation and characterization of highly conductive and transparent SnO2 thin films. Le Thi Thanh Binh, Vo Hai Duong, Nguyen Ngoc Long. J. of Science VNU, Vol. 12, No. 3, pp. 58 – 62. 1996.
 11. Luminescent properties of ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long. Comm. in Phys. Vol.7, No. 1, pp. 1 – 8. 1997.
 12. Pair emission spectra in Cu - doped ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long. J. of Science VNU, Vol. 13, No. 1, pp. 18 – 24. 1997.
 13. Preparing ZnO films by the oxidation of the metallic Zn. Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Duy Phuong, Le Thi Thanh Binh, Le Van Vu, Nguyen Van Khai. Comm. in Phys., Vol. 11, No 2, pp. 123-128. 2001.
 14. Photoluminescence and Raman Spectra of ZnO thin films by Charged Liquid Cluster Beam Technique. Mikio Koyano, Phung Quoc Bao, Le Thi Thanh Binh, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Shin’ ichi Katayama. Phys. Stat. Sol. (a), Vol.193, No 1, pp. 125-131. 2001.
 15. Preparation of ZnO films by r.f. magnetron sputtering. Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Duy Phuong, Nguyen Si Hai. Comm. in Phys., Vol.12, No 2, pp. 104-110. 2002.
 16. Phổ quang học của các ion Cr 3+ trong spinel MgAl2O4 thiên nhiên Việt Nam. Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 34+35 năm 2002, trang 16-19. 2002.
 17. Preperation of transparent conducting ZnO: Al films on glass substrates by r.f. magnetron sputtering, Nguyen Duy Phuong, Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hong Viet, Journal of Science, VNU, Mathematics – Physics. Vol. XVIII, No 2, pp. 40- 45, 2002.
 18. The orgin of the near band edge luminescence in ZnO:In films. Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long. Journal of Science VNU, Mathematics – Physics, Vol. XIX, No 4, pp.13-182003.
 19. Nguyen Hanh, 2003, The influence of Eu3+ ion sites on the fluorescence spectra in SrAl2-xEuxO4. Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, , Journal of Science VNU, Mathematics – Physics, Vol. XIX, No 4, pp. 56-61.
 20. Transparent conducting ZnO:Al films deposited on polimer substrates by R.F. magnetron sputtering. Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Duy Phuong. Journal of Science VNU, Mathematics – Physics, Vol. XIX, No 4, 74-79. 2003.
 21. Preparation of PbS glass thin films by chemical bath depesition. Phung Quoc Bao, Khuc Quang Dat, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long,. Communications in Physics, 13, No. 3, pp. 171-176. 2003.
 22. Synthesis of ZnO whiskers by a simple thermal evaporation. Ngac An Bang, Nguyen Ngoc Long. VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, No3AP, pp. 5-7. 2004.
 23. Preparation and properties of SnO2 nanowire. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long. VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, No3AP, pp. 14 –16. 2004.
 24. Changing the shape of ZnO nanostructures by controlling Zn vapor release. Ta Dinh Canh, Tran Thi Quynh Hoa, Dao Quang Duy, Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Quang Hoa, Nguyen Ngoc Long. VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, N3AP, pp. 29-31. 2004.
 25. Self-catalytic fabrication of ZnO micro- and nano-tetrapods. Ngo Xuan Dai, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long. VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, N3AP, 2004, pp. 38-40. 2004.
 26. Studying the structure and some properties of r.f. magnetron sputtered ZnO:Al films. Ngo Thu Huong, Ta Dinh Canh, Nguyen Duy Phuong, Nguyen Ngoc Long. VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, N3AP, pp. 80-83. 2004.
 27. Optical properties of Co2+ in synthetic ZnAl2O4 spinels. Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Ngac An Bang, Nguyen Hanh. VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, N3AP, pp. 91-93. 2004.
 28. Band-edge photoluminescence in nanocrystalline ZnO:In films prepared by electrostatic spray deposition. Dam Hieu Chi, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long. Applied Surface Science, Vol. 252, No. 8, pp. 2770-2775. 2006.
 29. Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:
 30. Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS.Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt Nam lần thứ 4, trang 73 - 77. 1992.
 31. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội, 10 - 1993, trang 231 - 235. 1992.
 32. Effects of substrate temperature and annealing treatment on structural and luminescent properties of sprayed ZnxCd1-xS films. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of the 2nd International Workshop on Materials Science, Hanoi, 10 - 1995, pp. 569 - 572. 1995.
 33. Emitted light of erbium-doped float-zone silicon: A photoluminescence study. D.T. Xuan Thao, T. Gregorkiewicz, C.A.J. Ammerlaan, N.N. Long, L.K. Binh, F.P. Widdershoven, P. Christianen, J.C. Maan. Proceedings of the 2nd International Workshop on Materials Science, Hanoi, 10 - 1995, pp. 561 - 564. 1995
 34. Tính chất huỳnh quang của màng ZnxCd1-xS pha tạp Mn. Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc lần thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, 4 - 1996, trang 279 - 286. 1996.
 35. Biexciton trong đơn tinh thể CdS. Vũ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 2, Hải phòng 8 - 1997, trang 58 - 64. 1997.
 36. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn CdS chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hoá học. Vũ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà nội, 4 - 1998, trang 161 - 164. 1998.
 37. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy SiC. Vũ Sĩ Tuyên, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà nội, 4 - 1998, trang 128 - 131. 1998.
 38. Xây dựng hệ đo huỳnh quang 1250M có độ phân giải cao và một số ứng dụng. D T Xuân Thảo, T Kim Anh, V Anh Minh, N Ngọc Long.Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN, ngành Vật lý, trang 132 - 136. Hà Nội, 4 - 1998.
 39. Phổ huỳnh quang của đơn tinh thể CdS và màng CdS khi kích thích bằng laser nitơ. Vũ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Quang học và Quang phổ, Thái Nguyên, 8 - 1998, trang 195 - 201.
 40. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy SiC-6H không pha tạp và pha tạp Al. Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Vũ Sĩ Tuyên. Tuyển tập công trình Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Quang học và Quang phổ, Thái Nguyên, 8 - 1998, trang 87 - 93.
 41. Chế tạo màng ZnO pha tạp Mn. Tạ Đình Cảnh, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Duy Phương, Lê Thị Thanh Bình, Lê Văn Vũ. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN lần thứ 2, ngành Vật lý, Hà Nội, 11/2000, trang 251-256.
 42. Zinc Oxide films deposited by spray pyrolysis method. Le Thi Thanh Binh, Ngac An Duong, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of International Workshop on Optics and Spectroscopy, Hanoi, 30 March – 1 April 2000, pp. 496-500. 2000.
 43. Chế tạo màng ZnO bằng cách oxy hoá màng Zn. Tạ Đình Cảnh, Lê Văn Vũ, Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Văn Khải. Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về Khoa học và Công nghệ vật liệu", trang 193 - 200. Huế 8 - 2000
 44. Nghiên cứu sai hỏng trong đơn tinh thể CdTe loại n. Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Thị Thanh Bình, Tạ Đình Cảnh, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Trần Vĩnh Thắng. Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về Khoa học và Công nghệ vật liệu", trang 223 - 230. Huế 8 - 2000
 45. Một số tính chất quang của Spinel Việt Nam MgAl2O4:Cr 3+. Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Lê Thị Lan, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về Khoa học và Công nghệ vật liệu", trang 298 - 304. Huế, 8 – 2000.
 46. Photoluminescence of Vietnamese Spinels MgAl2O4:Cr3+. Lê Thị Thanh Binh, Nguyen Thi Quynh Chi, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of International Workshop on Gems and Minerals of Vietnam, Hanoi, pp. 210-217, April 4-10, 2001.
 47. Chế tạo và khảo sát màng ZnO trên đế thuỷ tinh. Tạ Đình Cảnh, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Duy Phương, Lê Thị Thanh Bình. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà Nội, 3/2001, trang 452-456.
 48. Phổ huỳnh quang của spinel MgAl2O4:Cr3+. Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà Nội 3/2001, trang 1012-1017.
 49. Chế tạo màng ZnO bằng bốc bay kẽm trong chân không, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Tạ Đình Cảnh, Nguyễn Ngọc Long, Lê Thị Thanh Bình, Nguyên Sĩ Hải, Nguyễn Duy Phương. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III, Nha Trang, 8/2001, trang 627-632. 2001.
 50. Một số tính chất của màng ZnO được chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hùng Cường, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III, Nha Trang, 8/2001), trang 25-32. 2001.
 51. Phổ quang học trong mẫu Spinel MgAl2O4 có nồng độ Cr khác nhau, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà. Đỗ Bằng, Nguyễn Thị Quỳnh Chi. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III, Nha Trang, tháng 8 năm 2001), trang 170-176. 2001.
 52. Nghiên cứu quá trình chuyển pha trật tự-mất trật tự trong MgAl2O4:Cr3+, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Trường Giang.Tuyển tập Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III, Nha Trang, tháng 8/2001), trang 139-145.
 53. Synthesis of Mg(Al1-xCrx)2O4 spinels by the citrate gel method and investigation of their luminescence spectra. Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh, Le Hong Ha, Trinh Thi Loan, Dao Viet Linh. Proceedings of the fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Hue, 25 Feb.-02 Mar., 2002, pp. 320-323.
 54. Preparation of zinc oxide thin films by electrostatic spray pyrolysi. Nguyen Ngoc Long, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Le Duy Khanh, Tran Vinh Thang. Proceedings of the fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Hue, 25 Feb.-02 Mar., 2002, pp. 240-243.
 55. Structural optical and electrical properties of sputtered ZnO films. Nguyen Duy Phuong, Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Si Hai. Proceedings of the fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Hue, 25 Feb.-02 Mar., 2002, pp. 216-219.
 56. High transmittance – low resistivity ZnO:Ga films prepared by r.f. magnetron sputtering. Ta Dinh Canh, Nguyen Duy Phuong, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Si Hai. Proceedings of the fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Hue, 25 Feb.-02 Mar., 2002, pp. 224-227.
 57. Luminescent properties of ZnO:Al films deposited by electrostatic spray pyrolysis. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of the 3th National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8/2002, pp. 257-262.
 58. Study of Cr3+ spectroscopic properties in the synthetic MgAl2O4 spinels. Nguyen Ngoc Long, Le Hong Ha, Nguyen Hanh, Trinh Thi Loan. Proceedings of the 3th National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8/2002, pp. 182-189.
 59. Preparation of SnO2:F thin film by electrostatic spray pyrolysis. Le Duy Khanh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of the 3th National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8/2002, pp. 250-256.
 60. Preperation and study of properties of magnetic semiconductive Zn 1-x Mn x O thin films. Nguyen Duy Phuong, Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of the 3th National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8/2002, pp. 306-312.
 61. Some properties of ZnO thin films prepared by the oxidation of the metallic Zn. Nguyen Duy Phuong, Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of the Eighth Vietnam Conference on Radio & Electronics, Hanoi, 2-3 November 2002, pp. 297- 299.
 62. Luminescence of Mn2+ in synthetic MgAl2O4, Proceedings of The 2nd International Workshop on Geo-and Material-Science on Gem-Minerals of Vietnam, Hanoi, October 1-8, 2003, pp. 200-208. Ngac An Bang, Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh.
 63. Một số tính chất của màng ZnO pha Co chế tạo bằng phương pháp phún xạ r.f. manhetron trên đế thuỷ tinh, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Nguyễn Duy Phương, Tạ Đình Cảnh, Nguyễn Ngọc Long, Trần Thị Quỳnh Hoa, Lê Đại Thanh, 2003. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc 5-7/11/2003, trang 101-105.
 64. Ảnh hưởng của chế độ tạo mẫu lên phổ quang học của tạp Eu trong SrAl2O4: Eu2+, Dy3+. Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Trịnh Thị Loan, Lê Hồng Hà. Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hạnh. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, 5-7/11/2003, trang 159-163.
 65. Tính chất huỳnh quang của màng GaN:Zn, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Long, Đoàn Thị Liên. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, 5-7/11/2003, trang 188-191.
 66. Chế tạo và nghiên cứu huỳnh quang của ZnO trong hợp chất muối kiềm halogen, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Long, Lê Duy Khánh. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, 5-7/11/2003, trang 219-223.
 67. Room temperature ferromagnetism of sputtered cobalt-doped zinc oxide thin films. Nguyen Duy Phuong, Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Chau, Ngo Thu Huong, Nguyen Thi Thuy Lieu, Nguyen Xuan Nghia. Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Halong City, March 28 - April 3, 2004, pp. 135-138.
 68. Sample Preparation and Photoluminescence of ZnO Particles Embedded in Alkali Halide Crystals. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, Le Duy Khanh, 2004. Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Halong City, March 28 - April 3, 2004, pp. 210-213.
 69. Spectroscopic properties of Zn1-xMnxAl2O4 spinel prepared by the citrate gel method. Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh, 2004. Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Halong City, March 28 - April 3, 2004, pp. 206-209.
 70. Electrical and optical propeties of electrostatic spray deposition SnO2:Sb thin films. Le Duy Khanh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, 2004. The 9th Vietnam Conference on Radio and Electronics [REV’ 04], November 27-28, 2004, Hanoi, Vietnam, pp. 391-395.
 71. Structure and photoluminescence of Co-doped ZnO thin films prepared by R.F. magnetron sputtering. Ta Dinh Canh, Nguyen Duy Phuong, Nguyen Ngoc Long, Ngo Thu Huong, Nguyen Viet Tuyen, Bui Van Thieu, Nguyen Thi Thuy Lieu, Nguyen Phuong Thai and Nguyen Xuan Nghia, 2004. The 9th Vietnam Conference on Radio and Electronics [REV’ 04], November 27-28, 2004, Hanoi, Vietnam, pp. 401-404.
 72. Synthesis of ZnO nanowires using a vapor transport method. Ta Dinh Canh, Tran Thi Quynh Hoa, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Viet Tuyen, Hoang Duc Anh and Nguyen Xuan Nghia, 2004. Proceedings of The Second International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (IWONN’04), Hanoi, October 22-23, 2004, pp.169-172.
 73. Formation and photoluminescence of In2O3 nanowires. Le Van Vu, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, 2004. Proceedings of The Second International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (IWONN’04), Hanoi, October 22-23, 2004, pp. 293-296.
 74. Fabrication of single crystalline In2O3 nanowires. Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long, 2004. Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam – October 25-31, 2004, pp. 251-253.
 75. Fabrication and Characterization of sputtered undoped and cobal-doped zinc oxide thin films. T. D. Canh, N. N. Long, N. D. Phuong, P. N. Hai, D. H. Chi, N. T. Huong, N. T. T. Lieu and N. X. Nghia, 2004. Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference ( 9th APPC), Hanoi, Vietnam – October 25-31, 2004, pp. 327-329.
 76. Synthesis of ZnO nanobelts by a simple thermal evaporation method. Ngac An Bang, Nguyen Ngoc Long, Le Hong Ha, Trinh Thi Loan, 2004. Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam – October 25-31, 2004, pp. 317-319.
 77. The effect of deposition conditions on physical propeties of SnO2:Sb films received by EDS. Le Duy Khanh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Thanh Binh, 2004. Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam – October 25-31, 2004, pp. 325-326.
 78. Well-aligned ZnO microtubes synthesized via vapor transport process. Ngo Xuan Dai, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Thi Thuc Hien, and Pham Thi Phuong. Proceedings of the 2nd international symposium on advanced materials in Asia-Pacific Rim, April 1-4, Hanoi 2005, pp. 28-30.
 79. Nanostructure of thermally evaporated bismuth telluride film. Ngo Thu Huong, Nguyen Dinh Dung, Nguyen Dang Cuong, Dam Thi Quyen, Ta Dinh Canh, Nguyen Ngoc Long. Proceedings of the 2nd international symposium on advanced materials in Asia-Pacific Rim, April 1-4, Hanoi 2005, pp. 85-86.
 80. Synthesis of the One-Dimensional Nanostructures Based on Semiconductive Oxides (ZnO, SnO2, In2O3, Tio2) and II - VI Compound (ZnS). N. N. Long, L. V. Vu , N. A. Banga, L. T. T. Binh, N. T. Binh, T. D. Canh, N. X. Dai, L. H. Ha, N. T. T. Hien, L. D. Khanh, T. T. Loan, N.H. Nam, D. H. Chi, K. Higashimine, T. Mitani. Invited Paper, International Symposium on Nanotechnology, 15-17, September, 2005 at Japan Advanced Institute of Science and Technology, Kanazawa, Japan, p.1.
 81. Well-aligned ZnO microtubes synthesized via vapor transport process. Ngo Xuan Dai , Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long, Vo Thach Son and Pham Thi Phuong. Proceedings of the Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen, 03-08, April, 2005, pp.136-139.
 82. Fabrication and Photoluminescence of ZnS nanoribbons. N.H. Nam, N.X. Dai, N.T.T Hien, N.N. Long, P.T. Kien, D. H. Chi, K. Higashimine, T. Mitani. Osaka-Hanoi Forum, Hanoi, September 27-29, 2005, pp. 273-274.
 83. Novel semiconductor nanostructures and feasible ideas of application. N.X. Dai, N.T.T Hien, N.N. Long, N.H. Nam, P.T. Phuong, P.T. Kien. Proceedings of the First Young Vietnamese Scientists Meeting (YVSM ‘05), Nha Trang, June 12‑16, 2005, p.27-32.
 84. Synthesis of the One-Dimensional Nanostructures Based on Semiconductive Oxides (ZnO, SnO2, In2O3, Tio2) and II - VI Compound (ZnS), Invited Paper N. N. Long, L. V. Vu, N. A. Bang, L. T. T. Binh, N. T. Binh, T. D. Canh, N. X. Dai, L. H. Ha, N. T. T. Hien, L. D. Khanh, T. T. Loan, D. H. Chi, K. Higashimine, T. Mitani. Proceedings of The First Vietnamese – Italian International Joint Workshop, November 28-29, 2005, p. 28.
 85. Chế tạo và khảo sát dây nano ZnO. tạ Đình Cảnh, Trần Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Việt Tuyên, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 1357-1360.
 86. Chế tạo và tính chất của đĩa nano ZnO pha tạp In. tạ Đình Cảnh, Nguyễn Việt Tuyên, Trần Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005,1277-1280.
 87. Tính chất cấu trúc và huỳnh quang của các thanh nano ZnO chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Nguyễn Ngọc Long, Trịnh Thị Loan, Lê Hồng Hà, Ngạc An Bang. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 142-145.
 88. Sự đa dạng về hình thái học của vật liệu cấu trúc nano ZnO tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà, Ngạc An Bang. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 1273-1276.
 89. Tổng hợp các dây nano TiO2 anatase bằng phương pháp thủy nhiệt hai giai đoạn. Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà, Ngạc An Bang. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 1407-1410.
 90. Quan sát sự tự sắp xếp thành chuỗi của các hạt tinh thể nano In2O3 bằng kính hiển vi điện tử quét. Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long, Mẫn Hoàng Việt, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 1440-1443.
 91. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới sự hình thành dây nano Bi2Te.3Ngô Thu Hương, Nguyễn Đình Dũng, Đàm Thị Quyên, Tạ Đình Cảnh và Nguyễn Ngọc Long. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 1253-1256.
 92. Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của màng SnO2 có cấu trúc nano tinh thể. L.T.T. Bình, L.D. Khánh, N.T. Bình, Đ.M. Tân và N.N. Long. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 1301-1304.
 93. Nghiên cứu một số tính chất vật lý của màng SnO2 chế tạo bằng phương pháp sol-gel. N.T. Bình, L.D. Khánh, L.T.T. Bình, N.H. Thành và N.N. Long. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 1265-1268.
 94. Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của các dải băng nano ZnS. N.X. Dai, N.T.T Hien, N.N. Long, N.H. Nam, D.M. Hà, D. H. Chi, K. Higashimine, T. Mitani, P.T. Kien. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 215-218.
 95. Bản chất các vạch huỳnh quang của ion kim loại chuyển tiếp Cr, Co, Mn trong spinel. L.H. Hà, T.T. Loan, N.N. Long, N. Hạnh, N.A. Bang. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005, 196- 199.
 96. Synthesis and Photoluminescence Studies on Zinc Oxide Nanowires, Nguyen Ngoc Long, Ngo Xuan Dai, Nguyen Thi Thuc Hien. International Conference on Micro/Nano Fabrication Technology, May 10-12, 2006, Bangkok, Thailand, p. 35.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Chế tạo màng bán dẫn ba thành phần của các nguyên tố nhóm AIIBVI. Đề tài cấp Trường ĐH Tổng hợp HN, mã số T 91 (L - 5), 1992.
 2. Pha một số tạp chất vào màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, mã số B 93 - 05 - 80, 1993 - 1995.
 3. Nghiên cứu các khuyết tật trong bán dẫn vùng cấm rộng bằng phương pháp huỳnh quang. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 4.3.1B, 1996 - 1999.
 4. Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Bắc Trung bộ. Dự án KHCN độc lập cấp Nhà nước (chủ trì nhánh), 1999 - 2000.
 5. Chế tạo và nghiên cứu các tính chất và khả năng ứng dụng của các màng mỏng làm từ các vật liệu quang điện tử. Đề tài NCCB cấp Nhà nước, mã số 421301, 2001-2003.
 6. Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu, linh kiện cảm biến và các thiết bị đo các thông số môi trường, các hệ bảo vệ điện áp và bộ đốt nóng tự điều chỉnh. Đề tài trọng điểm KH&CN cấp Nhà nước, mã số KC-02.12, 2003-2004.
 7. Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano trên cơ sở các hợp chất II-VI (ZnO, ZnS, CdS), các oxit kim loại (ZnO, SnO2, In2O3) và Bi2Te3”. Đề tài trọng điểm thuộc chương trình KH&CN nano cấp Nhà nước, mã số 811304, 2004-2005.
 8. Mô phỏng vật liệu từ cấu trúc nano. Đề tài Đặc biệt ĐHQG, mã số QG-04.06, 2004-2005.
 9. Nghiên cứu chế tạo các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano (hạt, dây, thanh, băng, đĩa nano) trên cơ sở các bán dẫn hợp chất (ZnO, In2O3, SnO2, TiO2, ZnS, v.v…), tính chất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực hóa học và sinh học. Đề tài trọng điểm thuộc chương trình NCCB cấp Nhà nước, mã số 4 055 06, 2006-2008.

Sách/giáo trình đã xuất bản:

 1. Thực tập Vật lý đại cương dùng cho sinh viên không thuộc Khoa Vật lý (in typo). Lê Khắc Bình, Nguyễn Ngọc Long, 1990, Trường ĐH Tổng hợp, 164 trang.
 2. Thực tập Vật lý đại cương dùng cho sinh viên chuyên ngành Khoa Vật lý Đại học Tổng hợp, Tập 1 (in typo). Lê Khắc Bình, Nguyễn Ngọc Long, 1991. Trường ĐH Tổng hợp, 187 trang.
 3. Vật lý học đại cương, Tập 1: Cơ học và Nhiệt học, Tập 2: Điện từ học và Quang học. Nguyễn Ngọc Long (Chủ biên), Lê Khắc Bình, Vũ Như Cương, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Viết Kính, Nguyễn Đăng Lâm. Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, 278 trang.
 4. Olympic Vật lý Châu Á (sách biên dịch). Nguyễn Ngọc Long (Chủ biên), Bạch Thành Công, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Thế Bình, 2005. Nxb Giáo dục, 343 trang.

III. Khen thưởng:

- Nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, và chiến sĩ thi đua.

- Bằng khen của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (năm học 1973-1974).

- Bằng khen của Uỷ ban hành chính Tỉnh Bắc Thái (năm học 1975-1976).

- Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Thái (năm học 1977-1978).

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1998).

- Bằng khen của Giám đốc Đai học Quốc gia Hà Nội.

- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (1999-2000).

- Bằng khen của Công đoàn Đai học Quốc gia Hà Nội (2001-2002).

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam (2004-2005).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2001).

- Huân chương Lao động hạng Ba (2004).

- Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.

- Huy chương vì Sự nghiệp Giáo dục (1996).

- Huy chương vì Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (1999).

- Huy chương Danh dự của Trung ương Đoàn TNCSHCM (2000).

- Danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú (2002).

- Kỷ niệm chương vì Sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam (2005).

- Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội (2005).

- Kỷ niệm chương vì Sự phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (2006).

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   |