Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Lê Duy Khanh, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1972

Nơi công tác:Bộ môn Vật lý Đại cương, Khoa Vật lý

Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long, 2003. The origin of the near band edge luminescence in ZnO:In films. VNU. Journal of Science, Mathematics- Physics T.XIX, No 4- 2003.
 2. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long, 2004. Preparation and properties of SnO2 nanowire. J. of Science VNU, T.XX, No3AP, 2004, pp.14 -16.
 3. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Le Duy Khanh, 2004. Fabrication and characterization of ZnO nanorods. J. of Science VNU, T.XX, N3AP, 2004, pp.17 -19.
 4. Dam Hieu Chi, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Le Duy Khanh and Nguyen Ngoc Long, 2006. Band-edge photoluminescence in nanocrystalline ZnO:In films prepared by electrostatic spray deposition. Applied Surface Science, Volume 252, Issue 8, 15 February 2006, Pages 2770-2775

Các công trình đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen Ngoc Long, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Le Duy Khanh, Tran Vinh Thang, 2002. Preparation of zinc oxide thin films by electrostatic spray pyrolysis. Physics & Engineering in Evolution, Proceedings of the fifth Vietnamese - German Seminar on Physics and Enginering, Hue, 25 Feb. - 02 Mar., 2002, pp. 240 - 243.
 2. Le Duy Khanh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long. 2002. Luminescent properties of ZnO:Al films deposited by electrostatic spray pyrolysis, Modern problems in optics and spectroscopy, Volume III (Proceedings of the 3rd National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8 - 2002), pp. 257 - 263.
 3. Le Duy Khanh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, 2002. Preparation of SnO2:F thin film by electrostatic spray pyrolysis. Modern problems in optics and spectroscopy, Volume III (Proceedings of the 3rd National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8 - 2002), pp. 250 - 257.
 4. Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Long, Lê Duy Khánh, 2003. Chế tạo và nghiên cứu huỳnh quang của ZnO trong hợp chất muối kiềm halogen. Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn, tập III-A, Núi Cốc, 5 - 7/11/2003, trang 219 - 223.
 5. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, Le Duy Khanh, 2004. Sample Preparation and Photoluminescence of ZnO Particles Embedded in Alkali Halide Crystals. Physics & Engineering in Evolution, Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Halong City, March 28 - April 3, 2004, pp. 210 - 213.
 6. Le Duy Khanh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Thanh Binh, 2004. The effect of deposition conditions on physical propeties of SnO2:Sb films received by EDS. The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam - October 25-31, 2004.
 7. Le Duy Khanh, Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Long, 2004. Electrical and optical propeties of electrostatic spray deposition SnO2:Sb thin films. The 9th Vietnam Conference on Radio and Electronics [REV’ 04], November 27-28, 2004, Hanoi, Vietnam, pp 391-395,
 8. N. T. Bình, L. D. Khánh, L. T. T. Bình, N. H. Thành, N. N. Long, 2005. Nghiên cứu một số tính chất của màng SnO2 chế tạo bằng phương pháp Sol-gel. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Tập 3, 1265 - 1268
 9. L. T. T. Bình, L. D. Khánh, N. T. Bình, Đ. M Tân, N. N. Long, 2005. Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của màng SnO2 có cấu trúc nanô tinh thể. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Tập 3, 1301 - 1305
 10. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long, Structure and optical properties of Sb: SnO2 thin films obtained by the sol-gel, 2006. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ IV, Cần Thơ 15-19/8/2006(đang in)
 11. Nguyen Thanh Binh, Le Thi Thanh Binh, Le Duy Khanh, Nguyen Ngoc Long, 2006. Luminescent properties of SnO2 nanowires prepared by thermal evaporation, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ IV, Cần Thơ 15-19/8/2006 (đang in).

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |