Các đơn vị phục vụ
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các đơn vị phục vụ
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU CHÂU Á

>>> English

 

 

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37547987

Email: arc@vnu.edu.vn

Website: http://arc.vnu.edu.vn

Mục tiêu của Trung tâm là tài trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học của các học giả Việt Nam bằng ngân sách tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc để thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vì sự phồn vinh chung của Châu Á.
Các hoạt động của Trung tâm:
1. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ của các nhà khoa học ở trong và ngoài ĐHQGHN, bao gồm:
a. Thực hiện chương trình học bổng trao đổi học giả quốc tế.
b. Tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc.
c. Tài trợ cho việc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn.
d. Tài trợ cho việc xuất bản kết quả nghiên cứu.
e. Tài trợ cho các dự án khác nhau đáp ứng mục tiêu của Trung tâm.
2. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, khoa học và giáo dục giữa ĐHQGHN với các đối tác quốc tế
a. Hỗ trợ trao đổi sinh viên trong khôn khổ hợp tác giữa ĐHQGHN và các đối tác quốc tế;
b. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hội nghị, hội thảo quốc tế;
c. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tổ chức trường hè (summer school), khóa học ngắn hạn theo chuyên đề về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội Việt Nam cho sinh viên theo thỏa thuận với các đối tác nước ngoài.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan